งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

v v v v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "v v v v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 v v v v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า
1 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) งานผลิตชิ้นส่วนพื้นรองเท้า นำยางดิบมาผสมกับแม่สีแล้วนำมาอัดขึ้นรูป โดยใช้ความร้อน เครื่องบดยาง เครื่องปั๊มชิ้นงาน หม้อน้ำ (การหนีบ การกระแทก, เสียงดัง, ความร้อน, อันตรายจากหม้อน้ำ) v งานประกอบชิ้นส่วนพื้นรองเท้า นำส่วนประกอบต่างๆ มาติดกันโดยใช้น้ำยา เคมีและความร้อน เครื่องทากาว แสงจากหลอด Black Light (สารเคมี แสงสว่าง) v งานผลิตส่วนหน้ารองเท้า นำวัตถุดิบ ได้แก่ ผ้า ฟองน้ำ มาตัดตาม รูปแบบแล้วขึ้นรูปเป็นส่วนหน้ารองเท้า เครื่องปั๊มชิ้นงาน เครื่องตัด (การกระแทก การตัด บาด สารเคมี) v งานประกอบส่วนหน้ารองเท้า นำส่วนต่างๆ มาประกอบโดยการ เย็บติดกัน เพื่อให้ได้ส่วนหน้ารองเท้า จักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติและด้วยคน หม้อน้ำ (เสียงดัง, ความสั่นสะเทือน, การยศาสตร์ การทิ่มแทงจากเข็ม) v นำส่วนพื้น ส่วนกลางและส่วนหน้ารองเท้ามา ประกอบกัน โดยใช้กาวเป็นตัวประสานและใช้ เครื่องอัดติดให้แน่นอีกครั้ง งานประกอบขั้นสุดท้าย เครื่องอัดชิ้นงาน (การกระแทก, สารเคมี)

2 อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า
ขั้นตอนการผลิต งานผลิตชิ้นส่วนพื้นรองเท้า งานประกอบส่วนหน้า รองเท้า งานประกอบชิ้นส่วน พื้นรองเท้า งานประกอบขั้นสุดท้าย งานผลิตส่วนหน้ารองเท้า

3 งานผลิตชิ้นส่วนพื้นรองเท้า
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องบดยาง เครื่องปั๊มชิ้นงาน หม้อน้ำ อันตรายที่พบ - การหนีบ การกระแทก - เสียงดัง ความร้อน - อันตรายจากหม้อน้ำ

4 งานประกอบชิ้นส่วนพื้นรองเท้า
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องทากาว แสงจากหลอด Black Light อันตรายที่พบ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - สารเคมี

5 งานผลิตส่วนหน้ารองเท้า
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องปั๊มชิ้นงาน เครื่องตัด อันตรายที่พบ - การกระแทก การตัด บาด - สารเคมี

6 งานประกอบส่วนหน้ารองเท้า
เครื่องจักร/อุปกรณ์ จักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติและด้วยมือ หม้อน้ำ อันตรายที่พบ - การทิ่มแทงจากเข็ม - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหาด้านการยศาสตร์ - หม้อน้ำ

7 งานประกอบขั้นสุดท้าย
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องอัดชิ้นงาน อันตรายที่พบ - การกระแทก - สารเคมี

8 แนวทางป้องกัน

9 เครื่องจักร/อุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร (Machine Guarding) ส่วนที่มีการ เคลื่อนไหว และส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบสายดิน

10 สารเคมี ควบคุมป้องกันแหล่งกำเนิดและการ ฟุ้งกระจายของสารเคมี
ควบคุมป้องกันแหล่งกำเนิดและการ ฟุ้งกระจายของสารเคมี สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลให้เหมาะสมกับประเภทและ ชนิดของสารเคมี

11 กายภาพ ควบคุมป้องกันแหล่งกำเนิดและการกระจาย ตัวของความร้อนและเสียง
ควบคุมป้องกันแหล่งกำเนิดและการกระจาย ตัวของความร้อนและเสียง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนและเสียง

12 การยศาสตร์ ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับ
สภาพขนาดและระดับความสูงของ พนักงาน

13 อัคคีภัย จัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt v v v v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google