งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
11 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร์อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) ปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มู่เล่ เฟืองโซ่ ลูกกลิ้ง รีดกระดาษ มอเตอร์ เพลาขับปั๊ม (หนีบ กระแทก ม้วน ดึง วัสดุร่วงหล่น วัสดุพัง ทลาย/กลิ้งทับ ความร้อน เสียงดัง สารเคมี รังสี อัคคีภัย) ผลิตแผ่นกระดาษ นำเยื่อกระดาษมากวนในถังตีเยื่อ บดเยื่อ จ่ายเยื่อ เข้าเครื่องผลิตเป็นแผ่นบาง ม้วน ตัดเป็นแผ่น ขนาดใหญ่ v เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเจาะรู เครื่องพิมพ์ รถยก เคลื่อนย้ายวัสดุ (ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉี่ยวชน เสียงดัง ฝุ่น สารเคมี การออกยกเคลื่อนย้ายของไม่ถูกวิธี) ตัดกระดาษ (กระดาษเอกสาร) นำกระดาษแผ่นใหญ่มาตัดให้ได้ขนาดตาม ต้องการ พิมพ์หรือตัดตามที่ลูกค้ากำหนด จัด ส่งลูกค้า ลูกกลิ้งรีดกระดาษปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง เช่น เฟือง โซ่ มู่เล่ สายพาน รถยกเคลื่อนย้าย วัสดุ หม้อน้ำ (หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน หม้อน้ำ ระเบิด ความร้อน เสียงดัง สารเคมี) นำกระดาษม้วนมาเข้าเครื่องผลิตลูกฟูก 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น ตามต้องการ จากนั้นจะทำการตัด ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ กระดาษลูกฟูก v นำกระดาษลูกฟูกที่ตัดตามขนาดมาทำการพิมพ์ จากนั้นนำไปพับ ใช้ลวดเย็บ ทากาวติดฉลาก มัด ส่งลูกค้า ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ เครื่องรัดกระดาษ เครื่อง พับ เครื่องเย็บกระดาษ (หนีบ กระแทก ทิ่มแทง แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี ท่าทางการทำงานไม่ถูกวิธี ยกของหนัก) ผลิตกล่องกระดาษ

2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ตัดกระดาษ (กระดาษเอกสาร)
ขั้นตอนการผลิต ผลิตแผ่นกระดาษ กระดาษลูกฟูก ตัดกระดาษ (กระดาษเอกสาร) ผลิตกล่องกระดาษ

3 ผลิตแผ่นกระดาษ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
ปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มู่เล่ เฟืองโซ่ ลูกกลิ้ง รีดกระดาษ มอเตอร์ เพลาขับปั๊ม อันตรายที่พบ หนีบ กระแทก ม้วน ดึง วัสดุร่วงหล่น วัสดุพังทลาย/กลิ้งทับ - ความร้อน เสียงดัง - สารเคมี รังสี - อัคคีภัย

4 ตัดกระดาษ (กระดาษเอกสาร)
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเจาะรู เครื่องพิมพ์ รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ อันตรายที่พบ - ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉี่ยวชน - เสียงดัง - สารเคมี ฝุ่น - การยกเคลื่อนย้ายของไม่ถูกวิธี

5 กระดาษลูกฟูก เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
ลูกกลิ้งรีดกระดาษ ปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง เช่น เฟือง โซ่ มู่เล่ สายพาน รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ หม้อน้ำ อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน - หม้อน้ำระเบิด - ความร้อน เสียงดัง - สารเคมี

6 ผลิตกล่องกระดาษ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ เครื่องรัดกระดาษ เครื่องพับ เครื่องเย็บกระดาษ อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก ทิ่มแทง - แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดัง - สารเคมี - ท่าทางการทำงานไม่ถูกวิธี ยกของหนัก

7 แนวทางป้องกัน

8 เครื่องจักร/อุปกรณ์ อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน วิศวกรรม
ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ ส่วนส่งถายกำลังและ การ์ดป้องกันจุดหนีบจุดตัด ทำรั้วกั้นเขตอันตราย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

9 สารเคมี มีการจัดระบบระบายอากาศที่ เหมาะสม
ใช้งานและจัดเก็บอย่างถูกวิธี มีการจัดระบบระบายอากาศที่ เหมาะสม สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล

10 กายภาพ มีการระบายอากาศเพื่อลดความร้อน
ป้องกันการแผ่รังสีความร้อน มีการระบายอากาศเพื่อลดความร้อน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ เหมาะสม

11 การยศาสตร์ ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้ายของ หนัก
ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม

12 อัคคีภัย จัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google