งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เติมเต็ม โครงการชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่. 1. โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็น โครงการ “ กระบวนทัศน์ใหม่ ” - สร้างสุขภาวะทางปัญญา - สร้างสุขภาวะทางสังคม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เติมเต็ม โครงการชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่. 1. โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็น โครงการ “ กระบวนทัศน์ใหม่ ” - สร้างสุขภาวะทางปัญญา - สร้างสุขภาวะทางสังคม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เติมเต็ม โครงการชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่

2 1. โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็น โครงการ “ กระบวนทัศน์ใหม่ ” - สร้างสุขภาวะทางปัญญา - สร้างสุขภาวะทางสังคม 2. การทำโครงการใช้หลัก “ เอาปัญญา มาแลกเงิน ” และ “ ใช้เงินสร้าง ปัญญา ”

3 3. โครงการที่ดำเนินการเข้าลักษณะ ลากไม้ทางปลาย ลากไม้ทางปลาย ดึงหางแมว ดึงหางแมว สวนกระแส สวนกระแส 4. ธรรมชาติของมนุษย์ “ ต่อต้านการ เปลี่ยนแปลง ” - รู้สึกว่ายาก - จุกจิก - โครงการอื่นๆ ไม่เห็นต้องทำอย่างนี้ - เคยชินกับโครงการแบบเดิม แนวดิ่ง กิจกรรมเพื่อกิจกรรม

4 5. โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เน้น - กระบวนการ ข้อมูล สังเคราะห์ ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ผลลัพธ์ที่การเปลี่ยนแปลง 6. วิทยากร พี่เลี้ยงที่มีศักยภาพใน การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างการ เรียนรู้ยังมีจำนวนจำกัด

5 7. ความยากในการทำโครงการ คือ ต้องการหลายอย่างไปพร้อมกัน - พัฒนากระบวนการ - พัฒนาการมีส่วนร่วม - พัฒนากลไก (5 ตัวจี๊ด )

6 8. การทำโครงการอาจมีปัญหาภาพ ซ้อน - การทำโครงการในพื้นที่ - การทำโครงการโดยเน้นพื้นที่เป็น ฐาน - กลไกการดำเนินงาน 9. การทำงาน “ จิตสาธารณะ ” เปราะบางมากก่วางานตามบทบาท หน้าที่ประจำ

7 10. การเคลื่อนสังคมไทย - เปลี่ยนความคิด - ทักษะในการรู้เท่าทัน - ทักษะในการจัดการเพื่อสร้างพลัง พลังจากหลายคนพลังจากปัญญาพลังการจัดการ

8 ปัจจัยประกอบที่สร้างผลต่อ โครงการ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เงื่อนไขโครงการ พี่เลี้ยง ชุมชน การจัดการ ชุมชนจัดการตนเอง


ดาวน์โหลด ppt เติมเต็ม โครงการชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่. 1. โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็น โครงการ “ กระบวนทัศน์ใหม่ ” - สร้างสุขภาวะทางปัญญา - สร้างสุขภาวะทางสังคม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google