งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี มานะ ช่วยชู สมาคมดับบ้านดับเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี มานะ ช่วยชู สมาคมดับบ้านดับเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี มานะ ช่วยชู สมาคมดับบ้านดับเมือง

2 อัตลักษณ์... ที่ยังไม่ลงตัว วาระหลักของภาคใต้ คม ชัด มีพลังทาง นโยบาย หาเพื่อน ( ใหม่ ) เกิดเครือข่ายเรียนรู้ และ เครือข่ายปฏิบัติการ การเชื่อมโยงภาคประชาชน ภาครัฐ ภาค ท้องถิ่น และภาควิชาการ เลือกหรือเอาทั้งหมด

3 งานวิชาการ เพิ่มมิติความลึก มีหน่วยวิชาการ เพิ่มขึ้นที่ช่วยแบ่งเบา สวรส. เปิด “ กรณีศึกษา ” ใหม่ ๆ มีกระบวนการติดตาม ประเมินเสริม พลัง

4 การเคลื่อนนโยบาย อบต. เทศบาล อบจ. ไม่ใช้เป็นแต่ ประเด็นหนึ่ง แต่เป็น กลุ่มภาคีหลักในการผลักดันนโยบาย จังหวัด / อบจ. / ภาคประชาสังคม เน้นพื้นที่เจ้าภาพ งานสร้าง สุขช่วยหนุนให้เกิด

5 การจัดการ สรุปบทเรียน คณะทำงานครอบคลุม กระชับ คนทำงานร่วมจากจังหวัดอื่น ๆ เริ่มแต่เนิ่น ๆ สร้างการมีส่วนร่วมจากจังหวัด สสจ. สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ต้องไม่ยุ่ง จนไม่ได้พัฒนางานของ จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี มานะ ช่วยชู สมาคมดับบ้านดับเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google