งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี
จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี มานะ ช่วยชู สมาคมดับบ้านดับเมือง

2 อัตลักษณ์... ที่ยังไม่ลงตัว
วาระหลักของภาคใต้ คม ชัด มีพลังทางนโยบาย หาเพื่อน(ใหม่) เกิดเครือข่ายเรียนรู้ และเครือข่ายปฏิบัติการ การเชื่อมโยงภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาควิชาการ เลือกหรือเอาทั้งหมด

3 งานวิชาการ เพิ่มมิติความลึก มีหน่วยวิชาการเพิ่มขึ้นที่ช่วยแบ่งเบา สวรส. เปิด “กรณีศึกษา” ใหม่ ๆ มีกระบวนการติดตาม ประเมินเสริมพลัง

4 การเคลื่อนนโยบาย อบต. เทศบาล อบจ. ไม่ใช้เป็นแต่ประเด็นหนึ่ง แต่เป็นกลุ่มภาคีหลักในการผลักดันนโยบาย จังหวัด / อบจ. / ภาคประชาสังคม เน้นพื้นที่เจ้าภาพ งานสร้างสุขช่วยหนุนให้เกิด

5 การจัดการ สรุปบทเรียน คณะทำงานครอบคลุม กระชับ
คณะทำงานครอบคลุม กระชับ คนทำงานร่วมจากจังหวัดอื่น ๆ เริ่มแต่เนิ่น ๆ สร้างการมีส่วนร่วมจากจังหวัด สสจ. สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ต้องไม่ยุ่ง จนไม่ได้พัฒนางานของจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt จังหวะก้าวงานสร้างสุข ๓ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google