งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 โรคมือปากเท้าเปื่อย (Hand foot mouth syndrome) เกิดจากเชื้อ Coxsackie A1B และ enterovirus71 สามารถทำให้เกิด การอักเสบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 โรคมือปากเท้าเปื่อย (Hand foot mouth syndrome) เกิดจากเชื้อ Coxsackie A1B และ enterovirus71 สามารถทำให้เกิด การอักเสบของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 โรคมือปากเท้าเปื่อย (Hand foot mouth syndrome) เกิดจากเชื้อ Coxsackie A1B และ enterovirus71 สามารถทำให้เกิด การอักเสบของ สมองได้ ผู้ป่วยจะมีอาการหนักคือมีไข้ ซึม หอบ เขียว และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว แต่ อย่างไรก็ตามมีเพียงส่วนน้อยที่มี อาการหนัก ในประเทศไทยพบการระบาดของโรค นี้เพียงประปรายเท่านั้น

2 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 การติดเชื้อ เมื่อเด็กได้รับเชื้อไวรัสต้นเหตุเข้าสู่ ร่างกาย ไวรัสจะแบ่งตัวที่เยื่อบุใน กระพุ้งแก้ม และในลำไส้เล็ก ใน 24 ชั่วโมงต่อมาเชื้อไวรัสจะเข้า ไปอยู่ในต่อมน้ำเหลือง โดยมีระยะ ฟักตัวสั้น คือ 3-6 วัน หลังได้รับเชื้อ 3 วัน ไวรัสก็จะ แพร่กระจายในกระแสเลือดไปฝัง ตัวอยู่ตามอวัยวะเป้าหมาย คือเยื่อ บุของช่องปาก และที่ผิวหนังของ มือและเท้า

3 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 เมื่อเข้าสู่วันที่ 6 ของการติดเชื้อ ร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานสูงขึ้น ทำให้เชื้อไวรัส ถูกขจัดออกจากกระแสเลือดและตำแหน่งที่ เชื้อไวรัสไปฝังตัวอยู่

4 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 อาการของโรค มีไข้ เจ็บคอ มีตุ่มที่คอ ปาก เหงือก ลิ้นโดยมากเป็นตุ่ม น้ำมากกว่าเป็นแผล ปวดศีรษะ ผื่นเป็นมากที่มือ รองลงมาพบที่เท้า ที่ก้น ก็พอพบได้ เบื่ออาหาร เด็กจะหงุดหงิด

5 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 โรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เกิดโรคนี้จากเชื้อ coxsackievirus A16 จะหายเองใน 1 สัปดาห์ แต่หากเกิดจากเชื้อ enterovirus 71 โรคจะเป็นรุนแรงและ เกิดโรคแทรกซ้อน - อาจจะเกิดชักเนื่องจากไข้สูง ต้องเช็ด ตัวเวลามีไข้และรับประทาน ยาลดไข้ - อาจจะเกิดเยื่อหุ้มสมองและสมอง อักเสบได้

6 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 การแพร่กระจายของเชื้อ เชื้อ Enteroviruses พบได้ทั่วโลก ในประเทศที่ยังไม่พัฒนา อาจพบเด็ก ๆ ติดเชื้อในระหว่างที่ยังเป็นทารกอยู่ แต่ สำหรับในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจจะไม่ พบการติดเชื้อจนกระทั่งเป็นวัยรุ่น เพศชายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ดีกว่าเพศหญิง การถ่ายทอดไวรัสผ่านทางช่องปากหรือ โดยทางอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจ

7 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 การแพร่กระจายของเชื้อ ( ต่อ ) Enterovirus สามารถถูกขับออกมาทาง อุจจาระได้ ตรวจพบได้ในน้ำ, ดิน, ผักสด, สัตว์น้ำ ที่มีเปลือกหุ้ม สามารถติดต่อได้ในชุมชนโดยการ ปนเปื้อนมากับอาหาร หรือ น้ำ ลักษณะของโรค จะเกิดผื่นขึ้นที่มือ เท้า และปาก ประเทศในเขตอบอุ่น จะพบโรคนี้บ่อยใน ฤดูที่มีอากาศร้อน แต่สำหรับประเทศใน เขตร้อน จะพบโรคนี้ได้ทุกฤดูกาล

8 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค … ทางคลีนิค ไข้ + แผลเปื่อยหลายแผล + ตุ่มน้ำพองขนาดเล็กที่ฝ่ามือ นิ้วเท้า ฝ่าเท้าและส้นเท้า เกณฑ์การวินิจฉัยโรค... ทาง ห้องปฏิบัติการ แยกเชื้อไวรัส จาก - Throat swab ในสัปดาห์แรกของ การเริ่มป่วย - ป้ายจากตุ่มน้ำพอง ที่มือ เท้า ก้น - เก็บอุจจาระภายใน 14 วันของวันที่ เริ่มป่วย ตรวจเลือด 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน

9 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 ประเภทผู้ป่วยและการรายงาน โรค ผู้ป่วยที่สงสัย (suspected case) ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ ทางคลีนิค ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (probable case) เกณฑ์ทางคลีนิค + ข้อมูลทางระบาดวิทยา ที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ ยืนยัน ผู้ป่วยที่ยืนยัน (confirmed case) เกณฑ์ทางคลีนิค + ผล ทางห้องปฏิบัติการ

10 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 การรักษา ไม่มียาสำหรับการรักษาโดยเฉพาะ – ส่วนมากมักจะเป็นการรักษาไปตาม อาการ – อาจมีการรักษาที่มุ่งจัดการกับโรค แทรกซ้อน เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ, หัวใจล้มเหลว เป็นต้น – ใช้ immune globulin ป้องกันการ เกิดอาการที่รุนแรง คือ ในรายที่ระดับ ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายและ สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

11 น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 การป้องกันและควบคุม 1. จัดการการอนามัยในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย 3. ในกรณีที่พบการระบาดในพื้นที่ เดียวกัน ให้สอบสวนหาสาเหตุของการ ระบาดเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค


ดาวน์โหลด ppt น. ส. รสริน บวรวิริยพันธุ์ 45043627 โรคมือปากเท้าเปื่อย (Hand foot mouth syndrome) เกิดจากเชื้อ Coxsackie A1B และ enterovirus71 สามารถทำให้เกิด การอักเสบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google