งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Drug Resistance in P. falciparum in Sangkhlaburi District การดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟา ซิฟารัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Drug Resistance in P. falciparum in Sangkhlaburi District การดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟา ซิฟารัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Drug Resistance in P. falciparum in Sangkhlaburi District การดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟา ซิฟารัม Dr. Chansuda Wongsrichanalai, MD, DrPH Dr. R. Scott Miller, MD Dr. Harald Noedl, MD, PhD

2 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Malaria as a Re-emerging Disease Development of Resistance in SE Asia มาลาเรียกลับมาเป็นโรคอุบัติซ้ำ รายงานการดื้อยาคลอโรควินในประเทศไทยเมื่อ ปี ๒๕๐๕ และตามด้วยยาแฟนซิดาร์ รายงานการดื้อยาคลอโรควินในประเทศไทยเมื่อ ปี ๒๕๐๕ และตามด้วยยาแฟนซิดาร์ เริ่มมีการดื้อยาควินินเมื่อปี ๒๕๒๓ โดยต้องใช้ ร่วมกับยา เตตร้าซัยคลิน เริ่มมีการดื้อยาควินินเมื่อปี ๒๕๒๓ โดยต้องใช้ ร่วมกับยา เตตร้าซัยคลิน เริ่มนำยาเมฟโฟควินมาใช้ในปี ๒๕๒๘ เริ่มนำยาเมฟโฟควินมาใช้ในปี ๒๕๒๘ ยาเมฟโฟควินเริ่มมีการดื้อระหว่างปี ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕ ตามแนวชายแดนกัมพูชาและพม่า ยาเมฟโฟควินเริ่มมีการดื้อระหว่างปี ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕ ตามแนวชายแดนกัมพูชาและพม่า Wongsrichanalai 2000

3 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Drug-Resistant Falciparum Malaria: An Emerging Infectious Disease in SE Asia ยาเมฟโฟควินดื้อมากขึ้นในจังหวัดตาก และยัง ไม่มียาอื่นมาใช้ มีผู้ป่วยถึง 65,000 รายต่อปี ยาเมฟโฟควินดื้อมากขึ้นในจังหวัดตาก และยัง ไม่มียาอื่นมาใช้ มีผู้ป่วยถึง 65,000 รายต่อปี เดือนตุลาคม ๒๕๓๘เริ่มนำยาอาร์ทีซูเนตมาใช้ ร่วมกับเมฟโฟควิน เดือนตุลาคม ๒๕๓๘เริ่มนำยาอาร์ทีซูเนตมาใช้ ร่วมกับเมฟโฟควิน ยังไม่มีรายงานการดื้อยา และมีการใช้อย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการดื้อยา และมีการใช้อย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน ปัจจุบันมีการใช้ทั่วไปทั้งชายแดนและในพม่าเอง ปัจจุบันมีการใช้ทั่วไปทั้งชายแดนและในพม่าเอง Wongsrichanalai 2000

4 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Mefloquine resistance rose Mefloquine resistance rose markedly in Tak Province with no other anti-malarials available. Oct 1995: artesunate/mefloquine Oct 1995: artesunate/mefloquine combination started with a monitoring program for toxicity No resistance as yet reported No resistance as yet reported with this regimen Now MQ resistance spread along Now MQ resistance spread along Thai-Myanmar border and across Myanmar Mekong Malaria, SE Asian J Trop Med Pub Health 30: Supp 4, 1999

5 China Bhutan India Bangladesh Myanmar Vietnam Laos Thailand Cambodia Hong Kong Bay of Bengal Andaman Sea South China Sea Malaysia 100 0 20 0 100 0 4 8 7 6 1 2 9 5 10 11 3 AFRIMS Malaria Surveillance: Field Sites in 1998-03 12 13 9

6 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences A considerable decrease in the sensitivity of falciparum malaria parasites to MEFLOQUINE and ARTESUNATE was seen between 1995/1996 and 2001/2002 reflecting the lower clinical efficacy IN VITRO DRUG SENSITIVITY

7 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences At the same time the susceptibility of P. falciparum to CHLOROQUINE and QUININE showed little change. IN VITRO DRUG SENSITIVITY

8 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Efficacy of Antimalarials and Genetics of Resistance in Sangkhlaburi, Thailand In vivo study of mefloquine resistance in coordination with the Malaria Division to assess anecdotes of MQ failure in Sangkhlaburi in 2001-2002In vivo study of mefloquine resistance in coordination with the Malaria Division to assess anecdotes of MQ failure in Sangkhlaburi in 2001-2002 Enrolled adult volunteers at Malaria Clinic and KRCHEnrolled adult volunteers at Malaria Clinic and KRCH Uncomplicated PFUncomplicated PF First line PF treatment as per local guidelinesFirst line PF treatment as per local guidelines  Mefloquine (Lariam  ) 750 mg + Primaquine 30mg once OR  Mefloquine (Lariam  ) 750 mg + Primaquine 30mg once OR Mefloquine (Mephaquin  ) 1250 mg once + Artesunate 600 mg divided Mefloquine (Mephaquin  ) 1250 mg once + Artesunate 600 mg divided over 3-5 days (by weight)over 3-5 days (by weight) return for scheduled visits for repeat blood smear onreturn for scheduled visits for repeat blood smear on days 3, 7, 21, 28, 35, and 42

9 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Results Enrolled:Enrolled: 52 persons to MQ monotherapy 750 mg (MC regimen)52 persons to MQ monotherapy 750 mg (MC regimen) 46 persons completed 42 days follow-up46 persons completed 42 days follow-up 26 of 46 (57%) cured26 of 46 (57%) cured 20 of 46 (43%) had malaria return with 42 days20 of 46 (43%) had malaria return with 42 days 25% had early treatment failure (recurrence within 1 week)25% had early treatment failure (recurrence within 1 week) 22 persons to MQ and AS regimens22 persons to MQ and AS regimens 18 persons completed 42 days follow-up18 persons completed 42 days follow-up 100% cured100% cured Malaria Division changed to this regimen forMalaria Division changed to this regimen for Sangkhlaburi district in 2002 2 nd line treatment: Artesunate 700 mg over 5 days + Primaquine 30 mg2 nd line treatment: Artesunate 700 mg over 5 days + Primaquine 30 mg 11 enrolled; all cured 11 enrolled; all cured

10 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences In 2002 the new HRP2 Field In Vitro Drug Sensitivity Assay for Plasmodium falciparum was first tested and validated at the KRCH against traditional in vitro techniques. Preliminary results suggested high sensitivity, reproducibility, and that it is particularly simple to establish and perform. In the meantime the HRP2 field assay has been validated extensively and may soon be established as the standard methodology for testing of field samples in Thailand. IN VITRO DRUG SENSITIVITY

11 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences สรุป การดื้อยามาลาเรียของเชื้อฟัลซิฟารัมในอำเภอสังข ละบุรี ในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มีแนวโน้ม เช่นเดียวกับในจังหวัดตาก การดื้อยามาลาเรียของเชื้อฟัลซิฟารัมในอำเภอสังข ละบุรี ในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มีแนวโน้ม เช่นเดียวกับในจังหวัดตาก ยา Chloroquine and SMX/PYR ไม่มีประสิทธิภาพ ยา Chloroquine and SMX/PYR ไม่มีประสิทธิภาพ ยาเมฟโฟควินให้ประสิทธิภาพไม่ดี (>40% ไม่ได้ผล ) ยาเมฟโฟควินให้ประสิทธิภาพไม่ดี (>40% ไม่ได้ผล ) Artesunate ร่วมกับ MQ ให้ผลการรักษาที่ดีArtesunate ร่วมกับ MQ ให้ผลการรักษาที่ดี การใช้ยาร่วมอื่นๆ : Artesunate 700mg for 7 days การใช้ยาร่วมอื่นๆ : Artesunate 700mg for 7 days Quinine + doxycycline for 7 days (100% effective at KRCH in 2000)

12 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences


ดาวน์โหลด ppt Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Drug Resistance in P. falciparum in Sangkhlaburi District การดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟา ซิฟารัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google