งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Mathematics Money. LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Mathematics Money. LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com Mathematics Money

2 LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2 วิธีการเขียนจำนวนเงิน บาทและสตางค์ 3 การแลกเปลี่ยนเงินตรา 4 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 5 Let’s go

3 LOGO www.themegallery.com เงิน ( Money ) 1 สลึง 25 สตางค์ 1 บาท 1 สลึง หน่วยเงินบาทและสตางค์ มี ความสัมพันธ์กันดังนี้

4 LOGO www.themegallery.com เงินเหรียญและธนบัตร ไทย เงิน ไทย เงินเหรียญ ธนบัตร

5 LOGO www.themegallery.com วิธีการเขียนจำนวนเงินบาทและ สตางค์ อ่านว่า สามสิบบาท ห้าสิบสตางค์ เขียนโดยใช้จุด 30.50 บาท จำนวนเงิน 30 บาท 50 สตางค์

6 LOGO www.themegallery.com การแลกเปลี่ยนเงินตรา. 1,000 บาท 557 บาท 350 บาท

7 LOGO www.themegallery.com Exercise 1  จงเติมเครื่องหมายมากกว่า, น้อยกว่า หรือเท่ากับ ให้ถูกต้อง 1. 600 สตางค์ 600 บาท 2. 432.75 บาท 423.50 บาท 3. 6,500 สตางค์ 60.50 บาท 4. 8.50 บาท 1,800 สตางค์ 5.100.00 บาท 10,000 สตางค์                  

8 LOGO www.themegallery.com Exercise 2 แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ 55 58 60 15 150 160 170

9 LOGO www.themegallery.com Exercise 3 จงรวมเงินและแลกเป็น เหรียญให้ถูกต้อง

10 LOGO www.themegallery.com Exercise 4 รวม 2,000 300 80 0.75 Type question here.

11 LOGO www.themegallery.com Exercise 4 2,000 บาท 0.75 บาท 300 บาท 80 บาท

12 LOGO www.themegallery.com Exercise 4 2,345+234 3,000-150 320+150 4,200-550 12,200-1,500 300-50

13 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Mathematics Money. LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google