งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mathematics Money www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mathematics Money www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mathematics Money

2 หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money )
หน่วยเงินบาทและสตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2 วิธีการเขียนจำนวนเงินบาทและสตางค์ 3 การแลกเปลี่ยนเงินตรา 4 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 5 Let’s go

3 หน่วยเงินบาทและสตางค์ มีความสัมพันธ์กันดังนี้
เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและสตางค์ มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 25 สตางค์ 25 สตางค์ 1 สลึง 1 สลึง 1 บาท 25 สตางค์ 25 สตางค์ 1 สลึง 1 สลึง

4 เงินเหรียญและธนบัตรไทย
เงินไทย ธนบัตร

5 วิธีการเขียนจำนวนเงินบาทและสตางค์
จำนวนเงิน 30 บาท 50 สตางค์ เขียนโดยใช้จุด บาท อ่านว่า สามสิบบาทห้าสิบสตางค์

6 การแลกเปลี่ยนเงินตรา
350 บาท 1,000 บาท 557 บาท .

7 1. 600 สตางค์ 600 บาท 432.75 บาท 423.50 บาท 6,500 สตางค์ 60.50 บาท
Exercise 1 จงเติมเครื่องหมายมากกว่า,น้อยกว่า หรือเท่ากับ ให้ถูกต้อง สตางค์ บาท บาท บาท 6,500 สตางค์ บาท 8.50 บาท ,800 สตางค์ บาท ,000 สตางค์

8 แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
Exercise 2 แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ 55 58 60 แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ 150 160 170 15

9 จงรวมเงินและแลกเป็นเหรียญให้ถูกต้อง
Exercise 3 จงรวมเงินและแลกเป็นเหรียญให้ถูกต้อง <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10 Exercise 4 รวม Type question here. 80 300 2,000 0.75
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 Exercise 4 2,000 บาท 300 บาท 80 บาท 0.75 บาท
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 2,000 บาท 300 บาท 80 บาท 0.75 บาท

12 Exercise 4 2, <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 3, 4, 12,200-1,500 300-50

13 Thank You ! Nice to meet you Bye !!!


ดาวน์โหลด ppt Mathematics Money www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google