งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Mathematics Money. LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Mathematics Money. LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Mathematics Money

2 LOGO หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2 วิธีการเขียนจำนวนเงิน บาทและสตางค์ 3 การแลกเปลี่ยนเงินตรา 4 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 5 Let’s go

3 LOGO เงิน ( Money ) 1 สลึง 25 สตางค์ 1 บาท 1 สลึง หน่วยเงินบาทและสตางค์ มี ความสัมพันธ์กันดังนี้

4 LOGO เงินเหรียญและธนบัตร ไทย เงิน ไทย เงินเหรียญ ธนบัตร

5 LOGO วิธีการเขียนจำนวนเงินบาทและ สตางค์ อ่านว่า สามสิบบาท ห้าสิบสตางค์ เขียนโดยใช้จุด บาท จำนวนเงิน 30 บาท 50 สตางค์

6 LOGO การแลกเปลี่ยนเงินตรา. 1,000 บาท 557 บาท 350 บาท

7 LOGO Exercise 1  จงเติมเครื่องหมายมากกว่า, น้อยกว่า หรือเท่ากับ ให้ถูกต้อง สตางค์ 600 บาท บาท บาท 3. 6,500 สตางค์ บาท บาท 1,800 สตางค์ บาท 10,000 สตางค์                  

8 LOGO Exercise 2 แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ

9 LOGO Exercise 3 จงรวมเงินและแลกเป็น เหรียญให้ถูกต้อง

10 LOGO Exercise 4 รวม 2, Type question here.

11 LOGO Exercise 4 2,000 บาท 0.75 บาท 300 บาท 80 บาท

12 LOGO Exercise 4 2, , , ,200-1,

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Mathematics Money. LOGO www.themegallery.com หน่วยที่ 9 เรื่อง เงิน ( Money ) หน่วยเงินบาทและ สตางค์ 1 เงินเหรียญและธนบัตร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google