งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเลปโตสไปโร ซิส โดย โรงพยาบาลร้องกวาง. โรคเลปโตสไปโรซิส โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเลปโตสไปโร ซิส โดย โรงพยาบาลร้องกวาง. โรคเลปโตสไปโรซิส โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเลปโตสไปโร ซิส โดย โรงพยาบาลร้องกวาง

2 โรคเลปโตสไปโรซิส โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมทุกชนิด พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมทุกชนิด ปัจจัยเสี่ยง ต้องเหยียบย่ำน้ำหรือ ดินโคลนที่ ปนเปื้อนเชื้อ ปัจจัยเสี่ยง ต้องเหยียบย่ำน้ำหรือ ดินโคลนที่ ปนเปื้อนเชื้อ

3 สาเหตุของโรคเลปโตส ไปโรซิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า “ เลปโตสไปร่า (Leptospira spp.) “ แบ่งตามซีรั่มวิทยาได้เป็น 2 ชนิด 1. ชนิดที่ไม่ก่อโรค อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชื้น แฉะได้นาน 2. ชนิดที่ก่อโรคทั้งในคนและ สัตว์ ไม่สามารถอยู่อาศัยใน สิ่งแวดล้อมได้นาน

4 แหล่งที่เชื้ออาศัยอยู่ได้ ชนิดที่ไม่ก่อโรค อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชื้นแฉะได้ นาน ชนิดที่ก่อโรค อาศัยอยู่ในคนหรือสัตว์เพื่อการ ดำรงชีวิต อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพ ความเป็นกรดด่างปานกลาง หรือค่อนไปทางด่างเล็กน้อย ที่อุณหภูมิประมาณ 28 – 32 องศา เซลเซียส

5 สัตว์ที่เป็นแหล่งโรค สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมทั้งคนสามารถติดเชื้อโรคนี้ได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมทั้งคนสามารถติดเชื้อโรคนี้ได้ สัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค จะขับเชื้อออกมากับปัสสาวะ สัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค จะขับเชื้อออกมากับปัสสาวะ

6 การระบาดของโรค มีการระบาดไปทั่วโลก ทั้งในเขตหนาวและเขตร้อน - ในเขตหนาว พบการระบาดในฤดู ร้อนหรือฤดูฝน - ในเขตร้อน พบการระบาดสูงขึ้น ในฤดูฝน อุบัติการของการเกิดโรคมักจะพบ ในเขตร้อนมากกว่าในเขตหนาว

7 รูปแบบของการระบาด ของโรค แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ 1. การระบาดจากการทำฟาร์มปศุ สัตว์ พบมากในเขตหนาว 2. การระบาดในพื้นที่เขตร้อน 3. การระบาดในเขตเมือง สาเหตุมาจากสัตว์ฟันแทะ โดยเฉพาะหนู

8 รูปแบบการระบาดใน ประเทศไทย - การระบาดที่เพิ่มขึ้น มักเกิดจาก การเพิ่มขึ้น ของจำนวนสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค เช่น หนู โค กระบือ สุกร และสุนัข เป็นต้น - คนที่ติดเชื้อเลปโตสไปร่า มักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด เชื้อ เช่น มีอาชีพที่ต้องเหยียบย่ำน้ำ หรือ โคลน หรือมีอาชีพเลี้ยงสัตว์

9 การติดต่อของโรค คนหรือสัตว์ติดเชื้อเลปโตสไปร่าได้ โดย 1. สัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะ เลือด ซากสัตว์ป่วย หรือสัมผัสทางอ้อมจากตัวเชื้อที่ ถูกขับออกมาใน สิ่งแวดล้อมที่เชื้อสามารถมีชีวิต อยู่ได้ เช่น - ในแอ่งน้ำที่ชื้นแฉะ - ในทุ่งนา เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างการคนหรือ สัตว์โดย ไชเข้าที่ทางบาดแผล หรือเยื่อ เมือกต่าง ๆ เช่น ปาก ตา จมูก หรือทางผิวหนังที่ เปื่อย เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างการคนหรือ สัตว์โดย ไชเข้าที่ทางบาดแผล หรือเยื่อ เมือกต่าง ๆ เช่น ปาก ตา จมูก หรือทางผิวหนังที่ เปื่อย

10 การติดต่อของโรค 2. การกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อ ปนเปื้อนเข้าไป 3. การหายใจเอาละละอองของ ปัสสาวะ หรือของเหลวที่มีเชื้อ ปนเปื้อนเข้าไป

11 อาการในคน ได้แก่ มีไข้เฉียบพลัน ปวดหัวรุนแรง หนาวสั่น - ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ( โดนเฉพาะปวดที่หน่อง โคนขา และ กล้ามเนื้อหลัง ) - ตาแดง ดีซ่าน โลหิตจาง เยื่อหุ้ม สมองอักเสบ ทำให้ความรู้สึกสับสน เพ้อ ซึม อาจพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ไปมี เสมหะ หรืออาจมีเลือดปน และเจ็บหน้าอก

12 การควบคุมป้องกันโรค ในคน 1. หลีกเลี้ยงการสัมผัสปัสสาวะสัตว์ ซากสัตว์ป่วย สัตว์แท้ง สัตว์ตาย แรกคลอด ที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรค เลปโตสไปโรซิส และหลีกเลี้ยงการใช้ หรือสัมผัส แหล่งน้ำที่สงสัยว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อ เช่น แหล่งน้ำที่สัตว์ลงไปแช่

13 การควบคุมป้องกันโรค ในคน 2. ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี้ยง การสัมผัสแหล่งปนเปื้อนได้ ให้สวมเครื่องป้องกันร่างกาย เช่น รองเท้าบู๊ท หรือถุงมือ และให้รีบ อาบน้ำ ล้างมือ หรือล้างเท้าทุกครั้ง ที่สัมผัสดินโคลน แอ่งน้ำ หรือ แหล่งปนเปื้อน

14 การควบคุมป้องกันโรค ในคน 3. หลีกเลี้ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ สัมผัสเชื้อ เช่น กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ ก้อย เครื่องในสัตว์ หรือผักสดที่เก็บมา จากท้องนา ที่อาจปนเปื้อนฉี่หนู 4. กำจัดหนู ในบริเวณที่พักอาศัย หรือบริเวณคอกสัตว์เลี้ยง 5. รีบไปพบแพทย์ทันที เมื่อสงสัยว่า ป่วย หรือมีอาการคล้ายโรคเลปโตสไป โรซิส

15 การทำลายเชื้อ สามารถทำได้โดย 1. ลดหรือเพิ่มสภาพความเป็นกรด ด่าง โดยเชื้อจะตายที่สภาพความ เป็นกรดต่ำกว่า 6.5 หรือความเป็น ด่างสูงกว่า 8.0 2. เพิ่มหรือลดอุณหภูมิ โดยเชื้อจะ ตายที่ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

16 การทำลายเชื้อ 3. ความเค็ม เชื้อเลปโตสไปร่าจะตาย เมื่อมีความเค็มสูง 4. ความแห้ง เชื้อเลปโตสไปร่าจะไม่ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพ สิ่งแวดล้อมที่แห้ง 5. การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ไอโอดีน, คลอรีน, น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป รวมทั้งสบู่ก็สามารถฆ่าเชื้อได้

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรคเลปโตสไปโร ซิส โดย โรงพยาบาลร้องกวาง. โรคเลปโตสไปโรซิส โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู โรคเลบโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ ฉี่หนู พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google