งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาการ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น โดย นายกิตติชัย หอมดอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาการ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น โดย นายกิตติชัย หอมดอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาการ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น โดย นายกิตติชัย หอมดอก

2 แลน ( Lan ) LAN ย่อมาจาก (Local Area Network) ซึ่งในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน ในหน่วยงานประเภทต่างๆ มากมาย มีผลทำให้ การทำงานในองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถ ทำงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถ พัฒนาการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำ คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานก็ เริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่จะใช้ในลักษณะหนึ่ง เครื่องต่อหนึ่งคน ก็ให้มีการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และข้อมูลต่างๆร่วมกัน เช่น Printer Modem และ การแชร์ไฟล์งาน ต่างๆ เป็นต้น

3 ระบบเครือข่ายของ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีอยู่ 2 ระบบ 1. ระบบแลนแบบใช้สาย 2. ระบบแลนไม่ใช้สาย ( Wireless Land )

4 ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet ) ไม่ได้ 1. สังไฟจากระบบแลน A B

5 ไฟระบบแลนขึ้นแต่ไม่สามารถเชื่อต่อได้ ให้ ดับเบิลคลิกตรงรูปคอมพิวเตอร์

6 วิธีการเปลี่ยน IP address คลิก

7

8 การสังเกตการเข้าโปรแกรม Hosxp ไม่ได้ 172.20.5 5.xx

9 ก่อน Login ควรทำการทดสอบ การเชื่อมต่อทุกครั้ง คลิก

10 สังเกต IP

11

12 การใช้คำสั่ง ping คำว่า "ping" ซึ่งคำ คำนี้เป็นศัพท์ทาง คอมพิวเตอร์ หมายถึง การ ตรวจสอบ สถานะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องต้นทางกับ เครื่องปลายทาง โดยการส่งแพ็คเก็จข้อมูล ขนาดเล็ก ๆ ไปผ่านทางโปรโตคอล ICMP (Internet Control Message Protocol) หากเครื่องปลายทางที่เราส่งแพ็คเก็จไปนั้น ทำงานอยู่ ก็จะตอบ กลับมาเป็น ICMP Echo Reply ( ตอนส่งเป็น ICMP Echo Request)

13 การใช้งานคำสั่ง ping 1. ให้คลิก Start -> Run.. 2. รูปแบบคำสั่งจะเป็นดังนี้ ping ( เป้าหมาย ) ( ออปชั่น ) เช่น ต้องการทดสอบว่าโปรแกรม Hosxp สามารถเชื่อต่อได้ไหม โดยพิมพ์ ping 172.20.55.254 แล้วกด ok

14 แสดงว่าสามารใช้งานโปรแกรม Hosxp ได้ตามปกติ

15 ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตรวจ Ip address ของ เครื่องอีกที


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาการ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น โดย นายกิตติชัย หอมดอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google