งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น
โดย นายกิตติชัย หอมดอก

2 แลน ( Lan ) LAN ย่อมาจาก (Local Area Network) ซึ่งในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในหน่วยงานประเภทต่างๆ มากมาย มีผลทำให้การทำงานในองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่จะใช้ในลักษณะหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคน ก็ให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และข้อมูลต่างๆร่วมกัน เช่น Printer Modem และ การแชร์ไฟล์งานต่างๆ เป็นต้น

3 ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
มีอยู่ 2 ระบบ ระบบแลนแบบใช้สาย ระบบแลนไม่ใช้สาย ( Wireless Land )

4 ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet ) ไม่ได้
1. สังไฟจากระบบแลน A B

5 ไฟระบบแลนขึ้นแต่ไม่สามารถเชื่อต่อได้ ให้ดับเบิลคลิกตรงรูปคอมพิวเตอร์

6 วิธีการเปลี่ยน IP address
คลิก

7

8 การสังเกตการเข้าโปรแกรม Hosxp ไม่ได้
xx

9 ก่อน Login ควรทำการทดสอบการเชื่อมต่อทุกครั้ง
คลิก

10 สังเกต IP

11

12 การใช้คำสั่ง ping คำว่า "ping" ซึ่งคำ คำนี้เป็นศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ    ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทาง โดยการส่งแพ็คเก็จข้อมูลขนาดเล็ก ๆ ไปผ่านทางโปรโตคอล ICMP (Internet Control Message Protocol) หากเครื่องปลายทางที่เราส่งแพ็คเก็จไปนั้นทำงานอยู่ ก็จะตอบ กลับมาเป็น ICMP Echo Reply (ตอนส่งเป็น ICMP Echo Request)

13 การใช้งานคำสั่ง ping 1. ให้คลิก Start -> Run..
เช่น     ต้องการทดสอบว่าโปรแกรมHosxp สามารถเชื่อต่อได้ไหม     โดยพิมพ์ ping แล้วกด ok     

14 แสดงว่าสามารใช้งานโปรแกรม Hosxp ได้ตามปกติ

15 ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตรวจ Ip address ของเครื่องอีกที


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google