งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info

2 " จงบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ให้เป็นอธิศีล อธิสมาธิ อธิปัญญา “ ธรรมเทศนา พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ ( พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ) www.mattaiya.org

3 เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ [ อนุโลม ] ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา [ ปฏิโลม ] เกสา [ ผม ] โลมา [ ขน ] นะขา [ เล็บ ] ตะโจ [ หนัง ] ร่างกายที่ประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล ไม่ควรยึดมั่นเป็นตัวเรา ของเรา เกร็ดความรู้วัดสุทัศนาราม : หลวงปู่ดูลย์เคยมาศึกษาปริยัติที่นี้ www.mattaiya.org

4 ธรรมเทศนาหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี... วิปัสสนานี้มีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทาน ศีล พรหมวิหาร....... ภาวนาย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติ... อ่านเพิ่มเติมใน http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=1053 ธรรมเทศนาหลวงปู่มั่น.... ท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอนคอยกัดแทะ กระดาษแห่งคัมภีร์ใบลานเปล่าๆ โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว แต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียว ซึ่งเป็นสมบัติของพระะพุทธเจ้า มาเป็นสมบัติของตน ด้วย ความเข้าใจผิด ว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้ว ทั้งที่กิเลสยังกองเต็มหัวใจ ยิ่งกว่าภูเขาไฟ มิได้ลดน้อยลงบ้างเลย จงพากันมีสติคอยระวังตัว อย่าให้เป็นคนประเภทใบลาน เปล่าๆ เรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย " ข้อมูลจาก http://www.luangpumun.org/dharma.html www.mattaiya.org


ดาวน์โหลด ppt Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google