งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2013

2 “แต่ถ้าท่านทำความดี แล้วต้องยอมทนทุกข์
จึงจะเป็นพระหรรษทานของพระเจ้า” (1 เปโตร 2,20)

3 ท่านอัครสาวกเปโตรกำลังอธิบายให้กลุ่มคริสตชนเข้าใจถึง
จิตตารมณ์แท้แห่ง พระวรสารเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับสภาพการณ์แห่งชีวิตของแต่ละคน

4 ข้อความตอนที่เรายกมานี้ ท่านกำลังพูดกับพวกทาสซึ่งได้กลับใจมารับความเชื่อ ทาสในทุกสังคมสมัยนั้นต้องทนกับความไม่เข้าใจและการปฏิบัติอย่างเลวร้าย ผิดความยุติธรรมอย่างยิ่ง

5 นอกนั้นคำพูดดังกล่าวนี้ก็ครอบคลุมไปถึงทุกคนในทุกยุคทุกสมัยที่ต้องทนกับความไม่เข้าอกเข้าใจ และความอยุติธรรมจากคนใกล้ชิด ไม่ว่าจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่เท่าเทียมกัน

6 “แต่ถ้าท่านทำความดี แล้วต้องยอมทนทุกข์
จึงจะเป็นพระหรรษทานของพระเจ้า” (1 เปโตร 2,20)

7 ท่านอัครสาวกเตือนบุคคลเหล่านี้มิให้ปล่อยตัวให้มีปฏิกิริยาไปตามสัญชาตญาณซึ่งอาจเกิดมีขึ้นในสถานการณ์เช่นนั้น แต่ให้เลียนแบบความประพฤติของพระเยซูเจ้า

8 ท่านเตือนให้ตอบสนองด้วยความรัก ให้มองว่าความลำบากและการไม่ได้รับความเข้าใจจากผู้อื่นนั้นเป็นพระพร คือเป็นโอกาสที่พระเจ้าโปรดให้เราได้พิสูจน์ถึงจิตตารมณ์คริสตชนแท้

9 และเช่นนั้นก็จะสามารถนำผู้อื่น มาหาพระคริสตเจ้าได้ด้วยความรัก

10 “แต่ถ้าท่านทำความดี แล้วต้องยอมทนทุกข์
จึงจะเป็นพระหรรษทานของพระเจ้า” (1 เปโตร 2,20)

11 บางคน เมื่อได้ฟังคำพูดเช่นนี้หรือคำกล่าวที่คล้ายๆกันนี้
ก็อยากกล่าวโทษคริสต์ศาสนาว่า สนับสนุนให้อ่อนข้อยอมคล้อยตามจนเกินเหตุ ทำให้มโนธรรมมืดมัว ทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการต่อสู้กับความอยุติธรรม

12 แต่มิใช่เช่นนั้น ที่พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เรารักแม้ผู้ที่ไม่
เข้าใจเราหรือปฏิบัติต่อเราอย่างเลวร้าย นั่นไม่ได้หมายความว่าทรงปรารถนาให้เราไม่สนใจกับความอยุติธรรม

13 ตรงข้าม เพราะทรงปรารถนาที่จะสอนเราว่า จะสร้างสังคมใหม่ที่มีความยุติธรรมแท้จริงได้อย่างไร ซึ่งจะทำได้ก็โดยเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรักที่แท้จริงโดยที่เราเป็นฝ่ายเริ่มรักก่อน

14 “แต่ถ้าท่านทำความดี แล้วต้องยอมทนทุกข์
จึงจะเป็นพระหรรษทานของพระเจ้า” (1 เปโตร 2,20)

15 เช่นนั้นเราจะเจริญชีวิต ตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

16 ในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับความไม่เข้าใจและการกระทำที่ไม่ดี ในหลายรูปแบบ ขาดความละเอียดอ่อน ความหยาบกระด้าง การตัดสินด้วยเบาความ ความอกตัญญู การทำให้โกรธเคืองไปจนถึงขั้นความอยุติธรรมจริงๆ

17 ในทุกโอกาสเหล่านี้เราก็ต้องเป็นพยานในความรัก
ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงนำมาในโลก รักทุกคน นั่นก็หมายถึง รักคนที่ปฏิบัติไม่ดีต่อเราด้วย

18 ในฐานะที่เป็นคริสตชนก็คือ การรักผู้อื่น นั่นคือให้มีท่าที
พระวาจาของเดือนนี้อยากจะบอกเราว่า ในการปกป้องความยุติธรรมและความจริงนั้น ต้องไม่ลืมว่าหน้าที่แรกของเรา ในฐานะที่เป็นคริสตชนก็คือ การรักผู้อื่น นั่นคือให้มีท่าที ที่ถูกต้อง เข้าอกเข้าใจ ต้อนรับและมีใจเมตตา เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อเรา

19 ต่อการประจญที่ทำให้เราโกรธหรืออยากแก้แค้น
เช่นนี้แม้ในขณะแสดงเหตุผลของเรา ก็อย่าทำให้ความสัมพันธ์อันดีต่อกันต้องขาดสะบั้นลง อย่ายอมแพ้ ต่อการประจญที่ทำให้เราโกรธหรืออยากแก้แค้น

20 เมื่อทำได้เช่นนี้ เราจะเป็นเครื่องมือแห่งความรักของ
พระเยซูเจ้า และจะสามารถนำผู้อื่นเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วย

21 “แต่ถ้าท่านทำความดี จึงจะเป็นพระหรรษทาน
แล้วต้องยอมทนทุกข์ จึงจะเป็นพระหรรษทาน ของพระเจ้า” (1 เปโตร 2,20) คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1990 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google