งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info

2 วัดหิน หมากเป้ง หนองคา ย 211 www.mattaiya.org

3 ประวัติพอสังเขป วัดหินหมากเป้ง โดย หลวงปู่เทสก์ เริ่มแรกบริเวณวัดหินหมากเป้งเป็นป่าทึบ มีเชื้อมาเลเรียมาก ทั้งยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ร้ายนานาชนิด เป็นที่อาศัยหากินของพรานป่าและเล่าลือกันว่าผีดุมาก พระธุดงค์ที่ต้องการมาทดสอบความกล้าหาญ จะมาภาวนาที่นี้ หินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำโขงที่บริเวณวัด พ. ศ. ๒๔๔๑ พระอาจารย์หล้าได้มาจำพรรษา ณ ที่นี้เป็นองค์แรก แต่ท่านก็มิได้สร้างเป็นวัดทำเป็นกระต๊อบเล็กๆ อยู่อย่างพระธุดงค์ธรรมดาๆ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๗ ข้าพเจ้าได้จำพรรษาที่ถ้ำขาม ออกพรรษาแล้ว ได้วิเวกมาพักอยู่ด้วยพระคำพัน เห็นว่าที่นี้วิเวกดี พร้อมด้วยดินฟ้าอากาศก็ถูกกับโรค รู้สึกว่าได้รับความสบายดี จึงได้จำพรรษาอยู่ด้วยพระคำพัน บรรดาศิษยานุศิษย์เมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้ามาอยู่ ณ ที่นี้ ต่างก็พากันลงเรือมาเยี่ยม เพราะเวลานั้นทางรถยังไม่มี เมื่อพากันมาเห็นสถานที่เป็นที่สัปปายะ อากาศก็ดี วิเวกน่าอยู่ วิวก็สวยงาม แต่เสนาสนะที่อยู่อาศัยยังไม่น่าอยู่ ต่างก็พากันหาทุนมาช่วยบูรณะก่อสร้างจนสำเร็จเป็นวัดที่ถาวร ดังที่ปรากฏแก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่ ณ บัดนี้แล้ว [ คัดบางส่วนจากหนังสือ อนุสรณ์งานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดหินหมากเป้ง ๕ - ๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๖ ] www.mattaiya.org

4 หลวงปู่เทสก์ เทศนาธรรม วันที่ 5 เมษายน 2516 เนื่องในโอกาสงานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัด หินหมากเป้ง ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๖ นี้ เป็นงานพิเศษ จะมีผู้มีจิตศรัทธาพากันหลั่งไหลมาทำบุญจาก จตุรทิศเป็นอันมาก การทำบุญกุศล ซึ่งใครๆ ก็ย่อมทราบ แก่ใจของตนดีอยู่แล้วว่าเป็นทางนำมาซึ่งความสุขอัน แท้จริง โลกิยสมบัติถึงแม้จะนำความสุขมาให้ก็ไม่พอแก่ความ ปรารถนาของตนสักที ยิ่งในปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลง ของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่หลงยึดเอาความสุข ในโลกิยสมบัติว่าเป็นของกูๆ แล้วแทบจะเป็นบ้าเป็นบอไป เลย แต่ผู้ที่มาใช้ธรรมเทียบกับความเป็นอยู่ในสิ่ง นั้นๆ แล้ว สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า ทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนเลย มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรสภาพไปหาความดับเป็นที่สุด ผู้มาหลงติดอยู่กับโลกิยสมบัติและเพลินอยู่กับความสุขอัน ปลอมๆ จึงได้รับความทุกข์มาก ในเมื่อสิ่งนั้นๆ ปรากฏ ความจริงขึ้นมาเพราะโลกิยสมบัติเป็นเรื่องของความสะสม ไม่มีที่สิ้นสุด จึงยากที่จะมองเห็นสัจธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้าได้ การทำบุญกุศลถึงแม้จะเอาโลกิย สมบัติมาทำแต่ก็เป็นการสละ ฉะนั้น จิตใจจึงได้มองเห็น สัจธรรมอยู่บ้างคือ รู้จักอิ่มรู้จักพอ และเห็นการสละว่าเป็น ทางนำมาซึ่งความสงบสุขในเมื่อสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง

5 www.mattaiya.org

6 - หลวงปู่เทสก์วางศิลาฤกษ์ 26 เมษายน 2534 - สิ้นค่าก่อสร้าง 18 ล้านบาท - เมื่อก่อสร้างเสร็จ ในหลวงและพระราชินี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการบรรจุอัฐิ หลวงปู่ เมื่อวันที่ 12 พ. ย. 40 [ ข้อมูลจากป้ายด้านหน้าเจดีย์ ] www.mattaiya.org

7

8


ดาวน์โหลด ppt Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google