งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เหตุการณ์จำลองกรณี เกิดแผ่นดินไหว สรุปผลการประชุมกลุ่ม วันที่ 6 มีนาคม 2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอามารีแอร์พอร์ต ดอน เมือง กรุงเทพ ISO 9001:2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เหตุการณ์จำลองกรณี เกิดแผ่นดินไหว สรุปผลการประชุมกลุ่ม วันที่ 6 มีนาคม 2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอามารีแอร์พอร์ต ดอน เมือง กรุงเทพ ISO 9001:2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เหตุการณ์จำลองกรณี เกิดแผ่นดินไหว สรุปผลการประชุมกลุ่ม วันที่ 6 มีนาคม 2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอามารีแอร์พอร์ต ดอน เมือง กรุงเทพ ISO 9001:2008 Certified

2 1. SOCO ( Single Overarching Communication Objective ) ประเด็น หลัก การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพหลัง แผ่นดินไหว ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ISO 9001:2008 Certified

3 2. Talking points ประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่ ประเด็นหลัก โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ( ทางระบบ ทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหาร ฯลฯ ) วิธีการการปฏิบัติตน การบาดเจ็บ การระวังสัตว์มีพิษ และแมลง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ISO 9001:2008 Certified

4 3. Media Transcript สาระสำคัญที่แจก สาธารณะหลัก การปฏิบัติตนของประชาชนต่อโรคและภัยที่อาจ เกิดขึ้น การสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ISO 9001:2008 Certified

5 4. Fact Sheet รายละเอียด สถานที่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบ ครัวเรือน ความเสียหายที่เกิดขึ้น จำนวน ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ การอพยพ ช่องทางช่วยเหลือ ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ISO 9001:2008 Certified

6 5. Question and Answer ( Q&A ) คำถามที่พบบ่อย และ คำตอบ การปฐมพยาบาล, วัคซีน จะขอรับบริการทาง การแพทย์ได้ที่จุดใดบ้าง โรคและภัยอะไรบ้างที่เกิด หลังแผ่นดินไหว ( รายชื่อโรค โรคเรื้อรัง ยารักษาต่อเนื่อง ฯลฯ ) ประชาชนจะต้องปฏิบัติ ตัวเองอย่างไร ช่องทางขอความ ช่วยเหลือ คำปรึกษา ผลกระทบด้านจิตใจ ภาวะ เครียด ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม ISO 9001:2008 Certified

7

8 ขนาด (ริกเตอร์)ความรุนแรง (เมอร์คัลลี่) น้อยกว่า 3.0I-II ประชาชนไม่รู้สึก ตรวจวัดได้เฉพาะเครื่องมือ 3.0 - 3.9III คนอยู่ในบ้านเท่านั้นรู้สึก 4.0 - 4.9IV-V ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้ 5.0 - 5.9VI-VII ประชาชนทุกคนรู้สึก และอาคารเสียหาย 6.0 - 6.9VII-VIII ประชาชนตื่นตกใจ และอาคารเสียหายปานกลาง 7.0 - 7.9IX-X อาคารเสียหายอย่างมาก มากกว่า 8.0XI-XII อาคารเสียหายเกือบทั้งหมด ความรุนแรงในระดับต่าง ๆ ความรุนแรงในระดับต่าง ๆ ISO 9001:2008 Certified

9

10 ควรสำรวจตัวเอง คนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิด แผ่นดินไหวตามอาคารอาจพังทลายได้ ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอป้องกันเศษแก้ว หรือวัสดุแหลม คมอื่นๆ และสิ่งหักแทง ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยก สะพานไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว ตรวจสอบแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่น ให้เปิดประตู - หน้าต่างทุกบาน ให้ออกจากบริเวณสายไฟขาดและวัสดุสายไฟพาดถึง เปิดวิทยุฟังคำแนะนำ อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็น จริงๆ สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้ำทิ้งก่อน ใช้ อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง อย่าแพร่ข่าวลือ หลังจากจบเหตุการณ์ควรมีการซักซ้อมและเตรียม ตัวการรับมือในครั้งต่อๆไป ISO 9001:2008 Certified คำแนะนำการปฏิตัวด้านสุขภาพหลัง เกิดแผ่นดินไหว

11 วิธีการรับข่าวสาร.... ให้ความสนใจกับข่าวสารทางวิทยุและ โทรทัศน์ตลอดเวลา สิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน หลังเกิดแผ่นดินไหว สิ่งจำเป็นในการปฎิบัติตัวใน ชีวิตประจำวัน 2.1 อาหารและน้ำดื่ม ควร สำรองอาหารและน้ำดื่มไว้ 3 วันเพื่อการบริโภค 2.2 น้ำสำหรับชำระล้าง น้ำรี ไซเคิลควรเก็บสำรองน้ำไว้ ในอ่างน้ำให้เต็มเสมอเพื่อ ชำระล้าง

12 สิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน หลังเกิดแผ่นดินไหว


ดาวน์โหลด ppt 1 เหตุการณ์จำลองกรณี เกิดแผ่นดินไหว สรุปผลการประชุมกลุ่ม วันที่ 6 มีนาคม 2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอามารีแอร์พอร์ต ดอน เมือง กรุงเทพ ISO 9001:2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google