งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภายในหลังเปิด AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภายในหลังเปิด AEC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภายในหลังเปิด AEC
สาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 26 กรกฎาคม 2556

2 เปรียบเทียบบทบาทของ Bank Examiner และ Internal Auditor
ประเมินความเสี่ยงของธนาคารและดูแลให้มั่นคงแข็งแรง เป็นผู้ช่วย Audit Committee ในการดูแลเรื่อง 1) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2) ป้องกันทุจริตและสอบสวน 3) เสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. มีอำนาจสั่งการตามกฎหมาย 2. ยึดถือแนวทางตาม Corporate Governance

3 ถาม : เปิดเสรี AEC แล้วบทบาทของ Internal Auditor จะเปลี่ยนไปหรือไม่?
ตอบ : วัตถุประสงค์และบทบาทหลักเหมือนเดิม เพียงแต่ธนาคารขยายใหญ่ขึ้น มีสาขาในประเทศเพื่อนบ้าน ให้กู้แก่ธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ให้กู้แก่ลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน

4 ความท้าทายของ Internal Auditor หลังเปิด AEC
ต้องครอบคลุมเครือข่ายสาขาที่กว้างขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ จำนวนคนไม่เพิ่ม หรือ เพิ่มในสัดส่วนที่น้อยกว่างาน ทางออกของ Auditor : ตรวจแบบ Significant Activities สิ่งสำคัญคือ : ต้องเลือก Significant Activities ให้ถูกต้อง ดูว่าจะครอบคลุมกี่ Activities ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้น ต้องมีการทำ Off-site examination ช่วย และมีการหมุนเวียน Activity บ้าง


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภายในหลังเปิด AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google