งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภายในหลัง เปิด AEC สาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 26 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภายในหลัง เปิด AEC สาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 26 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภายในหลัง เปิด AEC สาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 26 กรกฎาคม 2556

2 2 บทบาทของ Bank Examiner บทบาทของ Internal Auditor 1. ประเมินความเสี่ยงของธนาคารและ ดูแลให้มั่นคงแข็งแรง 1. เป็นผู้ช่วย Audit Committee ในการดูแลเรื่อง 1) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2) ป้องกันทุจริตและสอบสวน 3) เสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. มีอำนาจสั่งการตามกฎหมาย 2. ยึดถือแนวทางตาม Corporate Governance เปรียบเทียบบทบาทของ Bank Examiner และ Internal Auditor

3 3 ถาม : เปิดเสรี AEC แล้วบทบาทของ Internal Auditor จะเปลี่ยนไป หรือไม่ ? ตอบ : วัตถุประสงค์และบทบาทหลัก เหมือนเดิม เพียงแต่ธนาคารขยายใหญ่ขึ้น มีสาขาในประเทศเพื่อนบ้าน ให้กู้แก่ธุรกิจในประเทศเพื่อน บ้าน ให้กู้แก่ลูกค้าในประเทศเพื่อน บ้าน

4 1. ต้องครอบคลุมเครือข่ายสาขาที่กว้างขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 2. แต่ จำนวนคนไม่เพิ่ม หรือ เพิ่มในสัดส่วนที่ น้อยกว่างาน 4 ความท้าทายของ Internal Auditor หลังเปิด AEC ทางออกของ Auditor : ตรวจแบบ Significant Activities สิ่งสำคัญคือ : 1. ต้องเลือก Significant Activities ให้ถูกต้อง 2. ดูว่าจะครอบคลุมกี่ Activities ซึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด 3. ดังนั้น ต้องมีการทำ Off-site examination ช่วย และมีการหมุนเวียน Activity บ้าง


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภายในหลัง เปิด AEC สาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 26 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google