งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจงานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1. พัฒนาระบบ ร้องเรียน กลไกลไกล่เกลี่ย ส่งต่อ  พัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อยู่ที่ อบต.  การสร้างกลไกการร้องเรียน ช่องทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจงานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1. พัฒนาระบบ ร้องเรียน กลไกลไกล่เกลี่ย ส่งต่อ  พัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อยู่ที่ อบต.  การสร้างกลไกการร้องเรียน ช่องทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจงานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1. พัฒนาระบบ ร้องเรียน กลไกลไกล่เกลี่ย ส่งต่อ  พัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อยู่ที่ อบต.  การสร้างกลไกการร้องเรียน ช่องทาง  ทางโทรศัพท์  website  สถานีอนามัย  วิทยุชุมชน ( รายการเฉพาะ )  แกนนำชุมชน  ตู้แดง สคบ.  แบบฟอร์มร้องเรียนของศูนย์ พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ( ไม่ตายตัว )  ตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย  อบต. ปากพูน แผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค อบต. ปากพูน

2 ภารกิจงานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 2. พัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงาน  อบรมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผบ.  ฝึกอบรมการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม หลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะกรรมการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ผู้บริโภค  เวทีประชาคม  รณรงค์การใช้สิทธิผู้บริโภค  อสม.  ประชุมวันที่ 5 ประจำเดือน  ผู้สูงอายุ  ประชุมวันที่ 10 ของทุกเดือน  การประชาสัมพันธ์ผ่านงานประเพณี  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อบต. พบประชาชน ผู้ประกอบการ ........................................................................ พัฒนาฐานการเรียนรู้สุขภาวะ  สคบ. นครศรีฯ  คณะอนุกรรมการ สคบ. ปากพูน  กอง สธ. อบต.  สุจินต์ ดึงไตรย์ภพ  ธานินทร์  สถานีอนามัย

3 ภารกิจงานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 3. การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์  อบรมพัฒนาศักยภาพ  ทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ในประเภท ร้านชำ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร การตรวจตลาดเปิดท้าย  การลงพื้นที่ตรวจสอบ  เวทีการประเมินผลการตรวจสอบระวัง  สสจ. นครศรีฯ  สถานีอนามัย *** สนับสนุนชุด ทดสอบเบื้องต้น 4. การสื่อสารสาธารณะ  ประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - สติ๊กเกอร์, วารสาร ( เพิ่มคอลัมน์ ) - วิทยุชุมชน ช่วงแรก  ออกอากาศกรณีที่สำเร็จ ช่วงสอง  ออกรายการสดรับเรื่องร้องเรียน *** รายการเฉพาะเพื่อเสวนา ประเด็นผู้บริโภค  ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ยกกรณีศึกษาผู้บริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ( นัดทีมงาน วิทยุชุมชนมาคุย )  อบต. ปากพูน  คุณธารินณ์


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจงานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1. พัฒนาระบบ ร้องเรียน กลไกลไกล่เกลี่ย ส่งต่อ  พัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อยู่ที่ อบต.  การสร้างกลไกการร้องเรียน ช่องทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google