งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด โดย ร้อยตำรวจเอกอุเทน พรมมา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด โดย ร้อยตำรวจเอกอุเทน พรมมา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด โดย ร้อยตำรวจเอกอุเทน พรมมา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

2 ระยะห่างระหว่างชายแดน ประมาณ 200 เมตร

3 หลักเขต ๗๓

4 ตลาดการค้า ชายแดนบ้านหาด เล็ก

5 อาคารที่ทำการ

6 อาคารขาเข้า อาคารขาออก

7 ประวัติโดยสังเขป 1. เป็นจุดผ่อนปรน เมื่อปี 2538 ( เพื่อ การค้าตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา / ประกาศโดย จว. ตราด ลง 23 มี. ค.2538 2. เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อปี 2540 เปิด 07.00 – 17.00 น. ประกาศโดย มท. ลง 20 ก. ย.2540 3. ขยายเวลาเปิดเป็น 07.00 – 20.00 น. ประกาศโดย มท. ลง 29 ต. ค.2546 4. ขยายเวลาเปิดเป็น 06.00 – 22.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 ม. ค.57 เป็นต้นไป ประกาศโดย มท. ลง 27 ธ. ค.2556

8 ตม. จว. ตราด มีด่านในความ รับผิดชอบ คือ ด่าน ตม. แหลมงอบ และ ด่าน ตม. คลองใหญ่ โดยมีช่อง ทางเข้า - ออก 5 จุด ช่องทางการเข้า - ออก ราชอาณาจักร ทางบก 1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จว. ตราด 2. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง ต. นนทรี อ. บ่อไร่ จว. ตราด 3. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านท่าเส้น ต. ท่าเส้น อ. เมือง จว. ตราด ช่องทางการเข้า – ออก ราชอาณาจักร ทางทะเล 1. จุดตรวจทางน้ำบ้านคลองสน ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จว. ตราด 2. ตรวจเรือโดยสารน่านน้ำ หน้าอำเภอแหลมงอบ จว. ตราด

9

10 สถิติการเดินทางเข้า - ออก ย้อนหลัง 3 ปี ปีจำนวน 2554235,407 2555278,112 2556474,039

11 สถิติผู้โดยสารเดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักร (PASSPORT) - 945 คน / วัน สถิติสัญชาติที่มีการเดินทางมากที่สุด 7 ประเทศ เรียงจากมากไปน้อย 1. ไทย 2. กัมพูชา 3. เยอรมัน 4. ฝรั่งเศส 5. รัสเซีย 6. บริติช 7. อเมริกัน ลำดับ 3 – 7 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ( ส่วนใหญ่เป็น ชาติยุโรป ) สถานการณ์ ปัจจุบัน

12 หนังสือเดินทาง / เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

13 หนังสือผ่านแดนประเทศไทย ( BORDER PASS)

14 หนังสือผ่านแดนประเทศกัมพูชา ( BORDER PASS)

15 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ ( PASSPORT ) ไทย กัมพูชา อเมริกา กัมพูชา ( แรงงาน ) เวียดนามสหราชอาณาจักร

16 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ ( PASSPORT ) นิวซีแลนด์ ออสเตรีย ตุรกี จีน ญี่ปุ่น ลาว

17 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ ( PASSPORT ) เดนมาร์กสวีเดนฟิลิปปินส์ เยอรมัน รัสเซีย นิวซีแลนด์

18 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ ( PASSPORT ) ฝรั่งเศส แคนนาดาจีนออสเตรเลีย

19 อำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสาร

20 การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้าน หาดเล็ก การตรวจบุคคลเข้า - ออก ราชอาณาจักร

21 การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้าน หาดเล็ก การตรวจพาหนะเข้า - ออก ราชอาณาจักร

22 การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้าน หาดเล็ก การจับกุมคนต่างด้าวที่ลอกลอบ หลบหนีเข้าเมือง

23 การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้าน หาดเล็ก การตั้งจุดสกัด / ตรวจร่วมกับ หน่วยงานราชการชายแดน

24 สถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ปัญหา / อุปสรรค การขับเคลื่อน ตม. จว. ตราด

25


ดาวน์โหลด ppt ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด โดย ร้อยตำรวจเอกอุเทน พรมมา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google