งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด
โดย ร้อยตำรวจเอกอุเทน พรมมา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

2 ระยะห่างระหว่างชายแดน ประมาณ 200 เมตร

3 หลักเขต ๗๓

4 ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก

5 อาคารที่ทำการ

6 อาคารขาเข้า อาคารขาออก

7 ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 ม.ค.57 เป็นต้นไป ประกาศโดย มท. ลง 27 ธ.ค.2556
ประวัติโดยสังเขป 1. เป็นจุดผ่อนปรน เมื่อปี 2538 (เพื่อการค้าตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา /ประกาศโดย จว.ตราด ลง 23 มี.ค.2538 2. เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อปี 2540 เปิด – น. ประกาศโดย มท. ลง 20 ก.ย.2540 3. ขยายเวลาเปิดเป็น – น. ประกาศโดย มท. ลง 29 ต.ค.2546 4. ขยายเวลาเปิดเป็น – น. ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 ม.ค.57 เป็นต้นไป ประกาศโดย มท. ลง 27 ธ.ค.2556

8 ช่องทางอนุญาต ตม.จว.ตราด มีด่านในความรับผิดชอบ คือ ด่าน ตม.แหลมงอบ
และ ด่าน ตม.คลองใหญ่ โดยมีช่องทางเข้า - ออก 5 จุด ช่องทางการเข้า - ออก ราชอาณาจักร ทางบก 1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด 2. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง ต.นนทรี อ.บ่อไร่ จว.ตราด 3. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านท่าเส้น ต.ท่าเส้น อ.เมือง จว.ตราด ช่องทางการเข้า – ออก ราชอาณาจักร ทางทะเล 1. จุดตรวจทางน้ำบ้านคลองสน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด 2. ตรวจเรือโดยสารน่านน้ำ หน้าอำเภอแหลมงอบ จว.ตราด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

9 ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน
จว.ตราด มี 14 จุด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

10 สถิติการเดินทางเข้า-ออก ย้อนหลัง 3 ปี
จำนวน 2554 235,407 2555 278,112 2556 474,039

11 สถานการณ์ปัจจุบัน - 945 คน/วัน
สถิติผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร (PASSPORT) คน/วัน สถิติสัญชาติที่มีการเดินทางมากที่สุด 7 ประเทศ เรียงจากมากไปน้อย 1. ไทย 2. กัมพูชา 3. เยอรมัน 4. ฝรั่งเศส 5. รัสเซีย 6. บริติช 7. อเมริกัน ลำดับ 3 – 7 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว (ส่วนใหญ่เป็นชาติยุโรป)

12 เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง/ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

13 หนังสือผ่านแดนประเทศไทย
(BORDER PASS)

14 หนังสือผ่านแดนประเทศกัมพูชา(BORDER PASS)

15 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ (PASSPORT)
ไทย กัมพูชา อเมริกา กัมพูชา(แรงงาน) เวียดนาม สหราชอาณาจักร

16 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ (PASSPORT)
จีน ญี่ปุ่น ลาว นิวซีแลนด์ ออสเตรีย ตุรกี

17 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ (PASSPORT)
เยอรมัน รัสเซีย นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ฟิลิปปินส์

18 ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ (PASSPORT)
แคนนาดา จีน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส

19 อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

20 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก การตรวจบุคคลเข้า-ออกราชอาณาจักร

21 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก การตรวจพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักร

22 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก การจับกุมคนต่างด้าวที่ลอกลอบหลบหนีเข้าเมือง

23 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก การตั้งจุดสกัด/ตรวจร่วมกับหน่วยงานราชการชายแดน

24 สถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา
ปัญหา/อุปสรรค การขับเคลื่อน ตม.จว.ตราด

25 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google