งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนี

2 Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) % (20 07) % (20 09) 90 % (20 09) ค่าแรงขั้น ต่ำ / วัน (US $) สัดส่วน นักท่องเที่ยว / วัน / ประเทศ (202,063/ วัน ) 21.6 % 3.4 % 9.5 % 1.1 % 33. 3% 3.4 % 15. 8% 6.8 % 4.8 % 0. 3 %

3 7. ร้อยละ ของผู้ใช้ อินเตอร์ เนท (2011) 20 % 1%1% 9%- 55 % 7%7% 70 % 27 % 25 % 50 % 8. ประชากร ( ปี 2510/ ล้านคน )

4 ดัชนี Th ai CIMyMLSVPh BRBR 1. สัดส่วน แพทย์ต่อ ประชากร (10,000 คน ) ทันต แพทย์ ค่าใช้จ่าย ด้าน การศึกษา ( % ของจีดี พี )

5 Th ai CIMyMLSVPh BRBR 4. สัดส่วนครู ต่อ นักเรียน ( มัธยม ) สัดส่วน พยาบาล ต่อ ประชากร (10,000 คน )

6 Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 6. จำนวน สถาปนิก ที่ขึ้น ทะเบียน ในแต่ละ ประเทศ 1, , , , , อัตราการรู้ หนังสือ (15 ปีขึ้น ไป ) ( โลก : 82) ดัชนีวัด ความสามารถ ภาษาอังกฤษ (53 ) (27) (13 ) (12) (3 1) --


ดาวน์โหลด ppt ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google