งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข. 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข. 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข

2 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด 1 2 3 4 5

3 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สาธิต / ราชภัฏ ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 3

4 แผนการสุ่มตัวอย่างนักเรียน 4 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 สุ่มเลือก โรงเรียน สุ่มเลือก ห้องเรียน สุ่มเลือก นักเรียน การสุ่มตัวอย่างแบบ 3 ขั้นตอน ตัวอย่าง นักเรียน

5 แผนการสุ่มตัวอย่าง ( กรุงเทพมหานคร ) 5

6 6

7 แผนการสุ่มตัวอย่าง ( ต่างจังหวัด ) 7

8 8

9 สพฐ. 61 2 เอกชน 15 3 สาธิต 16 กทม.6 จำนวนโรงเรียนที่ใช้ใน การศึกษา 9 เด็กนักเรียน 851-1,163 คน ต่อจังหวัด เด็กนักเรียน 851-1,163 คน ต่อจังหวัด

10 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 10 Standard Progressive Matrices (parallel version) (1998;update 2003) จำนวน 60 ข้อ นำคะแนนไปแปลงเป็นค่า Percentile เทียบกับ UK norm (1979) นำค่า Percentile 5-95 แปลงเป็น IQ (P50% = IQ 100)

11 ตัวอย่าง ตารางแปลงคะแนนดิบเป็นค่า IQ 11

12 12

13 ผลสำรวจค่าเฉลี่ย IQ ทั่วประเทศ และแยก ตามภาค 13 IQ 100

14 9 October 201414 แผนที่ประเทศไทย แสดงผลการสำรวจ ระดับสติปัญญา เด็กนักเรียนไทย 2554 จังหวัดที่ IQ > 100 จังหวัดที่ IQ = 100 จังหวัดที่ IQ < 100

15 สัดส่วนจังหวัดที่มี IQ สูง / ปกติ / ต่ำ ทั่ว ประเทศ 15 กลาง 7 จังหวัด อีสาน 17 จังหวัด เหนือ 3 จังหวัด ใต้ 11 จังหวัด กลาง 7 จังหวัด อีสาน 2 จังหวัด เหนือ 9 จังหวัด ใต้ 2 จังหวัด

16 Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ 16 อันดับจังหวัดMean Total N 1นนทบุรี108.91979 2ระยอง107.52995 3ลำปาง106.62972 4กรุงเทพฯ104.501163 5ชลบุรี103.92983 6สมุทรสาคร103.73944 7ตราด103.51916 8ปทุมธานี103.34990 9พะเยา103.32954 อันดับจังหวัดMean Total N 10ประจวบคีรีขันธ์103.17961 11นครปฐม103.09984 12ราชบุรี102.72944 13สิงห์บุรี102.67907 14ภูเก็ต102.66945 15สมุทรสงคราม102.48908 16นครสวรรค์102.29996 17แพร่101.83959 18เชียงใหม่101.35967 จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย >100จำนวน 18 จังหวัด (24%)

17 17 อันดับจังหวัดMeanTotal N 19เพชรบุรี100.78945 20ตรัง100.68927 21สมุทรปราการ100.41947 22น่าน100.15938 23พระนครศรีอยุธยา100.04978 24พิษณุโลก99.801030 25พิจิตร99.75939 26ตาก99.71943 27แม่ฮ่องสอน99.70851 28ชุมพร99.68917 อันดับจังหวัดMeanTotal N 29จันทบุรี99.65956 30ลพบุรี99.62953 31บุรีรัมย์99.541000 32สุโขทัย99.36977 33เชียงราย99.32967 34อุทัยธานี99.23954 35ลำพูน99.05947 36ชัยนาท98.98919 37ปราจีนบุรี98.95941 38หนองคาย98.93983 จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย =100จำนวน 20 จังหวัด (26%) Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ

18 จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย <100จำนวน 38 จังหวัด (50%) 18 อันดับจังหวัดMeanTotal N 39อ่างทอง98.83894 40สุราษฏร์ธานี98.74945 41สงขลา98.64975 42สุพรรณบุรี98.50983 43นครนายก98.42910 44นครศรีธรรมราช98.03942 45พัทลุง97.81936 46เพชรบูรณ์97.67997 47พังงา97.59897 อันดับจังหวัดMeanTotal N 48อุดรธานี97.53970 49ศรีสะเกษ97.44981 50สุรินทร์97.421057 51กาญจนบุรี97.14972 52อุตรดิตถ์97.13984 53เลย97.08984 54ยโสธร97.08945 55ฉะเชิงเทรา97.03944 56สระบุรี96.97967 Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ

19 19 อันดับจังหวัดMeanTotal N 57มุกดาหาร96.95928 58สตูล96.86899 59ระนอง96.53869 60ยะลา96.52949 61อำนาจเจริญ96.29928 62ชัยภูมิ96.16934 63ขอนแก่น95.93964 64นครราชสีมา95.69964 65นครพนม95.57985 66สระแก้ว95.38926 อันดับจังหวัดMeanTotal N 67มหาสารคาม95.28999 68กำแพงเพชร95.22931 69หนองบัวลำภู94.06952 70กระบี่93.85916 71กาฬสินธุ์93.78970 72สกลนคร93.74983 73อุบลราชธานี93.51982 74ร้อยเอ็ด91.651014 75ปัตตานี91.06946 76นราธิวาส88.07979 จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย <100จำนวน 38 จังหวัด (50%) Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ

20 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามอายุ ( ปี ) 20 IQ 100

21 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามสังกัดโรงเรียน 21 IQ 100

22 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา 22 IQ 100

23 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามระดับการศึกษา 23 IQ 100

24 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามเพศ 24 IQ 100

25 ค่าเฉลี่ย IQ เปรียบเทียบนักเรียนชายหญิง ที่อายุ ต่าง ๆ 25

26 26 IQ < 100 IQ = 100 IQ > 100 - - - - - การกระจาย ปกติ

27

28 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 28 IQ < 100 IQ = 100 IQ > 100 - - - - - การกระจาย ปกติ

29 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด นนทบุรี 29 IQ < 100 IQ = 100 IQ > 100 - - - - - การกระจาย ปกติ

30 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด นราธิวาส 30 IQ < 100 IQ = 100 IQ > 100 - - - - - การกระจาย ปกติ

31 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด สุพรรณบุรี 31 IQ < 100 IQ = 100 IQ > 100 - - - - - การกระจาย ปกติ

32 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด นครราชสีมา 32 IQ < 100 IQ = 100 IQ > 100 - - - - - การกระจาย ปกติ

33 Thank You. 33

34 แผนที่ประเทศไทย เปรียบเทียบ ผลสำรวจระดับสติปัญญา (IQ) กับผลการสำรวจ Maternal Urine Iodine ภาคผนวก 34

35 ค่าเฉลี่ย IQ เด็กนักเรียนไทย 2554 ค่ามัธยฐาน Maternal urine iodine 2553 IQ > 100 (18 จังหวัด ) IQ = 100 (20 จังหวัด ) IQ < 100 (38 จังหวัด ) Median of Urine Iodine ≥ 500 ug/i (0 จังหวัด ) เกินขนาด 250-499 ug/I (7 จังหวัด ) เกินพอ 150-249 ug/I (26 จังหวัด ) เพียงพอ < 150 ug/I (42 จังหวัด ) ขาดไอโอดีน 35

36 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด สพฐ. 24

37 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด เอกชน 25

38 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด สาธิต 26

39 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด กทม. 27


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข. 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google