งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Parents Can Afford College คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Parents Can Afford College คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Parents Can Afford College คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้

2 Keynote Speakers วิทยากร Nikun Khoongumjorn Present of TASC 2003 Alumni of UC Irvine Bachelor's in Computer Engineer 2005 Alumni of Stanford Master’s in Computer Science Jennifer Kraipaspong VP of TASC in Youth & Education and Public Relations 2006 Alumni of UC Irvine Bachelor's of Economy and Psychology

3 Tuition ค่าเล่าเรียน Private Universities มหาวิทยาลัยเอกชน -University of Southern California (USC) = $40,384 -Pepperdine University = $38,960 -Stanford University = $38,700 Public Universities มหาวิทยาลัยรัฐ -UC’s (UCLA, UCSD, UCD, UCI, UCSB, UCM, UCSC, UCR, UCB) = $11,602 -Cal State = $5052 Community Colleges = 12 units at $26/unit = $670/year -Pasadena City College, Santa Monica College, Mt. SAC, LACC Vocational/Trade Schools = $16,000 -ITT, Everest College, UEI, DeVry, American Career College

4 Who Can Qualify for Financial Aid? ใครสามารถขอรับทุนได้ U.S. citizen or permanent resident High school graduate/GED holder Valid Social Security number Males registered for Selective Service (www.sss.gov)

5 Types of Financial Aid Scholarship ทุนการศึกษา Grants เงินทุนจากรัฐบาล Loans การกู้เงิน Work Study การทำงานเพื่อการศึกษา Parent Contribution – Savings Programs

6 Scholarship ทุนการศึกษา Given by schools or various organizations / มอบโดยโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆ Dependent on G.P.A or aptitude in a particular area / อยู่ที่เกรดหรือความสามารถ เฉพาะทาง Essay contest www.fastweb.com

7 Forms Needed U.S. Department of Education's office of Federal Student Aid Free Application for Student Aid (FAFSA) Cal Grant GPA Verification Form Deadline: - California - For initial awards: March 2, 2011. - For additional community college awards September 2, 2011.

8 How much financial aid can I get? คุณจะได้รับเงินทุนเท่าไหร In general, depends on your financial need. Financial need determined by Expected Family Contribution (EFC) and cost of attendance (COA) เงินทุนที่จะได้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องออกและค่าใช้จ่าย ในด่านการศึกษา EFC comes from what you report on FAFSA. Determined by a formula that takes into account information such as the student’s and parents’ income and (often) their assets, how many people are in the family household and how many of those people are in college. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องออกนั้นมาจากการรายงานใน FAFSA โดย ขึ้นอยู่กับสูตร รายได้ข้องผู้ปกครองและนักเรียน, ทรัพย์สิน, จำนวนผู้ ที่อยุ่อาศัยในบ้านและจำนวนนักเรียน COA is tuition, fees, room and board, transportation, etc. COA คือ ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา - ค่าเล่าเรียน, ค่าหอพัก, ค่า เดินทาง, ค่าหนังสือ COA – EFC = Financial Need ค่าใช้จ่ายในด่านการศึกษา – ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องออก = เงินทุน `

9 Grants เงินทุนจากรัฐบาล Federal Pell Grant ( รัฐบาล กลาง ) Generally awarded to students with exceptional financial need who have not earned a bachelor’s or graduate degree Awards Up to $5,550 Cal Grants ( รัฐ ) Must fill out Cal Grant GPA Verification Form Have at least a 3.0 grade point average, and apply by March 2 either of the year they graduate from high school or the following year. For year 2011-12, a Cal Grant pays $11,124 at the University of California, $4,884 at California State University, and $9,708 at non-public colleges.

10 Grants เงินทุนจากรัฐบาล National Science and Mathematics Access to Retain Talent Grant (National SMART Grant) Must be eligible for a Pell Grant Must be enrolled at least half-time in third or fourth year (or fifth year of a 5-year program) Must be in an eligible degree program majoring in physical, life, or computer sciences, engineering, technology, mathematics, or a critical-need foreign language Must have a minimum 3.0 cumulative GPA Award up to $4000 Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (FSEOG) (FSEOG) program is for undergraduates with exceptional financial need. Pell Grant recipients with the lowest expected family contributions (EFCs) will be considered first for a FSEOG. Just like Pell Grants, the FSEOG does not have to be repaid. You can receive between $100 and $4,000 a year, depending on when you apply, your financial need, the funding at the school you're attending, and the policies of the financial aid office at your school.

11 Student Loans การกู้เงินของ นักเรียน Federal Perkins Loan Your college is the lender; payment is owed to the college that made the loan For undergraduate and graduate students Interest charged on this loan is 5% Funds depend on student’s financial need and availability of funds at the college Undergraduate students: up to $5,500 Graduate and professional degree students: up to $8,000

12 Student Loans การกู้เงินของ นักเรียน Direct Subsidized Stafford Loan Between $3,500 and $8,500 depending on grade level Must be at least a half-time student Must have financial need For undergraduate and graduate students Borrower is not charged interest while in college and during grace and deferment periods Interest charged on this loan is 4.5% for undergraduate students and 6.8% for graduate students The U.S. government is the lender; payment is owed to the U.S. government Between $3,500 and $8,500 depending on grade level Direct Unsubsidized Stafford Loan Must be at least a half-time student For undergraduate and graduate students Borrower is responsible for all interest on the loan including while in college and during grace and deferment periods Interest charged on this loan is 6.8% The U.S. government is the lender; payment is owed to the U.S. government Between $5,500 to $20,500 (less any subsidized amount received for the same period) depending on grade level and dependency status

13 Student Loans การกู้เงินของ นักเรียน Direct PLUS Loans for Graduate and Professional Students For graduate and professional degree students Borrower is responsible for all the interest Interest charged on this loan is 7.9% Must not have negative credit history Must have applied for annual loan maximum eligibility under the Subsidized and Unsubsidized Stafford Loan Programs before applying for a Graduate/Professional PLUS Loan The U.S. government is the lender; payment is owed to the U.S. government

14 Parents Loans การกู้เงินของ ผู้ปกครอง Direct PLUS Loans for Parents For parents of dependent students Borrower is responsible for all the interest Interest charged on this loan is 7.9% Must not have negative credit history The U.S. government is the lender; payment is owed to the U.S. government Maximum amount is cost of attendance minus any other financial aid the student receives

15 Private Loans การกู้เงินจาก องค์กรอื่นๆ Student loans made by other entities such as private student loan companies, banks, credite unions, some state agencies, employers, and even individuals. Private loans are usually more costly but can be helpful to meet financial needs.

16 Work Study การทำงานเพื่อ การศึกษา Federal Work-Study (FWS) provides part-time jobs for undergraduate and graduate students with financial need, allowing them to earn money to help pay education expenses. The program encourages community service work and work related to the recipient's course of study. You'll be paid by the hour if you're an undergraduate. No FWS student may be paid by commission or fee. Your school must pay you directly (unless you direct otherwise) and at least monthly. Wages for the program must equal at least the current federal minimum wage but might be higher, depending on the type of work you do and the skills required. The amount you earn can't exceed your total FWS award. When assigning work hours, your employer or financial aid administrator will consider your award amount, your class schedule, and your academic progress. If you work on campus, you'll usually work for your school. If you work off campus, your employer will usually be a private nonprofit organization or a public agency, and the work performed must be in the public interest. Your school might have agreements with private for-profit employers for Federal Work-Study jobs. This type of job must be relevant to your course of study (to the maximum extent possible). If you attend a career school, there might be further restrictions on the jobs you can be assigned.

17 Savings Program เงินสะสมจากพ่อจ๊ะ แม่จ๋า Provide tax incentives Coverdell Education Savings Account 529 College Savings Plan

18 Important Websites www.fafsa.gov Financial Aid Calculator = http://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/f4cForm?execution=e5s1 www.csac.ca.gov www.calgrants.org www.fastweb.com www.college.gov www.studentlons.gov www.csac.ca.gov http://online.onetcenter.org www.pin.ed.gov Your parent might need a PIN too Choose your own PIN or let the site choose one for you Don’t tell anyone your PIN!

19 TASC Contact Information www.thaisocal.org E-mail: contact@thaisocal.orgcontact@thaisocal.org Contact number: 562-285-7889


ดาวน์โหลด ppt Parents Can Afford College คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google