งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC รางวัล Telly Awards 2550 (12 รางวัล ) รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริม พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC รางวัล Telly Awards 2550 (12 รางวัล ) รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริม พระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC รางวัล Telly Awards 2550 (12 รางวัล ) รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริม พระพุทธศาสนา 2551 รางวัลช่อสะอาด 2553

2 Powerpoint Templates Page 2 ความเป็นมา พบว่าฟรีทีวี มีแต่ข่าวร้าย มีแต่ข่าวร้าย ละครน้ำเน่า ละครน้ำเน่า ความรุนแรง ความรุนแรง เรื่องราวที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของความเป็นมนุษย์ และพระพุทธศาสนา เรื่องราวที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของความเป็นมนุษย์ และพระพุทธศาสนา Clip VDO. ฟรีทีวีมีแต่ข่าวร้าย ความรุนแรงขัดต่อศีลธรรมและ พระพุทธศาสนา _1.52 นาที

3 Powerpoint Templates Page 3 ผู้สถาปนา พระเทพญาณมหามุนี ( หลวงพ่อธัมมชโย ) พระเทพญาณมหามุนี ( หลวงพ่อธัมมชโย ) หรือคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

4 Powerpoint Templates Page 4 ความหมาย นวัตกรรม นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ธรรมะ ธรรมะ DMC ย่อมาจาก Dhamma Media Channel หมายถึง ช่องสื่อธรรมะDMC ย่อมาจาก Dhamma Media Channel หมายถึง ช่องสื่อธรรมะ Clip VDO. Jingle 10 ปี DMC_0.25 นาที

5 Powerpoint Templates Page 5 นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC หมายถึง สื่อใหม่ๆ ที่ผลิต จัดเตรียม และนำเสนอเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะใน พระพุทธศาสนา ที่เข้าใจได้ง่าย เห็นเป็นรูปธรรม และ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย โดยนำเสนอผ่านช่องทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ทาง พระพุทธศาสนาช่อง DMC หมายถึง สื่อใหม่ๆ ที่ผลิต จัดเตรียม และนำเสนอเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะใน พระพุทธศาสนา ที่เข้าใจได้ง่าย เห็นเป็นรูปธรรม และ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย โดยนำเสนอผ่านช่องทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ทาง พระพุทธศาสนาช่อง DMC Clip VDO. Jingle DMC V.Program _0.23 นาที

6 Powerpoint Templates Page 6 เนื้อหาสาระของรายการ ส่วนมากเป็นเรื่อง ทาน ศีล และการเจริญ ภาวนา ( ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ 3) และกฎ แห่งกรรม เป็นการชักชวนกันทำความดี สร้างบุญกุศล เพื่อให้ผู้ชมสามารถ อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็น แนวทางและกำลังใจในการสร้างบุญกุศล ของผู้ชมรายการทุกเพศทุกวัย

7 Powerpoint Templates Page 7 ตัวอย่างสื่อสำหรับเด็ก การ์ตูนบุญโต นิทานชาดก Clip VDO. การ์ตูน บุญโต หมู เพื่อนซี้ _1.00 นาที Clip VDO. นิทานชาดก _ ตินทุก ชาดก _1.55 นาที

8 Powerpoint Templates Page 8 ตัวอย่างสื่อสำหรับวัยรุ่น รายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก รายการพลังมด รายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก รายการพลังมด รายการปฏิบัติการ กุ๊กกิ๊ก _3.15 นาที Clip VDO. รายการปฏิบัติการ กุ๊กกิ๊ก _3.15 นาที Clip VDO. รายการ พลังมด _3 นาที

9 Powerpoint Templates Page 9 ตัวอย่างสื่อสำหรับผู้ใหญ่ รายการทันโลกทันธรรม รายการ Smile World รายการทันโลกทันธรรม รายการ Smile World Clip VDO. รายการทันโลกทันธรรม _ นอนน้อยอันตราย _3 นาที Clip VDO. รายการ Smile World_2.41 นาที

10 Powerpoint Templates Page 10 ตัวอย่างสื่อสำหรับทุกเพศทุกวัย โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา การนำนั่งสมาธิ การนำนั่งสมาธิ หลวงพ่อตอบปัญหา หลวงพ่อตอบปัญหา Clip VDO น้องยุ้ย ( เด็กหน้าชราเมื่อยาย )_Case Study_ 5.17 นาที Clip VDO นำนั่งสมาธิ _1.18 นาที Clip VDO. หลวงพ่อตอบปัญหา _ สมาธิทำให้ผลการเรียน เก่งขึ้นจริงไหมค่ะ _1.26 นาที

11 Powerpoint Templates Page 11 ตัวอย่างสื่อสำหรับทุกเพศทุกวัย ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก Clip VDO.Teaser ละครฟื้นฟูศีลธรรม โลก _ เมื่อ... ฟ้าเปลี่ยน สี _1.36 นาที Clip VDO.Teaser ละครฟื้นฟูศีลธรรม โลก _ ทองล้น หลัง _2.27 นาที Clip VDO.Teaser ละคร ฟื้นฟูศีลธรรมโลก _ น้อง แพรว กฐิน สัมฤทธิ์ _3.10 นาที Clip VDO.Teaser ละคร ฟื้นฟูศีลธรรมโลก _ แก้ว กลางดอย _2.08 นาที

12 Powerpoint Templates Page 12 ช่องทางเข้าถึงสื่อ DMC ช่องทางที่สามารถเข้าถึงหรือรับชม และฟัง รายการจาก ช่อง DMC มีหลายช่องทาง ได้แก่ จานดาวเทียม ของ DMC หรือจานดาวเทียมอื่นๆ ที่จูน ช่องสัญญาณ DMC ไปออกอากาศ จานดาวเทียม ของ DMC หรือจานดาวเทียมอื่นๆ ที่จูน ช่องสัญญาณ DMC ไปออกอากาศ วิทยุ A.M. และ F.M. ทั้งในกทม. และปริมณฑล วิทยุ A.M. และ F.M. ทั้งในกทม. และปริมณฑล เคเบิล ทีวี ท้องถิ่น ที่ออกอากาศรายการจากช่อง DMC เคเบิล ทีวี ท้องถิ่น ที่ออกอากาศรายการจากช่อง DMC อินเตอร์เน็ต www.dmc.tv อินเตอร์เน็ต www.dmc.tvwww.dmc.tv โทรศัพท์มือถือ ระบบ DTAC เพียงกด *11072 เท่านั้น โทรศัพท์มือถือ ระบบ DTAC เพียงกด *11072 เท่านั้น Clip VDO. 5 ช่องทางการรับชม DMC_0.24 นาที Clip VDO DMC.tv On iPhone4 and Mobile_1.47 นาที

13 Powerpoint Templates Page 13 สื่อนวัตกรรมอื่นๆ ซีดี ดีวีดี ประกอบด้วย ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพลง พระธรรมเทศนา บทนำนั่งสมาธิ การ์ตูนบุญ โต และนิทานชาดก Animation นรก - สวรรค์ ซีดี ดีวีดี ประกอบด้วย ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพลง พระธรรมเทศนา บทนำนั่งสมาธิ การ์ตูนบุญ โต และนิทานชาดก Animation นรก - สวรรค์ หนังสือธรรมะ มากมายที่เหมาะสมทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชาย หรือหญิง หนังสือธรรมะ มากมายที่เหมาะสมทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชาย หรือหญิง Clip VDO Animation DMC นรก ต้นงิ้ว ผิด ศีลข้อ 3_1.14 นาที Clip VDO เทพธิดา _1.26 นาที

14 Powerpoint Templates Page 14 Clip VDO.MV พระศรีอาริย เมตไตรย์ v.2_3.55 นาที Clip VDO บุคคลที่ เกี่ยวข้องในพุทธ ประวัติ _3.53 นาที

15 Powerpoint Templates Page 15 ประโยชน์ของนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC ประโยชน์ในครอบครัว Clip VDO. ลูกเปลี่ยนไป หลังดู DMC _2.05 นาที Clip VDO. สามีเสพ อบายมุขเปลี่ยนไปหลังดู DMC _2.28 นาที

16 Powerpoint Templates Page 16 ประโยชน์ของนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC ประโยชน์ในการสอนความรู้ด้านศีลธรรม Clip VDO ที่คุณครูกล่าวถึงการ นำ สื่อไปประยุกต์ใช้ในวิชา ศีลธรรม _ ผอ. ถาวร _4 นาที Clip VDO ที่คุณครูกล่าวถึงการ นำ สื่อไปประยุกต์ใช้ในวิชา ศีลธรรม _ อ. ยศวัฒน์ _2.41 นาที Clip VDO พระครูฯนำ สื่อไป ประยุกต์ใช้ในวิชาศีลธรรม _ พระครู ประทีป _4 นาที


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC รางวัล Telly Awards 2550 (12 รางวัล ) รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริม พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google