งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหล็กลับเหล็ก เพื่อน ลับเพื่อน Iron Sharpens Iron : A Man Sharpens His Friend.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหล็กลับเหล็ก เพื่อน ลับเพื่อน Iron Sharpens Iron : A Man Sharpens His Friend."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหล็กลับเหล็ก เพื่อน ลับเพื่อน Iron Sharpens Iron : A Man Sharpens His Friend

2 “ เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อน ของตนได้ ” ( สุภาษิต 27:17)

3 “ ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหิน นั้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบ อันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่ลับให้ คม เขาก็ต้องออกแรงมาก ” ( ปัญญา จารย์ 10:9-10)

4 “ เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของ ตนได้ ” ( สุภาษิต 27:17)

5 องค์ประกอบที่สำคัญของมิตรภาพที่ เปลี่ยนชีวิต คือ ความร้อน และ ความแรง ( Heat and Force )

6 ความร้อน (Heat) = ความไว้างใจ (Trust)

7 ความแรง (Force) = ความจริง (Truth)

8 ความร้อน (Heat) = ความไว้วางใจ (Trust) ความแรง (Force) = ความจริง (Truth)

9 “ บาดแผลที่มิตรทำก็สุจริต แต่การจุบของศัตรูนั้นมาก เกินความจริง ” ( สุภาษิต 27:6)

10 “ บุคคลที่ขนาบคนหนึ่งคนใด ที หลังเขาจะได้รับความชอบ มากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิ้นของ ตัว ” ( สุภาษิต 28:23)

11 “ แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ ได้ เป็นภาษามนุษย์ก็ดี เป็น ภาษาทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มี ความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือน ฆ้อง หรือฉาบที่กำลังส่งเสียง ”

12 2 คำถาม

13 คุณกำลังสร้างความสัมพันธ์แบบเปล่ี่ยน แปลงชีวิตกับใคร ? หรือ คุณกำลังลงทุนในความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บน ความไว้วางใจและการ พูดความจริงหรือไม่ ?

14 ชีวิตคุณอยู่ตรงไหนของสเกล ต่อไปนี้ ?


ดาวน์โหลด ppt เหล็กลับเหล็ก เพื่อน ลับเพื่อน Iron Sharpens Iron : A Man Sharpens His Friend.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google