งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิตรที่ใกล้ชิด กว่าพี่น้อง A Reliable Friend. “ มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็น เพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิด ยิ่งกว่าพี่น้อง ” ( สุภาษิต 18.24)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิตรที่ใกล้ชิด กว่าพี่น้อง A Reliable Friend. “ มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็น เพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิด ยิ่งกว่าพี่น้อง ” ( สุภาษิต 18.24)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิตรที่ใกล้ชิด กว่าพี่น้อง A Reliable Friend

2 “ มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็น เพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิด ยิ่งกว่าพี่น้อง ” ( สุภาษิต 18.24)

3 “ ผู้ที่มีเพื่อนกินจะถึง หายนะ แต่ก็มีเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดยิ่ง กว่าพี่น้อง ” ( อมตธรรมร่วมสมัย ) “A person with many companions may come to ruin, but there is a friend that sticks closer than a brother.”

4 เพื่อน 3 ประเภท Three kinds of friends

5 1. เพื่อน ชั่วขณะ (Circumstantial Friends) เพื่อนตาม สถานการณ์

6 “ มีเพื่อนที่แสร้งทำ เป็นเพื่อน ” ( สุภาษิต 18.24)

7 “ ผู้ที่มี เพื่อนกิน จะถึง หายนะ ”

8 2. เพื่อน ช่วงหนึ่ง (Seasonal Friends) “ เพื่อนตามวาระ ”

9 1 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่าง ภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2 มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูก ทิ้ง 3 มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลงและวาระ ก่อสร้างขึ้น 4 มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5 มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6 มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระ โยนทิ้งไป 7 มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8 มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ ( ปัญญาจารย์ 3:1-8)

10 3. เพื่อนชั่วชีวิต (Here to the end friends) “ เพื่อนจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย ของชีวิต ”

11 “ คนเป็นอันมากป่าวร้องความ จงรักภักดีของเขาเอง แต่ใคร จะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่า ” ( สุภาษิต 20:6)

12 “ แต่ก็มีเพื่อนสนิท ที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่ น้อง ” ( สุภาษิต 18:24)

13 เพลงไม่มีใคร No, not one! ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู ไม่มีใคร ไม่มีใคร There’s not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู ไม่มีใคร ไม่มีใคร No one else can heal all our soul’s diseases.No, not one. No, not one

14 ร้องรับ ความบาปของเราพระเจ้าทรง ทราบหมด Jesus knows all about our struggles พระองค์ช่วยเราจนตลอดกาล He will guide till the day is done

15 ไม่มีสหายช่วยเราเหมือน พระเยซู There’s not a friend like the lowly Jesus. ไม่มีใคร No, not one!No, not one!

16 ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ ไม่มีใคร ไม่มีใคร No friend like Him is so high and holyNo, not one! No, not one! ไม่มีผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนพระองค์ ไม่มีใคร ไม่มีใคร And yet no friend is so meek and lowlyNo, not one!No, not one!

17 ไม่มีโมงใดที่พระองค์มิอยู่ใกล้ป้องกัน ภัยป้องกันภัย There’s not an hour that He is not near us.No, not one! No, not one! กลางคืนมืดค่ำพระองค์เฝ้ารักษาไว้ป้องกัน ภัยป้องกันภัย No night so dark but His love can cheer us. No, not one!No, not one!

18 “ เราเป็นผู้ซึ่งเรา เป็น ” ( อพยพ 3:14)

19 “ เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าว อีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระ บิดา ของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว ” ( ยอห์น 15:15)

20 “ คนเป็นอันมากป่าวร้องความ จงรักภักดีของเขาเอง แต่ใคร จะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่า ” ( สุภาษิต 20:6)

21 “ มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุก เวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อ ช่วยกันยามทุกข์ยาก ” ( สุภาษิต 17:17)

22 “… พระองค์ทรงรักพวกของ พระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึง ที่สุด ” ( ยอห์น 13:1)


ดาวน์โหลด ppt มิตรที่ใกล้ชิด กว่าพี่น้อง A Reliable Friend. “ มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็น เพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิด ยิ่งกว่าพี่น้อง ” ( สุภาษิต 18.24)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google