งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้สาธารณะ : ระเบิดเวลาหรือยา กระตุ้นเศรษฐกิจ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา 1 ENGAGE ANALYSE INFORM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้สาธารณะ : ระเบิดเวลาหรือยา กระตุ้นเศรษฐกิจ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา 1 ENGAGE ANALYSE INFORM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้สาธารณะ : ระเบิดเวลาหรือยา กระตุ้นเศรษฐกิจ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา 1 ENGAGE ANALYSE INFORM

2 3 ความเข้าใจพื้นฐานของหนี้ สาธารณะ 1. หนี้สาธารณะ ไม่ จำเป็นต้องก่อโดยภาค สาธารณะ แต่ต้อง ชดใช้โดยประชาชน 2. การก่อหนี้คือการนำ ทรัพยากรในอนาคตมา ใช้ ทรัพยากรจึงต้อง ใช้เพื่ออนาคต 3. การมีหนี้ไม่ใช่เรื่อง เสียหาย แต่หากต้อง อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการที่ดี และมีธรร มาภิบาล 2 ENGAGE ANALYSE INFORM

3 2 ความเป็นห่วงในหนี้สาธารณะ 1. โครงสร้าง รายได้ - รายจ่าย “ แผ่นดิน ” และ การแทรกแซงทาง การเมือง ส่อแนวโน้ม หนี้สาธารณะที่ไม่ได้ใช้ จ่ายเพื่ออนาคตเพิ่ม 2. กฎหมาย และ / หรือ องค์กรกำกับดูแลหนี้ สาธารณะ ไม่สามารถ ควบคุมหนี้สาธารณะได้ แท้จริง 3 ENGAGE ANALYSE INFORM


ดาวน์โหลด ppt หนี้สาธารณะ : ระเบิดเวลาหรือยา กระตุ้นเศรษฐกิจ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา 1 ENGAGE ANALYSE INFORM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google