งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งสัญญาณ ผิดปกติ อุตสาหกรรมเส้นด้ายจากฝ้าย ส่งสัญญาณ ผิดปกติ ภาวะอุตสาหกรรมผ้าผืนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งสัญญาณ ผิดปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งสัญญาณ ผิดปกติ อุตสาหกรรมเส้นด้ายจากฝ้าย ส่งสัญญาณ ผิดปกติ ภาวะอุตสาหกรรมผ้าผืนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งสัญญาณ ผิดปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งสัญญาณ ผิดปกติ อุตสาหกรรมเส้นด้ายจากฝ้าย ส่งสัญญาณ ผิดปกติ ภาวะอุตสาหกรรมผ้าผืนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งสัญญาณ ผิดปกติ

2 EWS-IE คาดว่า ในเดือนมกราคม 2555 ส่งสัญญาณผิดปกติ EWS-IE เดือนมกราคม 2555 ของอุตสาหกรรมเส้นด้ายจากฝ้าย ส่งสัญญาณผิดปกติ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลไม่ดีกับอุตสาหกรรม ได้แก่ ราคาฝ้ายในตลาดโลกเดือนสิงหาคม 2554 มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.29 ที่ราคา 114.10 เซนต์ต่อปอนด์ จากเดิม 90.35 เซนต์ต่อปอนด์ ดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิตด้ายฝ้ายใน เดือนตุลาคม 2554 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 34.51 ที่ระดับ 52.55 จากเดิม 80.25 ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ จัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอในเดือนกันยายน 2554 ลดลงช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.00 ระดับ 134.62 เดิม 158.37 มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรสำหรับปั่นด้ายในเดือนกันยายน 2554 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.89 ที่มูลค่า 4.74 ล้าน เหรียญสหรัฐจากเดิม 6.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปริมาณการนำเข้าเส้น ใยฝ้ายในเดือนสิงหาคม 2554 ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อย ละ 39.17 ระดับ 18,194 ตัน จากเดิม 29,908 ตัน ส่ง สัญญา ณ ผิดปกติ ผลการเตือนภัยชี้ให้เห็นว่า เดือน มกราคม 2555 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เส้นด้ายจากฝ้าย

3 EWS-IE คาดว่า ในเดือนมกราคม 2555 ส่งสัญญาณผิดปกติ EWS-IE เดือนมกราคม 2555 ของอุตสาหกรรมครื่องนุ่งห่ม ส่งสัญญาณ ผิดปกติ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลไม่ดีกับอุตสาหกรรม ได้แก่ ราคาฝ้ายในตลาดโลก เดือนสิงหาคม 2554 มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.29 ที่ราคา 114.10 เซนต์ต่อปอนด์ จากเดิม 90.35 เซนต์ต่อปอนด์ ดัชนีการ ส่งสินค้าการทอสิ่งทอในเดือนตุลาคม 2554 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 25.81 ที่ระดับ 44.38 จากเดิม 59.82 แสดงถึงยอดจำหน่ายทั้งในและ ต่างประเทศมีการหดตัว ปริมาณการนำเข้าเส้นด้ายจากใยสังเคราะห์ในเดือน ตุลาคม 2554 ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.82 ที่ระดับ 10,648 ตัน จากเดิม 12,075 ตัน ส่วนปัจจัยที่ยังส่งผลดี ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย ใน เดือนสิงหาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 37.90 ที่ระดับ 30.2 จากเดิม 21.9 ส่ง สัญญา ณ ผิดปกติ ผลการเตือนภัยชี้ให้เห็นว่า เดือน มกราคม 2555 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ้า ผืน

4 EWS-IE คาดว่า ในเดือนมกราคม 2555 ส่งสัญญาณผิดปกติ EWS-IE เดือนมกราคม 2555 ของอุตสาหกรรมครื่องนุ่งห่ม ส่งสัญญาณ ผิดปกติ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลไม่ดีกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ ราคาฝ้ายใน ตลาดโลกในเดือนกรกฎาคม 2554 มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 77.49 ที่ราคา 149.25 เซนต์ต่อปอนด์ จากเดิม 84.09 เซนต์ต่อ ปอนด์ ดัชนีราคาผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้ายและผ้าผืนในเดือนสิงหาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.57 ที่ระดับ 123.40 จากเดิม 111.60 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้โภคสหรัฐ ในเดือนสิงหาคม 2554 ลดลงจากช่วง เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.35 ที่ระดับ 44.5 จากเดิม 53.2 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลดีได้แก่ มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรสำหรับเย็บผ้า ใน เดือนสิงหาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 50.80 ที่ ระดับ 6.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 4.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการเตือนภัยชี้ให้เห็นว่า เดือน มกราคม 2555 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่ม ส่ง สัญญา ณ ผิดปกติ


ดาวน์โหลด ppt ส่งสัญญาณ ผิดปกติ อุตสาหกรรมเส้นด้ายจากฝ้าย ส่งสัญญาณ ผิดปกติ ภาวะอุตสาหกรรมผ้าผืนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งสัญญาณ ผิดปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google