งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิโตรเคมี ผู้บริ โภค อุตสาหกรรม ต้นน้ำ อุตสาหกรรม กลางน้ำ อุตสาหกรรม ปลายน้ำ อุตสาหกรรม ผลิตเส้นใย - เส้นใย ประดิษฐ์ - เส้นใย ธรรมชาติ อุตสาหกรรม ปั่นด้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิโตรเคมี ผู้บริ โภค อุตสาหกรรม ต้นน้ำ อุตสาหกรรม กลางน้ำ อุตสาหกรรม ปลายน้ำ อุตสาหกรรม ผลิตเส้นใย - เส้นใย ประดิษฐ์ - เส้นใย ธรรมชาติ อุตสาหกรรม ปั่นด้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิโตรเคมี ผู้บริ โภค อุตสาหกรรม ต้นน้ำ อุตสาหกรรม กลางน้ำ อุตสาหกรรม ปลายน้ำ อุตสาหกรรม ผลิตเส้นใย - เส้นใย ประดิษฐ์ - เส้นใย ธรรมชาติ อุตสาหกรรม ปั่นด้าย อุตสาหกรรมทอผ้าอุตสาหกรรมถักผ้า อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และแต่งสำเร็จ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ โครงสร้างการผลิตใน อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

2 B Consumer Designer Brand Owner Up-stream Manufacturer R & D Distributor 1 supporting Pre-marketing Need & info A A : Continuous Development B :Focus Strategy Textile Value Chain Mid-stream Manufacturer Down-stream Manufacturer

3 Industry Function

4

5

6

7

8 Role of IT Tool for Supply Chain Quick Response Flexible Production Inventory Management Joint cooperation from yarn to catwalk

9 SOFTWARESOFTWARE SurveyBudget Software Design Prototype Implementation Training Software House Software Park (Standard of SH) Factory MGT Training (Business Assessment) Master Plan For Business with IT IT Master Plan for IT Staff IT Training (IT Assessment) THTI (Matching) SW | F |--’44--| |--’44 - ’45--| |--’47--| Feedback for redevelop or upgrade THTI Project : Software for Textile and Garment

10 Project Schedule - Coding (current status) - Training (about April) The Quick Response Solution for Management The Quick Response Solution for Technician - Implementations for interesting company After Completed Software development

11 Contact Person คุณภุมริน เฟื่องเกษม ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ โทรศัพท์ 0 27135492 ต่อ 166 http://www.thaitextile.or g E-mail : phumarin@thaitextile.org


ดาวน์โหลด ppt ปิโตรเคมี ผู้บริ โภค อุตสาหกรรม ต้นน้ำ อุตสาหกรรม กลางน้ำ อุตสาหกรรม ปลายน้ำ อุตสาหกรรม ผลิตเส้นใย - เส้นใย ประดิษฐ์ - เส้นใย ธรรมชาติ อุตสาหกรรม ปั่นด้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google