งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย - เส้นใยประดิษฐ์ - เส้นใยธรรมชาติ อุตสาหกรรม ต้นน้ำ อุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรม กลางน้ำ อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมถักผ้า อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และแต่งสำเร็จ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ อุตสาหกรรม ปลายน้ำ ผู้บริโภค

2 A B Consumer R & D Designer Distributor Brand Owner Up-stream
Textile Value Chain Consumer Need & info Up-stream Manufacturer 1 Designer R & D B A Pre-marketing Mid-stream Manufacturer Distributor Brand Owner supporting Down-stream Manufacturer A : Continuous Development B : Focus Strategy

3 Industry Function

4

5

6

7

8 Role of IT Tool for Supply Chain
Quick Response Flexible Production Inventory Management Joint cooperation from yarn to catwalk

9 (Business Assessment)
THTI Project : Software for Textile and Garment Implementation Training Software House S O F T W A R E Survey Software Design Prototype Budget Software Park (Standard of SH) SW | F |--’44--| |--’44 - ’45--| |--’47--| THTI (Matching) Feedback for redevelop or upgrade SW | F MGT Training (Business Assessment) IT Training (IT Assessment) Factory Master Plan For Business with IT IT Master Plan for IT Staff

10 - Coding (current status) - Training (about April)
Project Schedule - Coding (current status) - Training (about April) The Quick Response Solution for Management The Quick Response Solution for Technician Implementations for interesting company After Completed Software development

11 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ 0 27135492 ต่อ 166
Contact Person คุณภุมริน เฟื่องเกษม ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ ต่อ 166


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google