งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช

2 การประเมินร. พ. ส. ต. สายใยรัก 2556 มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว การสัมภาษณ์มิสนมแม่ รพ. สต. แบบสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์

3 กระบวนการบริการคุณภาพห้อง ฝากครรภ์ การฝากครรภ์ตาม มาตรฐาน 1. สถานที่ให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ การแยกผู้ตั้งครรภ์เสี่ยง

4 1. สถานที่ให้บริการและขั้นตอนการ ให้บริการ การแยกผู้ตั้งครรภ์เสี่ยง 1.1 สถานที่ ห้องแยกเป็นสัดส่วน 1.2 อุปกรณ์ การให้บริการ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง 1.3 สัดส่วนผู้รับบริการ 1:10 ฯลฯ

5 2. การให้บริการ 2.1 ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความ ดันโลหิต และตรวจไข่ขาวและน้ำตาลในปัสสาวะ 2.2 การบริการ ANC คุณภาพตามมาตรฐาน และเพิ่มการให้บริการดังต่อไปนี้ - การตรวจ Mutiple dipstick/urine exam - การตรวจภายใน (PV specculum) - การตรวจอัลตร้าซาวด์ - การให้คำปรึกษาแบบคู่ ( การตรวจเอดส์สามี )

6 2. การให้บริการ 2.3 ประเมินสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ ประเมินแบบเดิม ประเมิน 3 ครั้งเริ่มปี 2557 2.4 มอบสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และมี การบันทึกข้อมูลพร้อมอธิบายการใช้สมุด แก่ผู้รับบริการ

7 2. การให้บริการ 2.5 ประเมินภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดย ใช้เกณฑ์เสี่ยงโดยขอดูในสมุดบันทึก สุขภาพฯ และพบว่ามีภาวะเสี่ยงต้องมีการ ให้บริการตามมาตรฐานการดูแลภาวะเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ได้รับคำแนะนำเรื่องที่ต้อง มาพบแพทย์

8 2. การให้บริการ 2.6 การตรวจทางห้องปฎิบัติการโดยสมัครใจ และแจ้งผลเลือดแก่หญิงตั้งครรภ์ / สามี พร้อมทั้งให้การปรึกษาแนะนำ - ภาวะซีด (CBC,Hct) -VDRL, HBsAg, HIV ( เอดส์ ) -Blood gr Rh, ธาลัสซีเมีย - ปัสสาวะ Albumin และ Sugar

9 2. การให้บริการ 2.7 จ่ายยาเสริมวิตามินและแร่ธาตุแก่หญิง ตั้งครรภ์ และแนะนำ - โฟลิค แอสิด - วิตามินเสริมธาตุเหล็ก - ไอโอดีน - แคลเซียม ( จ่ายยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมไอโอดีนในหญิง ตั้งครรภ์จนถึง หญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร 0-6 เดือน )

10 2. การให้บริการ 2.8 ฉีดวัคซีนบาดทะยัก ( คอตีบ + บาดทะยัก ) ตามมาตรฐาน 2.9 แก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่น้ำหนักต่ำ กว่าเกณฑ์ / แก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่ น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์โดยใช้เส้นทางลูกรัก

11 2. การให้บริการ 2.10 หญิงตั้งครรภ์ปกติพบแพทย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 2.11 การดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะแทรกซ้อน 2.12 การตรวจเต้านม + หัวนมเพื่อการเตรียม ให้นมบุตร 2.13 มาตรฐานการตรวจ และประเมินอายุ ครรภ์ 2.14 มีการบริการตรวจสุขภาพ และรักษาหรือ ส่งต่อเมื่อพบปัญหา - ได้รับการตรวจฟันอย่างน้อย 1 ครั้ง - ได้รับการรักษาหรือส่งต่อ

12 3. ความรู้การดูแลขณะตั้งครรภ์ 3.1 ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ( ความสำคัญของ การตรวจ ) - กาตรวจ Mutiple dipstick/urine exam - การตรวจอัลตร้าซาวด์ - การตรวจภายใน (PV specculum)

13 3. ความรู้การดูแลขณะตั้งครรภ์ 3.2 การให้ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อ แม่ - มีสถานที่ให้ความรู้ - มีอุปกรณ์ สื่อการสอน สอดคล้องกับอายุ ครรภ์ - รูปแบบการให้ความรู้เป็นแบบหญิงตั้งครรภ์ และสามี / ญาติมีส่วนร่วม - - สามี / ญาติมีส่วนร่วม 30 เปอร์เซ็นต์ 3.3 ความรู้ของผู้รับบริการ

14 4. ข้อมูลและสถานการณ์อนามัย แม่และเด็ก 4.1 มีแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล เช่น ANC คุณภาพ รายงานเฉพาะกิจ รายงานสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก 4.2 มีการนำข้อมูลหรือตัวชี้วัดสำคัญของ หน่วยงานมาใช้เฝ้าระวังหรือวิเคราะงานเพื่อ ปรับปรุงพัฒนางาน

15

16


ดาวน์โหลด ppt นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google