งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Darunee Chunlertrith Srinagarind hospital Khon Kaen university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Darunee Chunlertrith Srinagarind hospital Khon Kaen university."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Darunee Chunlertrith Srinagarind hospital Khon Kaen university

2 Counseling  Process 45-60 min  Relationship  Skill  Decision making by patient and Family  Information Education  Assessment  Learning style  Education tools  Evaluation

3 ด้านบุคลากร  บุคลากรขาดทักษะ  สื่อไม่เพียงพอ  ให้ข้อมูลไม่ครอบคุลม  บุคลากรภาระงาน มาก ทำงาน หลายอย่าง  ขาดการติดตามผู้ป่วย  ให้คำปรึกษาหลายครั้งผู้ป่วย ตัดสินใจไมได้ / มา รพในภาวะ ฉุกเฉิน Modality selection problem

4 ด้านผู้ป่วย  มาโรงพยาบาลคนเดียว ตัดสินใจ ไม่ได้  อายุมาก ขาดผู้ดุแล  เศรษฐกิจ / อาชีพ  ขาดความรู้ / Attitude ไม่ดี ด้านระบบ  ระบบคัดกรองไม่ดี / ขาดความ เชื่อมโยง  ไม่เชิงรุก ไม่ให้ความสำคัญกลุ่ม เสี่ยง  ให้คำปรึกษาช้า

5 CAPD  Needs a catheter  Home dialysis, hospital visit q 1-2 Mo  fewer dietary and food restrictions  Needs self care  Very independent  easy to travel HD  Needs AVF  Hospital visit 2- 3/wk  Some food restriction  Machine-dependent

6 Hemodialysis  Fever/Septicemia  Anaphylaxis  Hypotension  Cardiac attacks  Ascites  Air embolism  Bleeding: in the brain, eyes, or others  AVF problems Peritoneal dialysis  Bleeding/trauma (Catheter Implantation)  Peritonitis  Malnutrition  Peritoneal fibrosis  High blood sugar  Hernia/Backache  Constipation  Catheter problems

7  Prognosis  Survival of conservatively-managemented  Multidisciplinary care team  Symptoms control ◦ Nausea / vomiting ◦ Fatigue / Lack of Energy ◦ Constipation ◦ Pain ◦ Purritis ◦ Sleep disturbance

8 1. รายละเอียดวิธีการรักษา ข้อดี ข้อเสีย แต่ละ วิธี 2. ข้อมูลของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย 3. ทางด้านจิตใจของผู้ป่วย การยอมรับ / ปฏิเสธ การรักษา ความเชื่อ 4. ครอบครัว ( Family supports/Opinion of caregivers) 5. ด้านสังคม 6. เศรษฐกิจ ( Reimbursement ) ค่าใช้จ่าย 7. โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการ มีโรงพยาบาล หรือศูนย์ล้างไต 8. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและการรักษา

9  Start in CKD clinic (Counseling and Education)  Structure education module ◦ CKD 1- 3 ◦ CKD 4-5  Evaluation

10  Start in CKD clinic ◦ Stages 1-3 of CKD patient  Objective ◦ Promoting life style change ◦ Providing Holistic care

11  Introduction to kidney disease  Risk group  Treatment  Medication  Exercise  Smoking  Rest

12  How to slow progression CKD ◦ BP control ◦ Dietary control ◦ Lipid control ◦ Sodium, Potassium, Phosphate control ◦ Fluid management Social & family support Follow up

13  Start in CKD clinic ◦ Stages 4-5 of CKD patient  Objective ◦ Promoting life style change ◦ Providing Holistic care

14  Delaying the progression of CKD and the need for dialysis  Reduce early mortality  Managing cardiovascular risk and other co-morbid condition  Improve anemia control

15  Fostering higher serum albumin  Initialing dialysis with higher residual renal function  Promote self care  Enhancing patient self – esteem  Allowing the patient to choose not to have dialysis

16  Introduction to kidney disease  Treatment overview &unit HD including self care  Home dialysis : PD (CAPD/APD/CCPD)  Transplantation  Social & family support  Dietary and fluid management  Medication  Follow up

17  Assessment  Learning style  Education tools : DVD Food model  Individual & Group Education  Peer support : ชมรมเพื่อนโรคไต  Evaluation of Teaching outcomes  Patients choice & Involvement to Treatment  Promoting Self - care  Counseling for modality selection RRT

18  Time to dialysis  Change in illness related knowledge  Client satisfaction  Staff satisfaction  Knowledge enhancement of staff  Cost of innovation

19

20  Pre dialysis education program should start in CKD clinic ◦ Stages 1-3 of CKD patient ◦ Stages 4-5 of CKD patient  Counseling for modality selection RRT  Decision making is patient

21


ดาวน์โหลด ppt Darunee Chunlertrith Srinagarind hospital Khon Kaen university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google