งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 Eye Eye (Ophthalmology) 4 5 Professionals บุคคลากร ทางจักษุ Ophthalmologist ( จักษุแพทย์ ) medical doctor who is an eye specialist Optometrist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 Eye Eye (Ophthalmology) 4 5 Professionals บุคคลากร ทางจักษุ Ophthalmologist ( จักษุแพทย์ ) medical doctor who is an eye specialist Optometrist."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3 Eye Eye (Ophthalmology)

4 4

5 5 Professionals บุคคลากร ทางจักษุ Ophthalmologist ( จักษุแพทย์ ) medical doctor who is an eye specialist Optometrist ( จักษุมาตร์ ) provides vision screening and diagnostic testing Opticians ( ผู้เชี่ยวชาญสายตา ) fills vision prescriptions for glasses and contacts

6 6 Lacrimal ระบบและ ทางเดินน้ำตา 6

7 7 Visual pathway การ มองเห็น การมองเห็น ตา เส้นประสาท ตา ศูนย์การ มองเห็น

8 8 Eye Muscles กล้ามเนื้อตา

9 9 กายวิภาคของตา กระจกตา ใส ( แต่เห็นว่าดำ ) รูม่านตา ปรับเปลี่ยนตามแสงที่เข้า ม่านตา สีขึ้นกับเชื้อชาติ เลนส์ตา ใส จอประสาทตา รับแสง สีแดง เหลือง น้ำ เงิน ประสาทตา ส่งกระแสประสาทไปยัง สมอง

10 10 Eye basic anatomy แสงและการ สร้างภาพ จอประสาทตา ส่วนหน้า หลัง ภาพ 3 มิติ

11 11 Iris pupil

12 12 Anterior of Eye ตาส่วนหน้า

13 13 Posterior of Eye ตาส่วนหลัง

14 14

15 15

16 16

17 17 Light Refraction Light wave Perpendicular line Air Glass Refracted light wave

18 18 Eye examination A/C= Anterior chamber P/C= Posterior chamber IOL= Intraocular lens Phaco= Phacoemulsification ECCE=Extracapsular cataract extraction POAG= Primary open angle glaucoma

19 19 Eye examination Visual acuity ( สายตา ) o 6/6-1,6/9 ; 20/20,20/30-1 Ocular tension o Applanation ( สัมผัส ),Pneumotension ( เป่า ลม ) o 14,12 (<21 mmHg )

20 20 Snellen chart

21 21 Near Chart

22 22 Color blindness ตาบอดสี Ishihara color test (red-green)

23 23 Eye instrument อุปกรณ์จักษุ

24 24 Slit lamp กล้องตรวจตา

25 25 Refraction กล้องวัดสายตา

26 26

27 27 Eye Eye (Ophthalmology)

28 28 Eye Eye (Ophthalmology) Pinguecula ต้อลม Pterygium ต้อเนื้อ Cataract ต้อกระจก Glaucoma ต้อหิน

29 29 Pinguecula ต้อลม

30 30 Pterygium ต้อเนื้อ

31 31 Cataract ต้อกระจก

32 32 Glaucoma ต้อหิน

33 33 Corneal ulcer แผลกระจก ตาติดเชื้อ

34 34 Eye perforation กระจกตา ทะลุ

35 35 Eye (Ophthalmology) Myopia Hyperopia Prebyopia Cataract LASIK

36 36 Myopia สายตาสั้น ( มองไกล )

37 37 Hyperopia คล้ายสายตายาว ( มองไกล )

38 38 Prebyopia สายตายาว ( มอง ใกล้ )

39 39 Accommodation การมอง ใกล้ (a) (b)

40 40 Emmetropia

41 41 Refractive error

42 42 รูปแบบการมองเห็น Myopia มองไกลไม่ชัด ( เลนส์เว้า ) o กระบอกตายาว o แสงตกกระทบหน้าจอประสาทตา o การมองเห็น 20/20 ( ปกติ ) Snellen chart Hyperopia มองไกลไม่ชัด ( เลนส์นูน ) o กระบอกตาสั้น o แสงตกกระทบหลังจอประสาทตา Presbyopia มองใกล้ไม่ชัด ( เลนส์นูน ) o อายุมากขึ้น o การมองใกล้ไม่ชัด ( เลนส์นูน )

43 43 Convex & Concave

44 44 Types of Lenses Convex lenses cause light waves to converge Concave lenses cause light waves to diverge Air Glass (a)(b) Diverging light waves Convex surface Light wave Converging light waves Concave surface Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

45 45 Astigmatism

46 46 Bifocal

47 47 Multifocal (progressive)

48 48 Asphererical

49 49 Asphererical

50 50 Glasses (Lens) Convex เลนส์นูน Concave เลนส์เว้า Astigmatism เลนส์แก้สายตาเอียง Bifocal เลนส์กาบกล้วย Progressive เลนส์ไร้รอยต่อ Asphererical เลนส์ไม่สมมาตร

51 51 Pinhole

52 52 Contact lens

53 53 LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis)

54 54 Couching

55 55 Intracapsular cataract extraction

56 56 Extracapsular cataract extraction

57 57 Phacoemulsification

58 58 Phacoemulsification

59 59 Phacoemulsification

60 Strabismus 60

61 Strabismus (squint) Esotropia Exotropia Hypertropia Hypotropia 61

62 Strabismus Congenital squint means that the child is born with a squint, or it develops within the first six months of life 62

63 Strabismus relate to Idiopathic Refractive error (myopia,hyperopia,astigmatism) Cerebral palsy, Down’s syndrome, etc. Eye defect e.g. retinoblastoma, Amblyopia 63

64 Retinal detachment (RD) Rhegmatogenous RD (RRD) Tractional RD (TRD) Exudative RD (ERD) 64

65 Anatomy of eye 65

66 RRD 66

67 TRD 67

68 ERD 68

69 Par PlannaVitrectomy (PPV)3 ports 69


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 Eye Eye (Ophthalmology) 4 5 Professionals บุคคลากร ทางจักษุ Ophthalmologist ( จักษุแพทย์ ) medical doctor who is an eye specialist Optometrist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google