งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suporn Patcharatakul,M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suporn Patcharatakul,M.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suporn Patcharatakul,M.D.
Ophthalmology Suporn Patcharatakul,M.D.

2

3 Eye (Ophthalmology)

4

5 Professionals บุคคลากรทางจักษุ
Ophthalmologist (จักษุแพทย์) medical doctor who is an eye specialist Optometrist (จักษุมาตร์) provides vision screening and diagnostic testing Opticians (ผู้เชี่ยวชาญสายตา) fills vision prescriptions for glasses and contacts 5

6 Lacrimal ระบบและทางเดินน้ำตา
6

7 Visual pathway การมองเห็น
ตา เส้นประสาทตา ศูนย์การมองเห็น

8 Eye Muscles กล้ามเนื้อตา

9 กายวิภาคของตา กระจกตา ใส(แต่เห็นว่าดำ)
กระจกตา ใส(แต่เห็นว่าดำ) รูม่านตา ปรับเปลี่ยนตามแสงที่เข้า ม่านตา สีขึ้นกับเชื้อชาติ เลนส์ตา ใส จอประสาทตา รับแสง สีแดง เหลือง น้ำเงิน ประสาทตา ส่งกระแสประสาทไปยังสมอง

10 Eye basic anatomy แสงและการสร้างภาพ จอประสาทตา ส่วนหน้า หลัง
ภาพ 3 มิติ

11 Iris pupil 11

12 Anterior of Eye ตาส่วนหน้า
12

13 Posterior of Eye ตาส่วนหลัง
13

14

15

16

17 Light Refraction 17 Perpendicular line Air Light wave Glass Refracted

18 Eye examination A/C= Anterior chamber P/C= Posterior chamber
IOL= Intraocular lens Phaco= Phacoemulsification ECCE=Extracapsular cataract extraction POAG= Primary open angle glaucoma

19 Eye examination Visual acuity (สายตา) Ocular tension
6/6-1,6/9 ; 20/20,20/30-1 Ocular tension Applanation (สัมผัส) ,Pneumotension (เป่าลม) 14,12 (<21mmHg)

20 Snellen chart

21 Near Chart

22 Color blindness ตาบอดสี
Ishihara color test (red-green)

23 Eye instrument อุปกรณ์จักษุ

24 Slit lamp กล้องตรวจตา

25 Refraction กล้องวัดสายตา

26 Coffee time

27 Eye (Ophthalmology)

28 Eye (Ophthalmology) Pinguecula ต้อลม Pterygium ต้อเนื้อ
Cataract ต้อกระจก Glaucoma ต้อหิน

29 Pinguecula ต้อลม

30 Pterygium ต้อเนื้อ

31 Cataract ต้อกระจก

32 Glaucoma ต้อหิน

33 Corneal ulcer แผลกระจกตาติดเชื้อ

34 Eye perforation กระจกตาทะลุ

35 Eye (Ophthalmology) Myopia Hyperopia Prebyopia Cataract LASIK

36 Myopia สายตาสั้น(มองไกล)

37 Hyperopia คล้ายสายตายาว(มองไกล)

38 Prebyopia สายตายาว(มองใกล้)

39 Accommodation การมองใกล้
39 (b)

40 Emmetropia

41 Refractive error

42 รูปแบบการมองเห็น Myopia มองไกลไม่ชัด (เลนส์เว้า)
กระบอกตายาว แสงตกกระทบหน้าจอประสาทตา การมองเห็น20/20 (ปกติ) Snellen chart Hyperopia มองไกลไม่ชัด(เลนส์นูน) กระบอกตาสั้น แสงตกกระทบหลังจอประสาทตา Presbyopia มองใกล้ไม่ชัด(เลนส์นูน) อายุมากขึ้น การมองใกล้ไม่ชัด (เลนส์นูน)

43 Convex & Concave

44 Types of Lenses Concave lenses cause Convex lenses cause
light waves to diverge Convex lenses cause light waves to converge Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Light wave Air Concave surface Convex surface Glass Converging light waves Diverging light waves (a) (b) 44

45 Astigmatism

46 Bifocal

47 Multifocal (progressive)

48 Asphererical

49 Asphererical

50 Glasses (Lens) Convex เลนส์นูน Concave เลนส์เว้า
Astigmatism เลนส์แก้สายตาเอียง Bifocal เลนส์กาบกล้วย Progressive เลนส์ไร้รอยต่อ Asphererical เลนส์ไม่สมมาตร

51 Pinhole

52 Contact lens

53 LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis)

54 Couching

55 Intracapsular cataract extraction

56 Extracapsular cataract extraction

57 Phacoemulsification

58 Phacoemulsification

59 Phacoemulsification

60 Strabismus

61 Strabismus (squint) Esotropia Exotropia Hypertropia Hypotropia

62 Strabismus Congenital squint means that the child is born with a squint, or it develops within the first six months of life

63 Strabismus relate to Idiopathic
Refractive error (myopia,hyperopia,astigmatism) Cerebral palsy, Down’s syndrome, etc. Eye defect e.g. retinoblastoma, Amblyopia

64 Retinal detachment (RD)
Rhegmatogenous RD (RRD) Tractional RD (TRD) Exudative RD (ERD)

65 Anatomy of eye

66 RRD

67 TRD

68 ERD

69 Par PlannaVitrectomy (PPV)3 ports


ดาวน์โหลด ppt Suporn Patcharatakul,M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google