งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ผู้ป่วยชาย สมรสแล้ว อายุ 41 ปี อาชีพ ค้าขาย ที่อยู่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด CC : เหนื่อยง่ายมากขึ้น 2 ปีก่อนมารพ. PI : 2 ปีก่อนมาร. พ. มีอาการเหนื่อยง่าย เดินขึ้น บันใดบ้าน 2 ชั้นแล้วเหนื่อย ทำกิจวัตรประจำวัน ได้ มีขา 2 ข้างบวม บางคืนนอนราบไม่ได้ต้อง หนุนหมอน 2 ใบ เคยมีอาการหอบเหนื่อยต้อง ลุกนั่งกลางคืน หลังมีอาการได้เข้ารับการรักษา ที่รพ. แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคหัวใจวายให้กินยาขับ ปัสสาวะ หลังจากนั้นอาการดีขึ้น ได้ติดตามการ รักษาตลอด ปัจจุบันไม่มีขาบวม นอนราบได้ ไม่ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่ยังมีอาการเหนื่อย ง่ายกว่าปกติ ล่าสุด on : Lanoxin(0.25) ½*1, Lasix(40) ½*1, Enalapril(5)1*1

3 SR :- ปฏิเสธโรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง, ไม่เคยเจ็บแน่นที่หน้าอกมาก่อน - ไม่เคยมีปวดตามข้อ, การเคลื่อนไหวผิดปกติ, รอยโรคผิดปกติที่ผิวหนังมาก่อน SH : สูบบุหรี่จัดเป็นประจำทุกวัน เพิ่งเลิกสูบ หลังจากแพทย์แนะนำ PH : ไม่เคยมีปัญหาเจ็บป่วยต้องเข้ารพ. มาก่อน FH : มีประวัติญาติสายตรงเสียชีวิตกะทันหันจาก โรคหัวใจ

4 Physical Examination A middle aged man, no sign of distress Vital signs: BP 120/74 mmHg, RR 16 /min, PR 80 /min (irregular rhythm), BT 36.7°C Head&neck : not pale conjunctiva, anicteric sclera, no jugular vein dilatation, no carotid thrill or bruit

5 Heart : -heaving at Lt. parasternal border -PMI at 6 th ICS, lateral to mid clavicular line, no thrill all of valve area -decreased 1 st sound, normal 2 nd sound, pansystolic murmur grade III at apex, radiate to Lt.axilla Lungs : no chest skin lesion, normal chest contour, equal bronchoalveolar breath sound, no lung crepitation

6 Abdomen : not distended, soft, not tender, impalpable liver and spleen, active bowel sound Extremities : palpable pulse 2+ all of upper and lower extremities, no pre-tibial pitting edema, no clubbing finger

7 Clinical diagnosis ?

8 Lab CBC : Hb 10.4 g/dl, Hct 30.5 vol%, WBC 9900 cell/mm³, (N 85% L 9% M6%),Plt 196,000 cell/mm³ PT10.6(11.7) INR 0.9 PTT 25.2(26.7) BUN/Cr : 15.2/0.9 mg/dl Electrolyte : Na 130 mEq/L K 4.7 mEq/L HCO 3 22 mEq/L Cl 100 mEq/L

9 Ca 9.1 mg/dL PO 4 2.4 mg/dL Mg 2.1 mg/dL Albumin 3.9 g/dL

10 Glucose 83 mg/dL Cholesterol 167 mg/dL Triglyceride 113 mg/dL HDL-C 39 mg/dL ( >40 in male,>50 in female ) LDL-C 105 mg/dL

11 CXR

12

13 EKG

14 Echocardiography

15 Parasternal long axis

16 Echocardiography Report Normal aorta and PA Normal aortic and pulmonic valve Severe MR, ERO 36 mm 2 (grade IV by PISA) with prolapsed PML Moderate TR ( RVSP 62 mm. Hg) Dilated LA, no LA thrombus Impaired LV systolic function, LVEF 40% LV eccentric hypertrophy and hypokinesia of anterior & lateral wall Normal RA & RV

17 Problem What type of Carpentier’s functional classification of MR in this case? Differential etiological diagnosis ? What is further proper management?

18 In Our Opinion Echo interpretation: – Severe MR Type II with cardiomyopathy Etiology diagnosis: – Ischemic cardiomyopathy Plan of management: – CAG

19 CAG

20

21

22 CAG Interpretation LM: normal LAD: total occlusion of proximal part, collateral from RCA LCx: 70% stenosis of proximal part RCA: total occlusion of mid part, collateral from acute marginal branch

23 Plan of operative management ?

24 In Our Opinion MV repair and CABG ( PDA, LCx, mid LAD)

25 Operative finding Moderate cardiomegaly, moderate Left atrial enlargement Mitral valve annular ectasia, prolapse posterior mitral leaflet PDA 2 mm Left Cx 2.5 mm LAD 2.5 mm SVG 3-3.5 mm LIMA 2.5 mm

26 Procedure Lt. atriotomy Mitral valve commissuroplasty Repaired posterior mitral leaflet CABG * 3 SVG -> PDA SVG-> Lt. CX LIMA -> mid LAD

27 Operative time: 6 hr. CPB time 129 min. Aortic cross clamp time 96 min. Temperature 30 0 c Outcome: clinical improved, no early complication and discharged on post op 7 th day

28


ดาวน์โหลด ppt Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google