งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย GIS Motoring Parameters and Sensors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย GIS Motoring Parameters and Sensors."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย GIS Motoring Parameters and Sensors

2 2 Background Concept การพัฒนาระบบ On-line monitoring and Diagnostics แม้ว่าหลักการผลิต GIS จะมีความเชื่อถือได้สูง และ major failure ต่ำ แต่ถ้าเกิดข้อผิดพร่องขึ้น จะมีผลกระทบ ต่อระบบจ่ายไฟสูงกว่า conventional substation มาก จึง มีการพัฒนาระบบตรวจจับสภาพของอุปกรณ์ และวิเคราะห์ หาจุดที่ผิดปกติ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนบำรุงรักษาแบบ Condition Base หรือ Reliability Center Maintenance (RCM) หรือประเมินอายุการใช้งานได้ Parameters สำหรับ GIS ทั้งหมด ผลประโยชน์ที่จะได้ ความสำคัญ และสถานะการพัฒนา สรุปได้ดังตาราง

3 3 Monitoring For Insulation Function ParameterSensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 12345678 SF 6 Density SF 6 Density (Valve & Level) -Density Gauge -Density Transducer -Density Switch ****** **** ***** Periodic Continuous High Mature Some Application Mature Partial Discharge- Acoustic - Conventional - UHF - Gas Decomposition ****** ****** ******** ******** Periodic Continuous Periodic Medium Low Medium Low Some Application Limited Some Application Limited SF 6 Quality- SF 6 percentage -Dew point - Acidity* ******* ****** Periodic Low Mature Monitoring Application : 1. Equipment Status2. Current and Voltage Measurement3. Diagnostic to Predict Maintenance 4. Diagnostic to Prevent Failure5. Operation and Maintenance Support 6. Active Control7. Commissioning Test8. Life Assessment

4 4 Monitoring Switching Function ParameterSensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 12345678 CB operating Time-Auxiliary Switch -Main Contact -Coil current -Proximity Sensors ****** ******** ********** ******** ****** Continuous Periodic Continuous High Some Application Limited Some Application CB operating Speed- Travel (Electronic) - Travel (Optical) - Proximity Sensors ****** ****** ****** ****** ****** Periodic Continuous High Mature Limited Position-Auxiliary Switch -Proximity Sensors - Optical Sensor ****** ****** Continuous High Mature Some Application Limited

5 5 Monitoring Switching Function (Cont.) ParameterSensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 12345678 Contact Erosion-Wear Indicators -I 2 t Monitor ***** **** Periodic Continuous Medium Limited Some Application Spring Charging Time - Timer**ContinuousMediumMature Spring Status- Optical Sensor*****ContinuousMediumMature Mechanism Pressure (Hydraulic) -Gauge - Transducer ***** **** Periodic Continuous Medium Mature Some Application Pump Start (Hydraulic) - Counter****ContinuousMediumMature

6 6 Monitoring Other Function ParameterSensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 12345678 Contact Temp.-Tank Temperature -Infrared Camera ***** **** Continuous Periodic Medium Low Some Application Limited Voltage-Electromagnetic VT - Capacitive VT **** **** **** Continuous High Mature Current-Iron Cored CT -Air Cored CT -Optical Transducer ****** ****** ****** Continuous High Mature Some Application Limited Internal Arc Detector - Optical Detector -Pressure Switch **** *Continuous Low Mature Surge Arrester Leakage Current Ammeter**PeriodicMediumMature

7


ดาวน์โหลด ppt การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย GIS Motoring Parameters and Sensors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google