งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือทาง หลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณ ที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กก.๘ บก.ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือทาง หลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณ ที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กก.๘ บก.ทล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือทาง หลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณ ที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กก.๘ บก.ทล.

2 กม. ๐ + ๐๐๐ กม. ๑๒๔ + ๙๐๖ ด่าน บางบ่อ ด่าน บางพระ แผนที่แสดงเส้นทาง เลี่ยงด่านชั่ง ( ขา เข้า ) เส้นทางเลี่ยง ด่านชั่งบาง บ่อ เข้า กทม. ใช้เส้นทาง หมาย ๓๑๔ ( บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ) เข้ามอเตอร์ เวย์ ที่ต่างระดับบางปะกง เส้นทางเลี่ยง ด่านชั่ง บางพระ เข้า กทม. ใช้ เส้นทาง หมาย ๗ ( แยก เข้าชลบุรี ) เข้ามอเตอร์ เวย์ ที่ต่างระดับชลบุรี เส้นทางเลี่ยง ด่านชั่งบาง บ่อ ไปชลบุรี ใช้เส้นทาง หมาย ๓๑๔ ( บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ) เข้ามอเตอร์ เวย์ ที่ต่างระดับบางปะกง

3 ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือ ทางหลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณที่ตั้งของสถานีตำรวจ ทางหลวง ๒ กก.๘ บก.ทล. สายทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระพีพัฒน์ ๑ เส้นทางจาก สระบุรี - ลำลูกกา ๒ เส้นทางจาก สระบุรี - คลองหลวง ๓ เส้นทางจากอยุธยา - รังสิต ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางใหญ่ ๑ เส้นทางจาก สุพรรณบุรี - บางบัวทอง ๒ เส้นทางจาก รัตนาธิเบศร์ - แคราย

4 ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ( กาญจนาภิเษก ) สายทางรอง หรือเส้นทาง หลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระ พีพัฒน์ ๑ เส้นทางจาก สระบุรี - ลำลูกกา ๒ เส้นทางจาก สระบุรี - คลองหลวง ๓ เส้นทางจากอยุธยา - รังสิต ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก บาง ใหญ่ ๑ เส้นทางจาก สุพรรณบุรี - บางบัว ทอง ๒ เส้นทางจาก รัตนาธิเบตร - แคราย สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระพีพัฒน์ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๙ ( กม. ๒ ) สถานีตรวจสอบ น้ำหนัก บางใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๙ ( กม. ๓๙ ) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ( กาญจนาภิเษก )


ดาวน์โหลด ppt ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือทาง หลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณ ที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กก.๘ บก.ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google