งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ด.ต.ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

2 สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ด.ต.ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

3 สถิติผลการจับกุม ม.๓๓ ,ม.๓๔ ม.๓๕ ประเภทรถ ธันวาคม ๒๕๕๔ ม.๓๓ ม.๓๔ ม.๓๕
สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถิติผลการจับกุม ม.๓๓ ,ม.๓๔ ม.๓๕ ประเภทรถ ธันวาคม ๒๕๕๔ ม.๓๓ ม.๓๔ ม.๓๕ รวม รถยนต์นั่งส่วนบุคคล - 140 รถบรรทุก 312 รถทัวร์/โดยสาร 24 รถตู้โดยสาร 7 ๑47 336 483

4 ผลการตรวจหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยาม)
สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ผลการตรวจหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยาม) ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง จำนวน/ครั้ง หมายเหตุ 1 พล.ต.ต.เชิด ชูเวศ รอง ผบช.ก. 2 พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา ผบก.ทล. พ.ต.ท.รังสิมันฑ์ วิจิตธำรงศักดิ์ รอง ผกก.ฯ รรท.สว.ส.ทล.๒ฯ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ รอง สว.ส.ทล.๒ ฯ ๑๒ ร.ต.อ.ติรัส ตฤณเตชะ ร.ต.ท.ประจักษ์ เทศทอง รวม ๒๔

5 สถิติผลการตรวจตู้เหลือง ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค.๒๕๕๔
กองกำกับการ 2 ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ตำ ร ว จ ท า ง ห ล ว ง สถิติผลการตรวจตู้เหลือง ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค.๒๕๕๔ เดือน/ส.ทล. ส.ทล.๑ 8 (หน่วยบริการ) ส.ทล.๒ 4 (หน่วยบริการ) ส.ทล.๓ 7 (หน่วยบริการ) ส.ทล.๔ ส.ทล.๕ 3 (หน่วยบริการ) ส.ทล.๖ 6 (หน่วยบริการ) รวม พ.ย.๕๔ ๓๑๐ ธ.ค.๕๔ ๒๗๕ เพิ่ม/ลด -


ดาวน์โหลด ppt สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google