งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประกาย ความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมี ส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประกาย ความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมี ส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประกาย ความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมี ส่วนร่วม

2 คำถามชวนคิด เราจะปล่อยให้บ้านเกิดเมืองนอน ( หมู่บ้าน ตำบล จังหวัด ภาค ประเทศ ) เราพัฒนาไปอย่างไร บ้านเกิดเมืองนอนเรา ไม่มีทุกข์ มีแต่ สุข แล้ว ทีมงานเรา เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

3 ฐานความเชื่อ เราสามารถกำหนดอนาคต หรือลด ทุกข์ สร้างสุข ให้กับบ้านเกิดเมือง นอนได้ การรวมพลังกันเป็นพลังอันสำคัญ ในการพัฒนา เรานี่แหละเป็นบุคคลสำคัญในการ ทำให้บ้านเกิดเมืองนอนเราเป็น เมืองแห่งความสุข

4 พื้นที่ ทุนปัญหา เครื่องมือ ท้องถิ่น ท้องที่ ท้องทุ่ง องค์กรรัฐ ชาติ อนุภาค / ภาค หมู่บ้าน / ตำบล อำเภอ / จังหวัด สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริหาร ภาพฝัน ประเมิน กระบวนการ HIA สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ ยุทธศาสตร์

5 โจทย์เวที เราจะขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพกัน อย่างไรดี วิธีการ ให้ผู้แทนแต่ละจังหวัด ประชุม ปรึกษาหารือกันเพื่อตรวจสอบ และวางแผนการทำงาน ร่วมกัน ใช้เวลา ๓๐นาที สรุปผลตามใบงาน นำเสนอให้เพื่อน จังหวัดละ ๑ นาที

6 ใบงาน จังหวัด …………………. เครื่องมือพื้นที่ ( ระบุชื่อ ) ประเด็นปัญหา สำคัญ แกนหลัก ธรรมนูญ สุขภาพ สมัชชาสุขภาพ HIA


ดาวน์โหลด ppt จุดประกาย ความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมี ส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google