งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า
โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

2 Alien species = สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
-สิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกสิ่งแวดล้อมกำจัดการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง -มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลก และได้นำสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ติดไปด้วย -สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์นำพามา เมื่อถูกปล่อยให้อยู่ในธรรมชาติแห่งใหม่ ก็จะส่งผลกระทบต่อสมดุลที่มีอยู่เดิมของธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ -สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตนเองในพื้นที่ใหม่จึงจะเป็น Alien โดยสมบูรณ์

3 ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นในประเทศไทย
หอยเชอรี่ ปลาซัคเกอร์ หนูท่อ แมลงสาปเยอรมัน แมลงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล ไมยราพยักษ์ ต้นสาปเสือ/หมา นกพิราบ แมวบ้าน

4 ลักษณะการเข้ามาในประเทศไทยของ Alien species
ติดมาโดยบังเอิญ นำเข้ามาเพื่อการค้าหรืออื่นๆ หลุดโดยบังเอิญ นำเข้ามาเพื่อการค้าหรืออื่นๆ ปล่อยโดยตั้งใจ ทั้งหลุดและปล่อย

5 ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับ...
ความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนั้นๆ ความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ความถี่ของการถูกบุกรุก ตัวชักนำที่พาสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเข้าไป

6 ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
ทางตรง เช่นการกิน การฆ่าให้ตาย ทางอ้อม เช่น - การแย่งที่อยู่/กิน/ผสมพันธุ์ - ทำให้ติดโรคระบาด - เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสมดุล ต่อมนุษย์ - สร้างความเดือดร้อนรำคาญ - ความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สิน - ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google