งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

2 Alien species = สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น -สิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกสิ่งแวดล้อมกำจัดการกระจายพันธุ์ตาม ธรรมชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง -มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลก และได้ นำสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ติดไปด้วย -สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์นำพามา เมื่อถูกปล่อยให้อยู่ในธรรมชาติแห่งใหม่ ก็จะส่งผลกระทบต่อสมดุลที่มีอยู่เดิมของธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ -สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตนเองในพื้นที่ใหม่จึงจะเป็น Alien โดย สมบูรณ์

3 ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นใน ประเทศไทย  หอยเชอรี่  ปลาซัคเกอร์  หนูท่อ  แมลงสาปเยอรมัน  แมลงมุมแม่หม้ายสี น้ำตาล  ไมยราพยักษ์  ต้นสาปเสือ / หมา  นกพิราบ  แมวบ้าน

4 ลักษณะการเข้ามาในประเทศไทยของ Alien species  ติดมาโดยบังเอิญ  นำเข้ามาเพื่อการค้าหรืออื่นๆ หลุดโดย บังเอิญ  นำเข้ามาเพื่อการค้าหรืออื่นๆ ปล่อยโดย ตั้งใจ  ทั้งหลุดและปล่อย

5 ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุนแรงแค่ ไหนขึ้นอยู่กับ...  ความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนั้นๆ  ความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ถูกบุกรุก  ความถี่ของการถูกบุกรุก  ตัวชักนำที่พาสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเข้าไป

6 ผลกระทบของ สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น  ทางตรง เช่นการกิน การฆ่าให้ ตาย  ทางอ้อม เช่น - การแย่งที่อยู่ / กิน / ผสมพันธุ์ - ทำให้ติดโรคระบาด - เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพและสมดุล  ต่อมนุษย์ - สร้างความเดือดร้อนรำคาญ - ความเสียหายทางชีวิตและ ทรัพย์สิน - ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาวิชาการ Alien species กับการค้าสัตว์ป่า โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google