งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมจัด นิทรรศการถาวร ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ” ณ ศูนย์ ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมจัด นิทรรศการถาวร ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ” ณ ศูนย์ ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมจัด นิทรรศการถาวร ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ” ณ ศูนย์ ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

3

4

5

6

7

8

9 นิทรรศการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

10

11

12 ๒. ๑ ) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. ๒ ) โครงการหมู่บ้านความร่วมมือไทย – จีนไร้ มลพิษ (Eco – Village) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๒. ๓ ) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๒. ๔ ) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

13

14

15

16 ๔ ) การตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร นิทรรศการถาวร พื้นที่ ๒๕๐ ตารางเมตร

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมจัด นิทรรศการถาวร ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ” ณ ศูนย์ ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google