งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชาว์ แสงสว่าง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชาว์ แสงสว่าง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชาว์ แสงสว่าง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิ รัตน์ เขียวอมร

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว การแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวปลอดภัย การปลูกข้าวปลอดภัย

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เรื่อง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด ชื่อกิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ในดง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ในดง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ สามารถ จำหน่ายให้แก่เกษตรกร ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ สามารถ จำหน่ายให้แก่เกษตรกร

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง กล้วยหอมทอง ปลอดภัยจากสารพิษ จุดถ่ายทอดเรื่อง กล้วยหอมทอง ปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาง เสริ่น ขวัญเมือง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาง เสริ่น ขวัญเมือง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ปลูกกล้วยหอมทองส่ง ประเทศญี่ปุ่น ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ปลูกกล้วยหอมทองส่ง ประเทศญี่ปุ่น

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การขอสนับสนุนดำเนินงานด้าน การเกษตร จากโครงการอยู่ดีมี สุขในการนำมาทำปุ๋ยหมัก การขอสนับสนุนดำเนินงานด้าน การเกษตร จากโครงการอยู่ดีมี สุขในการนำมาทำปุ๋ยหมัก การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรในการจัดทำเครื่องคัด แยกมะนาว เครื่องอบขนมหวาน การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรในการจัดทำเครื่องคัด แยกมะนาว เครื่องอบขนมหวาน

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การปลูกกล้วยหอมแบบ ครบวงจร การปลูกกล้วยหอมแบบ ครบวงจร การปลูกมะม่วงนอกฤดู การปลูกมะม่วงนอกฤดู การทำปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด

7 ผลงานอื่นๆ การปลูกกล้วยหอม การปลูกกล้วยหอม การปลูกมะม่วงเพื่อการ ส่งออก การปลูกมะม่วงเพื่อการ ส่งออก การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การผลิตพืชแบบครบวงจร การผลิตพืชแบบครบวงจร


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชาว์ แสงสว่าง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google