งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการพร้อมรับปัญหาของเกษตรกรและประสานให้ความช่วยเหลือ เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชื่อกิจกรรม เกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง 19 หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผักเกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนและวิธีการ ผลิตและจำหน่ายพืชผักอินทรีย์ตลอดปี

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง เกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง 19 หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสมหมาย หนูแดง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เรื่องเกษตรอินทรีย์

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตพืชผักอินทรีย์

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองแขม ดำเนินโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google