งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการพร้อมรับ ปัญหาของเกษตรกรและ ประสานให้ความช่วยเหลือ เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการพร้อมรับ ปัญหาของเกษตรกรและ ประสานให้ความช่วยเหลือ เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการพร้อมรับ ปัญหาของเกษตรกรและ ประสานให้ความช่วยเหลือ เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง จุดสาธิตและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ชื่อกิจกรรม เกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง 19 หมู่ที่ 8 ต. หนอง แขม อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี จ. ลพบุรี ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผัก เกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนและวิธีการ ผลิตและ จำหน่ายพืชผักอินทรีย์ตลอดปี

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง เกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง 19 หมู่ที่ 8 ต. หนองแขม อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี จ. ลพบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาง สมหมาย หนูแดง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร เรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่องเกษตรอินทรีย์

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การผลิตพืชผัก อินทรีย์ การผลิตพืชผัก อินทรีย์

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต. หนองแขม ดำเนินโครงการเรียนรู้เกษตร อินทรีย์

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการพร้อมรับ ปัญหาของเกษตรกรและ ประสานให้ความช่วยเหลือ เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google