งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม ผลิตของใช้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลศรีจุฬา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ น้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู แปร รูปปลา ขั้นตอนและวิธีการ ใช้ผลไม้เปรี้ยวหมักนาน 3 เดือน เพื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับไข มะพร้าว เกลือ กวนให้เข้ากับเป็น น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลศรี จุฬา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาง พรหมจิตต์ มูลจันทร์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร บรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง บรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร สารอินทรีย์ทดแทน สารเคมี สารอินทรีย์ทดแทน สารเคมี ปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักแห้ง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ( กลุ่มอาชีพต่างๆ ) การออม และสวัสดิการชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google