งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ แผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม ผลิตของใช้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลศรีจุฬา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ น้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู แปรรูปปลา ขั้นตอนและวิธีการ ใช้ผลไม้เปรี้ยวหมักนาน 3 เดือน เพื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับไขมะพร้าว เกลือ กวนให้เข้ากับเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ สบู่

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีจุฬา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางพรหมจิตต์ มูลจันทร์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร บรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ปุ๋ยหมักแห้ง น้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (กลุ่มอาชีพต่างๆ) การออมและสวัสดิการชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google