งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ โครงการศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง โครงการป้องกันและกำจัด โรคแมลงศัตรูพืช โครงการป้องกันและกำจัด โรคแมลงศัตรูพืช โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าปลอดภัยและได้ มาตรฐาน โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ชื่อกิจกรรม การทำการเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต. แม่สะเรียง อ. แม่ สะเรียง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผักปลอด สารพิษ, ผลผลิตจากปลา, เห็ดนางฟ้า, สุกร ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมชี้แจง, คัดเลือกเกษตรกร, ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมโครงการโดยปฏิบัติทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ, การตรวจสอบ คุณภาพผลผลิต

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ต. แม่สะ เรียง อ. แม่สะเรียง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย สว่าง วงศ์แปง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ด้านการผลิตพืชผัก ด้านการผลิตพืชผัก

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การผลิตพืชผักที่มี คุณภาพ การผลิตพืชผักที่มี คุณภาพ และปลอดภัยจาก สารพิษ และปลอดภัยจาก สารพิษ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ จุดสาธิตโครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม จุดสาธิตโครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google