งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Birth Certificate shows that we were born A Death Certificate shows that we died Pictures show that we lived! Have a seat. Relax... And read this slowly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Birth Certificate shows that we were born A Death Certificate shows that we died Pictures show that we lived! Have a seat. Relax... And read this slowly."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 A Birth Certificate shows that we were born A Death Certificate shows that we died Pictures show that we lived! Have a seat. Relax... And read this slowly. Auto.Show

3 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... เพียงเพราะสองคนโต้เถียงกัน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่รักกัน และเพียงเพราะพวกเขาไม่โต้เถียง กัน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขารักกัน

4 ข้าพเจ้าเชื่อว่า..... เราไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆ เมื่อเราเข้าใจว่าเพื่อนๆ เปลี่ยนไป ข้าพเจ้าเชื่อว่า..... เราไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆ เมื่อเราเข้าใจว่าเพื่อนๆ เปลี่ยนไป

5 ข้าพเจ้า เชื่อว่า.... ข้าพเจ้า เชื่อว่า.... ไม่ว่าเพื่อนดีแค่ไหน บางเวลา ก็ทำให้เรา เจ็บได้ และเราต้องให้อภัย เขาด้วย

6 ข้าพเจ้า เชื่อว่า... ข้าพเจ้า เชื่อว่า... มิตรภาพแท้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แม้ต้องผ่านระยะทางยาวไกลที่สุด มิตรภาพแท้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แม้ต้องผ่านระยะทางยาวไกลที่สุด Same goes for true love.

7 ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... คุณสามารถทำบางสิ่งอย่างเหนียวแน่น แม้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณต้องปวดใจไป ตลอด

8 ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... ต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่ ข้าพเจ้าจะเป็น บุคคลที่ข้าพเจ้าต้องการเป็น ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... ต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่ ข้าพเจ้าจะเป็น บุคคลที่ข้าพเจ้าต้องการเป็น

9 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คุณควรพูดคำที่แสดงความรัก กับคนที่คุณรักเสมอๆ อาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่คุณจะ พบเขา

10 ข้าพเจ้าเชื่อว่า คุณยังสามารถไปต่อได้อีกไกล หลังจากที่ คุณคิดว่าคุณไปไม่ไหวแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่า คุณยังสามารถไปต่อได้อีกไกล หลังจากที่ คุณคิดว่าคุณไปไม่ไหวแล้ว

11 ข้าพเจ้า เชื่อว่า... เรารับผิดชอบสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร เรารับผิดชอบสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร

12 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คุณควบคุมทัศนคติของคุณ และมันก็ควบคุม คุณ ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คุณควบคุมทัศนคติของคุณ และมันก็ควบคุม คุณ

13 ข้าพเจ้า เชื่อว่า... วีรบุรุษคือผู้ที่ทำสิ่งที่ต้องทำในคราว จำเป็น โดยไม่กังวลต่อผลที่ตามมา

14 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... เพื่อนที่ดีที่สุดสามารถทำอะไร หรือไม่ทำอะไรด้วยกัน แล้วเรายังมีห้วงเวลาที่เป็นสุขได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า... เพื่อนที่ดีที่สุดสามารถทำอะไร หรือไม่ทำอะไรด้วยกัน แล้วเรายังมีห้วงเวลาที่เป็นสุขได้

15 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... บางครั้งคนที่คุณ คิดว่า จะซ้ำเติมคุณเมื่อ คุณล้ม กลับเป็นคนที่ช่วย คุณให้ลุกขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่า... บางครั้งคนที่คุณ คิดว่า จะซ้ำเติมคุณเมื่อ คุณล้ม กลับเป็นคนที่ช่วย คุณให้ลุกขึ้น

16 ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... บางครั้งเมื่อเราโกรธ เรามีสิทธิ์ที่จะโกรธ แต่นั่นไม่ได้ให้สิทธิ์เราที่จะโหดร้าย

17 ความเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่คุณมีประสบการณ์ แบบไหน และเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านั้น มากกว่าที่จะอยู่ที่จำนวนครั้งที่คุณฉลองวัน เกิด ข้าพเจ้า เชื่อว่า...

18 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... การได้รับอภัยจากคนอื่นๆ ไม่เพียงพอเสมอไป บางครั้ง คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเอง

19 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... ไม่ว่าคุณจะถูกทำร้ายจิตใจอย่าง เลวร้ายเพียงใด โลกไม่ได้หยุดเพื่อร่วมเสียใจกับคุณ ด้วย

20 ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของเรา อาจมีอิทธิพลว่าเราเป็นใคร แต่เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราจะ เป็นได้

21 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คุณไม่ควรกระหายที่จะค้นพบความลับ มันอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณ ตลอดไปก็ได้

22 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... สองคนสามารถมองสิ่งเดียวกันแท้ๆ แต่เห็นบางอย่างต่างกัน

23 ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... ชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน จากการกระทำของคนที่ไม่รู้จักคุณเลย ข้าพเจ้าเชื่อว่า.... ชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน จากการกระทำของคนที่ไม่รู้จักคุณเลย

24 ข้าพเจ้าเชื่อว่า.. แม้คุณจะคิดว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วเมื่อ เพื่อนร้องขอ คุณก็จะช่วยเหลือเขาจนได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า.. แม้คุณจะคิดว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วเมื่อ เพื่อนร้องขอ คุณก็จะช่วยเหลือเขาจนได้

25 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... ข้อความชวนเชื่อบนผนัง ไม่ได้ทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติ ได้

26 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คนที่คุณห่วงใยที่สุดในชีวิต อาจต้องจากคุณไปอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คนที่คุณห่วงใยที่สุดในชีวิต อาจต้องจากคุณไปอย่างรวดเร็ว

27 ข้าพเจ้าเชื่อว่า... คุณเชื่อใจใคร คุณจะแบ่งปันสิ่งที่ คุณเชื่อว่าดี

28 ความสุขที่สุดของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีทุก สิ่งที่ดีที่สุด แค่ใช้ทุกสิ่งที่มีให้ดีที่สุดก็พอ ความสุขที่สุดของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีทุก สิ่งที่ดีที่สุด แค่ใช้ทุกสิ่งที่มีให้ดีที่สุดก็พอ

29 Created by:


ดาวน์โหลด ppt A Birth Certificate shows that we were born A Death Certificate shows that we died Pictures show that we lived! Have a seat. Relax... And read this slowly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google