งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Music: "Helwa Already Baladi" (My Country is Beautiful) Singer: Dalidá เมืองแห่ง Petra ใ นประเทศ จอร์แดน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของ โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Music: "Helwa Already Baladi" (My Country is Beautiful) Singer: Dalidá เมืองแห่ง Petra ใ นประเทศ จอร์แดน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของ โลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Music: "Helwa Already Baladi" (My Country is Beautiful) Singer: Dalidá เมืองแห่ง Petra ใ นประเทศ จอร์แดน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของ โลก

3 เป็นเวลา 600 ป ี ท ี่คิดกันว่าเมืองนี้ ซ ึ่งตั้งอยู่ กลางทะเลทรายจอร์แดน เป็นเพียงตำนานเล่าขาน

4 ผู้ค้นพบขาวสวิส ต้องเดินผ่านทางที่น่าประทับใจ แบบนี้ ที่อยู่ใจกลางภูเขาหิน

5 ลองจินตนาการดูว่าจะรู้สึกอย่างไร เมื่อมาเห็นภาพอย่างนี้เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19!

6 ปราสาทแห่ง Petra วิหาร ที่สร้างใน แบบกรีก มี อีกชื่อหนึ่ง ว่า The Treasure มีความสูง 42 เมตร

7 ปราสาท ทั้งหลังถูก สลัก อยู่ใน หินปูน ทั้งหมด

8 แต่ปราสาทนี้ เป็นเพียงหนึ่ง ในสิ่งก่อสร้าง อันยิ่งใหญ่มากมาย ใน Petra ทั้งหมดถูกสลัก อยู่ในหินปูนเช่นเดียวกัน

9 Petra ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล โดยชาว Nabatéens, ยุคจักรวรรดิเปอร์เซีย

10 ชาว nabateens เป็นพวก Bedouins หรือชนเร่ร่อน ที่ทำมาค้าขายเครื่องเทศ.

11 ตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่ 60 Petra ถูกยึดครอง และถูกรวมเข้ากับจักรวรรดิโรมัน

12 ตลอดช่วงระยะเวลา ลมเข้ามามีส่วน ในการสลักหิน ให้มีรูปแบบ สวยงามมากมาย ในภูเขาหินปูนนี้

13 Petra ถูกใช้ ในฉาก ภาพยนตร์ เรื่อง Indiana Jones และ The Last Crusade

14 พวกเขาให้ความสนใจ ต่อรายละเอียด ที่ถูกสลักไว้ภายใน

15 สีที่อยู่ในหินเหล่านี้ล้วนเป็นสีธรรมชาติ

16 สีในธรรมชาติเหล่านี้ประกอบกันเป็นภาพวาดตาม ธรรมชาติ

17 ตามผนังในภูเขาบางแห่ง มีรูปแบบเหล่านี้ให้ชมจนลืม หายใจ

18 ชาว Nabateens สร้างระบบอุโมงค์ขนส่ง น้ำ และแหล่งเก็บน้ำอันชาญฉลาดไว้ภายใน Petra

19 โรงการแสดงนี้ ในแบบกรีกโรมัน สามารถจุผู้ชมได้ 4000 คน

20 ในปี 551 แผ่นดินไหว ครั้งรุนแรง ได้ทำลาย เมืองนี้เกือบ หมด และไม่มีใคร อาศัยอยู่ใน Petra อีก เลย

21 End นี่คือเมืองแห่ง Petra, in Jordan one of the 7 New Wonders of the World


ดาวน์โหลด ppt Music: "Helwa Already Baladi" (My Country is Beautiful) Singer: Dalidá เมืองแห่ง Petra ใ นประเทศ จอร์แดน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของ โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google