งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแปลกที่ น่าสนใจ ทำไมปรากฏอยู่ ในพระคัมภีร์ แบบนี้ได้ อยากรู้ ต้อง ตามให้จบ CLICK AT YOUR LEISURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแปลกที่ น่าสนใจ ทำไมปรากฏอยู่ ในพระคัมภีร์ แบบนี้ได้ อยากรู้ ต้อง ตามให้จบ CLICK AT YOUR LEISURE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องแปลกที่ น่าสนใจ ทำไมปรากฏอยู่ ในพระคัมภีร์ แบบนี้ได้ อยากรู้ ต้อง ตามให้จบ CLICK AT YOUR LEISURE

3 บทที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์ คือบทไหน ? บทสดุดีที่ 117

4 บทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ คือบทไหน ? บทสดุดีที่ 119

5 บทไหนอยู่กึ่งกลางของพระคัมภีร์พอดี ? บทสดุดีที่ 118

6 ตรวจสอบ : มี 594 บทก่อนถึงบทสดุดีที่ 118 และมี 594 บทต่อจากบทสดุดีที่ 118 ทั้งสองส่วนนี้รวมกันได้ 1188 ข้อความประโยคใดที่อยู่กึ่งกลางในพระคัมภีร์พอดี ? บทสดุดีที่ 118 ข้อ 8

7 ข้อความในข้อนี้พูดอะไรที่มีความหมายเกี่ยวกับ พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราใช่หรือไม่ ? หากใครแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า จงส่งเขาไปยังศูนย์กลางแห่งพระวาจานี้แหละ !

8 บทสดุดี 118:8 “ วางใจในพระเจ้า ย่อมดีกว่าไว้ใจในมนุษย์ ” จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของ พระองค์ดำรงเป็นนิตย์... ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า กล่าวเถิดว่า ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงเป็นนิตย์ สดุดีที่ 118,1 และ 4

9 “ ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ปรานี โปรดส่องทางนำ วิถีอย่าให้หลง โปรดสอนให้ข้ามีจิตคิดมั่นคง ดำเนินตรงสัจจะ ตามพระทัย ด้วยพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ช่วย กอปรไปด้วย ความการุญคุณยิ่งใหญ่ ด้วยพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ช่วย กอปรไปด้วย ความการุญคุณยิ่งใหญ่ ทรงความรักหนักยิ่งกว่าสิ่งใด ข้าฯวางใจทุก ทิวาราตรีกาล “ ( สดด.25,4-6)

10 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าฯ ประทานมา สารพัดไม่ขัดสน ทรงนำข้าฯสู่จุดหมายแหล่งสายชล สงัด เงียบไกลผู้คนได้อาบกิน ทรงให้ข้าฯพักผ่อนนอนบนหญ้า เขียวสด ชื่นรื่นตาอารมณ์ถวิล เพิ่มพลังวังชาเป็นอาจิณ ไม่สุดสิ้น อุปถัมภ์นำมรรคา บทสดุดีที่ 23

11 ไปตามทางชอบธรรมแม้ลำบากมืดมิดมากก็ไม่หวั่นขวัญผวาเพราะไม้เท้าไม้ขอชะลอพาปลอบประโลมอารักขาข้าฯปลอดภัย

12 May God bless you!

13


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแปลกที่ น่าสนใจ ทำไมปรากฏอยู่ ในพระคัมภีร์ แบบนี้ได้ อยากรู้ ต้อง ตามให้จบ CLICK AT YOUR LEISURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google