งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Music: Smoke gets in your eyes Pictures By: Unknown source.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Music: Smoke gets in your eyes Pictures By: Unknown source."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Music: Smoke gets in your eyes Pictures By: Unknown source

3 An adaptation of pictures, words and sound. by: Mike Sharobim เทวดาน้อยๆ

4 กาลครั้ง หนึ่ง มีเด็ก คนหนึ่ง พร้อมที่ จะไป เกิด

5 เด็กคน นั้นถาม พระเจ้า ว่า “ เขา บอกลูก ว่า พระองค์ กำลังจะ ส่งลูกไป ยังโลก พรุ่งนี้ ”

6 “ แต่ลูก จะอยู่ที่ นั่น ได้ อย่างไร ลูกทั้ง เล็กและ ช่วย ตนเอง ไม่ได้ ”

7 พระเจ้าทรง ตอบว่า “ เราได้เลือก เทวดา องค์หนึ่งไว้ สำหรับลูก แล้ว ”

8 เธอจะคอย ลูกอยู่และ จะดูแลลูก

9 “ แต่ ” เด็กน้อยพูดขึ้น

10 “ ใน สวรรค์ นี่ ลูก ไม่ทำ อะไร เลย นอกจา กร้อง เพลง และ ยิ้ม ”

11 นั่นเป็นสิ่ง ที่ลูก ต้องการ เพื่อจะมี ความสุข

12 พระเจ้าตรัส ว่า “ เทวดาของ ลูก จะร้องเพลง ให้ลูกฟังทุก วัน และลูกจะ รู้สึกถึงความ รักของ เทวดาของ ลูกและลูก จะมี ความสุข ”

13 เด็กน้อยพูดว่า

14 “ แล้วลูกจะ เข้าใจเวลา ที่ผู้คน พูดกับลูก ได้อย่างไร ถ้าลูกไม่ รู้จักภาษา ที่มนุษย์ พูดกับลูก ”

15 “ ง่ายมาก ” พระเจ้า ทรงตอบ “ เทวดา ของลูกจะบอกลูก ให้รู้จักคำพูดที่ ไพเราะและ อ่อนหวาน เท่าที่ลูกจะเคยได้ ยิน ”

16 “ และด้วยความ อดทนและเอา ใจใส่อย่างยิ่ง เทวดาของลูก จะสอนให้ลูก พูดได้ ”

17 เด็ก น้อย มองดู พระเจ้า แล้วพูด ว่า

18 “ แล้วลูก จะทำ อย่างไร เวลาลูก อยากพูด กับ พระองค์ ล่ะ ”

19 พระเจ้าทรง ยิ้ม ให้เด็กน้อย ตรัสว่า

20 “ เทวดา ของลูกจะ จับมือของ ลูกเข้าหา กัน และจะ สอนให้ลูก ภาวนา ”

21 เด็กน้อยพูดอีกว่า “ ลูกได้ยินมาว่า บนโลกมีคนเลว ”

22 “ ใครจะ ปกป้อง ลูกล่ะ ”

23 พระเจ้าทรงโอบกอดเด็กน้อย ตรัสว่า

24 “ เทวดาของลูกจะป้องกัน ลูก แม้จะต้องเสี่ยงชีวิตของ เธอก็ตาม ”

25 เด็ก น้อยหน้า เศร้า พูดว่า “ แต่ลูกจะ รู้สึกเศร้า เพราะจะ ไม่ได้เห็น พระองค์ อีก ”

26 พระเจ้า ทรงกอด เด็กน้อย

27 “ เทวดาของ ลูกจะพูดถึง เราให้ลูก ฟังเสมอ และจะสอน ลูกให้รู้จัก หนทางที่จะ กลับมาหา เรา แม้ว่า เราเองจะ คงอยู่ใกล้ๆ ลูกก็ตาม ”

28 เวลานั้น พลันเกิด ความสงบ เงียบอย่าง ยิ่งใน สวรรค์ แต่ เสียงจาก โลกกลับได้ ยินดังขึ้น

29 เด็กน้อย รีบถาม อย่าง แผ่วเบา ว่า

30 “ เมื่อลูก กำลัง จะต้องจาก ไปเดี๋ยวนี้ โปรดบอก ชื่อของ เทวดา ของลูก ด้วย ”

31 พระเจ้าตรัส ตอบว่า “ ชื่อของ เทวดาของ ลูกนั้นไม่ สำคัญอะไร ลูกเรียกเธอ ง่ายๆว่า ”

32 “ MOMMY !"

33 The End


ดาวน์โหลด ppt Music: Smoke gets in your eyes Pictures By: Unknown source.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google