งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่สุด คำพูดที่มีอักษรตัวเดียว ที่เห็นแก่ตัวที่สุด........... “I"“I"“I"“I" จงหลีกเลี่ยงมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่สุด คำพูดที่มีอักษรตัวเดียว ที่เห็นแก่ตัวที่สุด........... “I"“I"“I"“I" จงหลีกเลี่ยงมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่สุด

3 คำพูดที่มีอักษรตัวเดียว ที่เห็นแก่ตัวที่สุด........... “I"“I"“I"“I" จงหลีกเลี่ยงมัน

4 คำพูดที่มีอักษรสองตัว ที่ทำให้พอใจที่สุด....... "WE" จงใช้มัน

5 คำพูดที่มีอักษรสามตัว ที่เป็นพิษร้ายที่สุด..... "EGO" ฆ่ามันเสีย

6 คำพูดที่มีอักษรสี่ตัว ที่ใช้กันมากที่สุด........... "LOVE" จงใช้อย่างมี คุณค่า

7 คำพูดที่มีอักษรห้าตัว ที่ทำให้รู้สึกชอบที่สุด....... "SMILE" จงรักษามัน ไว้

8 คำพูดที่มีอักษรหกตัว ที่แพร่กระจายเร็วที่สุด... "RUMOUR" จงอย่าสนใจ

9 คำพูดที่มีอักษรเจ็ดตัว ที่ทำงานหนักที่สุด.. "SUCCESS" จงทำให้บรรลุ

10 คำพูดที่มีอักษรแปดตัว ที่น่ารังเกียจที่สุด.... "JEALOUSY" จงอยู่ให้ห่างไว้

11 คำพูดที่มีอักษรเก้าตัว ที่มีอำนาจที่สุด.... "KNOWLEDGE" จงขวนขวายหา มา

12 คำพูดที่มีอักษรสิบตัว ที่เป็นแก่นสำคัญที่สุด.... "CONFIDENCE" ไว้ใจมันเถอะ


ดาวน์โหลด ppt ที่สุด คำพูดที่มีอักษรตัวเดียว ที่เห็นแก่ตัวที่สุด........... “I"“I"“I"“I" จงหลีกเลี่ยงมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google