งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาดูสิ (click to advance) “ ไม่ว่าเวลาจะไล่ตาม ข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้าวิ่งหนี จากเวลา วันหนึ่ง เราก็จะพบ กันอยู่ดี ” (Mario Lago)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาดูสิ (click to advance) “ ไม่ว่าเวลาจะไล่ตาม ข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้าวิ่งหนี จากเวลา วันหนึ่ง เราก็จะพบ กันอยู่ดี ” (Mario Lago)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พิจารณาดูสิ (click to advance)

3 “ ไม่ว่าเวลาจะไล่ตาม ข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้าวิ่งหนี จากเวลา วันหนึ่ง เราก็จะพบ กันอยู่ดี ” (Mario Lago)

4 “ จงอย่าเดินตามทางที่ ผู้คนได้เดินผ่านแล้ว เพราะมันได้แต่นำคุณไป ยังที่คนอื่นๆเขาอยู่กัน แล้ว ” (Graham Bell) “ มีหยดหนึ่งแห่งความบ้าใน ความรักเสมอ กระนั้น ก็ยังมีหยดหนึ่งแห่ง เหตุผลในความบ้าด้วย ” (F. Nietzshe)

5 “ เวลาเดินช้าสำหรับผู้ที่รอ คอย เดินเร็วสำหรับผู้ที่กลัว ยาวนานสำหรับผู้โศกเศร้า คร่ำครวญ และสั้นสำหรับผู้ยินดี แต่สำหรับผู้ที่รัก เวลาเป็นนิ รันดร์ ” (William Shakespeare) “ ผู้คนมากมายสูญเสีย ความยินดีเล็กๆ ไปกับความหวังที่จะพบ ความสุขยิ่งใหญ่ ” (Pearl S. Buck)

6 “ ชีวิตเข้าใจได้เมื่อย้อนกลับ ไปดู แต่ชีวิตดำรงอยู่ได้ต่อเมื่อ มองดูข้างหน้า ” (Soren Kierkegaard) “ จะมัวทำผิดซ้ำๆอยู่ ทำไม ในเมื่อยังมีความผิด ใหม่ๆ ให้ต้องระวังอีกมาก เหลือเกิน ” (Bertrand Russel)

7 “ หากข้าพเจ้าสามารถ ย้อนกลับไปวัยหนุ่ม ข้าพเจ้าก็คงกระทำความ ผิดพลาดเหล่านั้นอีกครั้ง แต่จะกระทำแต่เนิ่นๆสัก หน่อย ” (Tallulah Bankhead) “ ไม่มีอะไรสามารถถูกสอน ให้แก่มนุษย์ได้ แต่เป็นไปได้ที่จะช่วยเขาให้ พบคำตอบที่อยู่ภายในตัว เขาเอง ” (Galileo Galilei)

8 “ มีคนที่พูดกับเราแล้วเราไม่ฟัง มีคนที่ทำร้ายเราแล้วเราไม่รู้สึกเจ็บจนจำ แต่มีคนที่แค่ปรากฏมาในชีวิตของเรา แล้วเรา จดจำตลอดไป ” (Cecília Meireles) “ ปรัชญาที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะเห็นโลกอีก ครั้งหนึ่ง ” (Merleau-Ponty )

9 “ ความรักคือดนตรีที่ไพเราะที่สุด ปราศจากความรักไซร้ ก็ไร้ซึ่งมนุษยชาติ ” (Roque Schneider) “ จงรักข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่ สมควรได้รับ เพราะเป็นเวลานั้นเอง ที่ข้าพเจ้า ต้องการมันที่สุด ” (Chinese Proverb)

10 Have a nice day!


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาดูสิ (click to advance) “ ไม่ว่าเวลาจะไล่ตาม ข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้าวิ่งหนี จากเวลา วันหนึ่ง เราก็จะพบ กันอยู่ดี ” (Mario Lago)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google