งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Auto Fax and Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Auto Fax and Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Auto Fax and E-mail Management
รับ-ส่งแฟกซ์, และ SMS อัตโนมัติ ลดงาน, ลดเวลา,ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด รับแฟกซ์ออกทางเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ ประหยัดค่าบำรุงรักษาเครื่องแฟกซ์ เก็บเอกสารแฟกซ์ไว้โดยไม่ต้องสแกน ดึงเอกสารแฟกซ์ใน จัดเก็บไฟล์ให้อัตโนมัติ ดึงเอกสารแฟกซ์ใน พิมพ์ออก เครื่อง Printer ให้อัตโนมัติ Scan ส่งจากเครื่อง Multifunction ส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Auto Fax and Management Thaicomponent Software Co., Ltd. 1

2 เหตุผลที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเรา
=ระดับปฏิบัติการ =ระดับผู้บริหาร  Automated Send Fax and คุณต้องส่งแฟกซ์ให้ลูกค้าเป็นร้อยๆ รายต่อวัน 50 รายต้องการรับเป็น 100 ราย ต้องการรับแฟกซ์และลูกค้าที่เหลือต้องการรับทั้งแฟกซ์และ ใช่หรือไม่  Fax Broadcasting เอกสาร Catalog สินค้าโปรโมชั่นใหม่ๆ คุณต้องการส่งไปให้ลูกค้าในฐานข้อมูลทางแฟกซ์ใช่หรือไม่  Fax Blast Marketing คุณต้องการทำ Fax Marketing เพื่อส่งเสริมการขายใช่หรือไม่  Marketing เอกสาร Catalog สินค้าโปรโมชั่นใหม่ๆ คุณต้องการส่งไปให้ลูกค้าในฐานข้อมูลทาง ใช่หรือไม่  to Fax คุณต้องการส่ง ไปให้ลูกค้า และต้องการส่งออกไปยังเครื่องแฟกซ์ปลายทางของลูกค้าด้วยใช่หรือไม่  SMS Marketing คุณต้องการทำ SMS Marketing เพื่อส่งเสริมการขายใช่หรือไม่  Scan to Fax คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการส่งแฟกซ์โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่  Scan to E-Document คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการ Forward ไปยังระบบ E-Document โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่  Scan to Work Flow คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการ Forward ไปยังระบบ Work Flow โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่  Scan to Cloud คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการ Forward ไปยัง Cloud Document Management โดยอัตโนมัติใช่ หรือไม่  Web to Fax คุณต้องการส่งแฟกซ์ผ่านทาง Web Site Internet ใช่หรือไม่  Mobile to Fax คุณต้องการรับส่งแฟกซ์จาก Mobile app ใช่หรือไม่  Mobile Push Fax คุณต้องดูเอกสารแฟกซ์ผ่านทาง Mobile app ใช่หรือไม่  PC to Fax คุณต้องการรับส่งแฟกซ์จากเครื่อง PC ใช่หรือไม่  Print to Fax คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่อง Printer เพื่อทำการส่งแฟกซ์ออกทางเครื่องพิมพ์แทนการส่งแฟกซ์ไปยัง เครื่องแฟกซ์ใช่หรือไม่  Fax to E-Document คุณต้องการรับส่งแฟกซ์เพื่อ Forward เอกสารไปยังระบบ E-Document ใช่หรือไม่  Fax OCR คุณต้องการคัดแยกเอกสารแฟกซ์ เพื่อทำการรับส่งแฟกซ์และ ใช่หรือไม่  Fax to Work Flow คุณต้องการรับส่งแฟกซ์เพื่อ Forward เอกสารไปยังระบบ Work Flow ใช่หรือไม่  Receive Fax to คุณต้องการรับแฟกซ์ไปยัง ใช่หรือไม่  Receive Fax to Printer คุณต้องการรับแฟกซ์ไปยัง Printer ใช่หรือไม่  เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน 2

3 ติดตั้งทดลองใช้งาน ฟรี! ลดค่าแฟกซ์ต่างพื้นที่ ส่งแฟกซ์ 100 เลขหมาย
ระบบรับ-ส่ง Fax และ อัตโนมัติ (Auto Fax and ) รับ-ส่ง Fax อัตโนมัติ ด้วยความเร็วสูง 40 วินาทีต่อ 1 แผ่น ส่งแฟกซ์ผ่าน 56k Modem และ ADLS ที่เชื่อมต่อกับ Internet โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องแฟกซ์และคู่สายโทรศัพท์ รับ-ส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว ลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์, ค่าหมึก, ค่ากระดาษและค่าบำรุงรักษาเครื่องแฟกซ์ต่อเดือน ระบบส่ง Fax แบบต่อเนื่องไปยังหมายเลขปลายทางได้พร้อม ๆ กันด้วยระบบ Queue Management ระบบ Fax to ส่งแฟกซ์ไปยัง ลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์ พร้อมระบบ tracking ระบบ to Fax ส่ง ไปยังแฟกซ์ ระบบ Mobile Fax รับ-ส่งแฟกซ์ผ่าน Mobile app ระบบ Fax to Printer ส่งแฟกซ์จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาออกทางเครื่องพิมพ์ Printer ลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์ ระบบ Web to Fax ส่งแฟกซ์ Online ผ่าน Web Browser เชื่อมต่อทั้ง Intranet/Internet ระบบ Multi-Function to Fax Server ส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องพิมพ์ Multi-Function เชื่อมต่อไปยัง Fax Server ระบบ Fax, and SMS Software Marketing ทำตลาดสินค้าผ่านทาง Fax, และ SMS ระบบ Received Fax to และ Received Fax to Printer ออกทางเครื่องพิมพ์ ระบบ Merge ไฟล์เอกสารจำนวนหลายๆไฟล์ให้เป็นหนึ่งไฟล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์โดยหมุนเบอร์เพียงครั้งเดียว ระบบคัดแยกรายละเอียดเอกสารแฟกซ์ด้วย OCR ไฟล์ เชื่อมต่อกับระบบภายในบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นระบบ ERP, SAP และ LDAP/Active Directory ติดตั้งทดลองใช้งาน ฟรี! ลดค่าแฟกซ์ต่างพื้นที่ ส่งแฟกซ์ 100 เลขหมาย ใช้เวลาเพียง 10 นาที 3

4  PC Auto Fax ระบบรับ-ส่งแฟกซ์
Send to Auto Fax Server Report User Name : Password Send/Receive Fax  PC Auto Fax ระบบรับ-ส่งแฟกซ์ อัตโนมัติ Windows Fax Server 4

5  Multi-Function Auto Fax อัตโนมัติจากเครื่อง Multi-Function
Scan to Auto Fax Server Scan to Fax Web Service SOA 000016dcb2f103e1.pdf User Name : Password Send/Receive Fax  Multi-Function Auto Fax ระบบรับ-ส่งแฟกซ์ อัตโนมัติจากเครื่อง Multi-Function Windows Fax Server pdf 5

6 Key feature Fax Send/Receive Monitoring and Control
Monitor และ Control การรับ-ส่งแฟกซ์ ได้พร้อมๆกัน 6

7 Key feature Receive Fax to E-mail http://www.thaicomponent.com
7

8 Key feature Receive Fax to PDF http://www.thaicomponent.com
8

9 Key feature Receive Fax to Printer http://www.thaicomponent.com
9

10 Key feature Select by each fax document printout to Printer
เลือก Print เอกสารแฟกซ์ออกไปทางเครื่องพิมพ์ Printer 10

11 Key feature Fax Receiving Report (Inbound)
แสดงรายงานการรับเอกสารแฟกซ์ 11

12 Key feature Send Fax with Virtual Fax Client
ส่งแฟกซ์โดยใช้โปรแกรม Fax Printer Client สามารถเพิ่มโลโก้ของบริษัทเข้าไปได้ 12

13 Key feature Send Fax with Virtual Fax Client
Send to Fax and Send Fax with Virtual Fax Client Forward to Fax and 13

14 Key feature Send Fax with Virtual Fax Client
Send to E-Document Send Fax with Virtual Fax Client Forward to E-Document 14

15 Key feature Send Fax with Virtual Fax Client
Send to Work Flow Send Fax with Virtual Fax Client Forward to Work Flow 15

16 Key feature Send Fax with Virtual Fax Client
Send to Cloud Send Fax with Virtual Fax Client Forward to Cloud 16

17 Key feature Send Fax with Mobile Fax App (iOS, Android, Windows Phone)
ส่งแฟกซ์ผ่าน Cloud Mobile Fax 17

18 Key feature to Fax ส่ง พร้อมกับส่งเอกสารออกไปยังเครื่องแฟกซ์ สนับสนุนการทำงานระบบ SAP, ERP หรือ CRM 18

19 Key feature Mail Request Read Receipt Tracking
19

20 Key feature Email Broadcasting Software (Plug-In Solution)
Software สำหรับส่ง จาก Excel source file control 20

21 Key feature Email Broadcasting Software (Plug-In Solution)
Create and template setting. 21

22 Key feature Email Broadcasting Software (Plug-In Solution)
Easy to manage Broadcasting. 22

23 Key feature Send fax with Web Fax Client http://www.thaicomponent.com
ส่งแฟกซ์โดยผ่าน Web Browser 23

24 Key feature Automatic Fax Sending (Auto Fax)
ส่งแฟกซ์อัตโนมัติโดยการโยนไฟล์ไปยัง folder ที่ต้องการ Merge เอกสารจำนวนหลายไฟล์ให้เป็นหนึ่งไฟล์ คัดแยกเอกสารที่ต้องการส่งแฟกซ์ด้วย OCR 24

25 Key feature Send Fax with date-time control
กำหนดช่วงวันเวลาที่ต้องการส่งแฟกซ์ได้ 25

26 Key feature Send fax with Broadcasting http://www.thaicomponent.com
เอกสารแฟกซ์ 1 ชุดสามารถส่งไปยังเลขหมายปลายทางได้หลายเบอร์พร้อมๆกัน 26

27 Key feature Send Fax Only http://www.thaicomponent.com
เลือกส่งแฟกซ์เพียงอย่างเดียวได้ 27

28 Key feature Send Fax and E-mail http://www.thaicomponent.com
28

29 Key feature Send Fax with E-mail Only http://www.thaicomponent.com
29

30 Key feature Send SMS Only http://www.thaicomponent.com
30

31 Key feature Send Fax and E-mail and SMS http://www.thaicomponent.com
เลือกส่งแฟกซ์, และ SMS พร้อมกัน 31

32 Key feature Fax Sending Report (Outbound) http://www.thaicomponent.com
แสดงรายงานการส่งแฟกซ์ 32

33 Key feature Retry Fax Sending (Manual) http://www.thaicomponent.com
เลือกส่งแฟกซ์ซ้ำกรณีส่งแฟกซ์ Failed 33

34 Key feature Retry Fax Sending (Automatic) http://www.thaicomponent.com
กำหนดส่งแฟกซ์ซ้ำแบบอัตโนมัติ กรณีส่งแฟกซ์ Failed 34

35 Key feature Set Priority Fax Sending http://www.thaicomponent.com
เลือกส่งแฟกซ์ด่วนที่สำคัญก่อนได้ 35

36 Key feature Set Cover Page http://www.thaicomponent.com
36

37 Key feature Address Book Maintain (Web Browser)
37

38 Key feature Address Book Maintain (Command Line)
38

39 Key feature Supported User Directory Services
Single Sign On เชื่อมต่อกับ Active Directory Service ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 39

40 Key feature Windows Support 40

41 Key feature 56Kbps Modem Support http://www.thaicomponent.com
Internal and External 56K Modem. Port Speed 9600. 41

42 Key feature Fax Card Modem Support http://www.thaicomponent.com
Internal Fax Card. Port Speed 42


ดาวน์โหลด ppt Auto Fax and Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google