งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Customer Relationship Management: CRM Thaicomponent Software Co., Ltd. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้า บริการหลังการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Customer Relationship Management: CRM Thaicomponent Software Co., Ltd. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้า บริการหลังการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Customer Relationship Management: CRM Thaicomponent Software Co., Ltd. http://www.thaicomponent.com ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้า บริการหลังการขาย บริหารจัดการ ประเมินผล ด้านการตลาด การขาย โดยเฉพาะ Implementation  ฟรี Fax Marketing สำหรับบริการรับส่งแฟกซ์ 1 เบอร์  ฟรี SMS Marketing 2,000 ข้อความ  บริการติดตั้งพร้อมเทรนนิ่ง  ปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความเหมาะสม  ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อ: บริษัทไทยคอมโพเนนท์ซอฟท์แวร์ จำกัด Sales คุณจรัญ Tel: 025137537 Mobile: 0869831749, 0869847247 Line ID: runid Email: jarun@hotmail.com, jarun@thaicomponent.comjarun@hotmail.comjarun@thaicomponent.com ติดต่อ: บริษัทไทยคอมโพเนนท์ซอฟท์แวร์ จำกัด Sales คุณจรัญ Tel: 025137537 Mobile: 0869831749, 0869847247 Line ID: runid Email: jarun@hotmail.com, jarun@thaicomponent.comjarun@hotmail.comjarun@thaicomponent.com 30-day Free Trial ทดลองใช้งานได้ 30 วัน บริการติดตั้งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

2 http://www.thaicomponent.com Task Diagram MarketingSalesSupport Service Create Campaigns  Fax Marketing  Email Marketing  SMS Marketing  Tele Marketing  Direct Mail  Social Network KPI Report CEO CRM  Service loss  Revenue loss  Customer loss  Task loss  Technology loss  Human performance down  Image loss Lead Customer  Open the sale  Quotation  Task process  Close the sale Help Desk  Support sale  FAQ ถามตอบปัญหา  After sale service  Marketing 100% Action  Sales 60% Action  Service 40% Action Customer  Close the sale failed  Price book failed  Task loss  Service loss Budget Plan + Cost sale + Cost service= ฿ xxx,xxx.00 ปิดการขายช้า ราคาไม่เหมาะสม ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล

3 http://www.thaicomponent.com Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทาง ช่องทางต่างๆ  Fax Marketing จัดส่ง Catalog Campaign สินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณทางแฟกซ์ จัดส่งเอกสาร สำคัญทางด้านบัญชี Key feature

4 http://www.thaicomponent.com Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทาง ช่องทางต่างๆ  Email Marketing จัดส่ง Catalog Campaign สินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณทาง Email จัดส่ง เอกสารสำคัญทางด้านบัญชี Key feature

5 http://www.thaicomponent.com Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทาง ช่องทางต่างๆ  SMS Marketing เสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษไปยังลูกค้าคนสำคัญ ตอบรับ Order สำคัญของลูกค้า Key feature

6 http://www.thaicomponent.com Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทาง ช่องทางต่างๆ  Receive Fax to Email เชื่อมต่อเอกสารสำคัญทางแฟกซ์และ Email ไปยังระบบบัญชี Key feature

7 http://www.thaicomponent.com Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทาง ช่องทางต่างๆ  Workflows Management เชื่อมต่อกับ Workflows ระบุเงื่อนไข Process ขั้นตอนการทำงาน Key feature

8 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Leads การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง Key feature

9 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Contacts จัดการข้อมูลติดต่อลูกค้า Key feature

10 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Quotes การทำใบเสนอราคา Key feature

11 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Sales Order การทำใบสั่งขาย Key feature

12 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Invoice การจัดทำใบวางบิล Key feature

13 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Price Books การจัดกลุ่มราคา ของสินค้า และบริการ (Service) Key feature

14 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Documents แบ่งปันเอกสาร รับเอกสารแฟกซ์ Key feature

15 http://www.thaicomponent.com Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย  Calendar ระบบบันทึกเวลานัดหมาย Key feature

16 http://www.thaicomponent.com Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโป รมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการ ติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม  Campaigns สร้างแคมเปนจ์วางแผนการตลาด Key feature

17 http://www.thaicomponent.com Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโป รมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการ ติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม  Accounts Billing ของลูกค้า Key feature

18 http://www.thaicomponent.com Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโป รมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการ ติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม  Web Mails บริการรับส่ง Email Key feature

19 http://www.thaicomponent.com Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโป รมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการ ติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Key feature  Documents แบ่งปันเอกสาร รับเอกสารแฟกซ์

20 http://www.thaicomponent.com Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโป รมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการ ติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Key feature  Calendar ระบบบันทึกเวลานัดหมาย

21 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Products การจัดการข้อมูลสินค้า

22 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Vendors จัดการข้อมูล Vendors

23 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Price Books การจัดกลุ่มราคา ของสินค้า และบริการ (Service)

24 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Purchase Order การจัดทำใบสั่งซื้อ

25 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Sales Order การทำใบสั่งขาย

26 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Quotes การทำใบเสนอราคา

27 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Invoice การจัดทำใบวางบิล

28 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Services การจัดการงานบริการให้กับลูกค้า

29 http://www.thaicomponent.com Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดู จำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และ คำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบ ขั้นตอน Key feature  Assets การจัดการข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

30 http://www.thaicomponent.com Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมาย งานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้า ใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าพึงพอใจ Key feature  Trouble Tickets การใช้งาน Help Desk

31 http://www.thaicomponent.com Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมาย งานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้า ใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าพึงพอใจ Key feature  FAQ รายการคำถามและคำตอบปัญหา

32 http://www.thaicomponent.com Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมาย งานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้า ใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าพึงพอใจ Key feature  Service Contracts สัญญาการให้บริการ

33 http://www.thaicomponent.com Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมาย งานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้า ใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าพึงพอใจ Key feature  Project Tasks ตรวจสอบความคืบหน้าของงานหรือโครงการ

34 http://www.thaicomponent.com Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมาย งานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้า ใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าพึงพอใจ Key feature  Projects โครงการหรืองานที่รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt Customer Relationship Management: CRM Thaicomponent Software Co., Ltd. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้า บริการหลังการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google