งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล

2

3

4

5 ปัญหาและอุปสรรคการ ดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ ระเบียบเครื่องแท็บเล็ต ระยะเวลาการอบรม การส่งหลักฐานไม่ครบ ล่าช้า การประชาสัมพันธ์ ระเบียบเครื่องแท็บเล็ต ระยะเวลาการอบรม การส่งหลักฐานไม่ครบ ล่าช้า

6 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบแท็บเล็ตโรงเรียนเอกชน ตัวอย่างหนังสือขอแท็บเล็ตเพิ่ม เติ่ม ตัวอย่างหนังสือขอคืนแท็บเล็ต หนังสือแจ้งแท็บเล็ตชำรุด หนังสือยินยอมรับผิดชอบแท็บ เล็ต ระเบียบแท็บเล็ตโรงเรียนเอกชน ตัวอย่างหนังสือขอแท็บเล็ตเพิ่ม เติ่ม ตัวอย่างหนังสือขอคืนแท็บเล็ต หนังสือแจ้งแท็บเล็ตชำรุด หนังสือยินยอมรับผิดชอบแท็บ เล็ต

7 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) Website http://www.opes.go.th/plan/tablet

8 สรุปแผนงานการส่งมอบแท็บ เล็ต ปีการศึกษา 2556 สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นป.1 และ ครูป.1 ยืนยันข้อมูลนักเรียนมีอยู่จริง ประกาศวันส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต การขอเพิ่มเครื่อง ขอเครื่อง แจ้ง เครื่องชำรุด ตรวจติดตาม และรายงานการส่ง มอบแท็บเล็ต สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นป.1 และ ครูป.1 ยืนยันข้อมูลนักเรียนมีอยู่จริง ประกาศวันส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต การขอเพิ่มเครื่อง ขอเครื่อง แจ้ง เครื่องชำรุด ตรวจติดตาม และรายงานการส่ง มอบแท็บเล็ต

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google