งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์เพื่อการ ใช้ประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์เพื่อการ ใช้ประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์เพื่อการ ใช้ประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี

2 เป้าหมา ยพื้นที่

3 ลำ ดับ ชื่อตำบลอำเภอ 1 โรงเรียน วิวัฒน์ พลเมือง ( ทุ่ง ก้างย่าง ) ไทรโยคไทรโยค 2 วัดท่าพุราษฏร์ บำรุง ด่านมะขาม เตี้ย 3วัดอินทารามหนองขาวท่าม่วง 4 วัดเขาพ่อปู่ ราษฎร์บำรุง หนองประดู่เลาขวัญ สถานที่บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัด

4 MT MS ไป อ. ตัน บิว ซา ยัต บ. ซองกะเลียน้อย ช่องทางน้ำเกริ๊ก บ. เสน่ห์พ่อง 12 3 45 0 9 8 7 อ. สังขละบุรี บ. หนองลู บ. ซองกะเลีย บ. ไล ? โว ? ช่องทางต้นยาง ช่องปะไรโหนก บ. เวียคะดี้ บ. กุยจะโถ ช่องทางกวีวอ ช่องทางมรข่าคี่ บ. ซาลาวะ บ. ปะไรโหนก บ. ฮอลอคอนี บ. ห้วยกบ บ. ห้วยมาลัย บ. เกริงถ่อ บ. ยีซา บ. ปะไรตุนพ่าย อ. พญาตองซู บ. ตองไว บ. พระเดีย ? ฯ 87 บต ? นยาง ช่องทางห้วยองค์พระ บ. มรข่าคี่ บ. วังกะ บไร ? อ้อย บ. บ่อญี่ปุ่น บ. กองม?ม? องทะ บ. ทิโคร่ง บ. เรดาร์ บ. หม่องกะเทอ 323 1 2 3 45 ช่องทางพระเจดีย์ฯ ช่องทางหกพันไร่ แหล่ง พักยา


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์เพื่อการ ใช้ประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google