งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ยา เสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. เส้นทางการ ลำเลียง จ. ภูเก็ต ภาคใต้ ตอนล่าง ทางหลวงสาย 41 จากภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ยา เสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. เส้นทางการ ลำเลียง จ. ภูเก็ต ภาคใต้ ตอนล่าง ทางหลวงสาย 41 จากภาคกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ยา เสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2 เส้นทางการ ลำเลียง จ. ภูเก็ต ภาคใต้ ตอนล่าง ทางหลวงสาย 41 จากภาคกลาง

3 ผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 อันดับแรก 1. อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 34 ราย ผู้ต้องหา 34 คน 2. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 32 ราย ผู้ต้องหา 36 คน 3. อำเภอเกาะสมุย จำนวน 23 ราย ผู้ต้องหา 24 คน 4. อำเภอเคียนซา จำนวน 14 ราย ผู้ต้องหา 14 คน 5. อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 9 ราย ผู้ต้องหา 13 คน

4 สถิติการจับกุมทุกข้อหา จำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

5 สถิติการจับกุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 จับกุมทั้งหมด 164 คดี ผู้ต้องหา ทั้งหมด 181 คน แบ่งออกเป็น - เพศชาย จำนวน 168 คน ( เด็กชาย 8 คน ) - เพศหญิง จำนวน 13 คน

6 สถิติการจับกุมจำแนกตามกลุ่ม อายุ

7 สถิติผู้เข้ารับการบำบัด รายอำเภอ ห้วง เดือนกุมภาพันธ์ 2551

8 อำเภอสมัครใจบังคับ บำบัด ต้องโทษ กาญจนดิษฐ์ 200 เกาะพะงัน 100 เกาะสมุย 700 ไชยา 200 ท่าฉาง 001 บ้านนาสาร 401 พุนพิน 001 เมือง 402 เวียงสระ 580 รวม 2585 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดจำแนกตามสถานะการ บำบัด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

9 อำเภอยาบ้าเฮโรอี น กัญช า สาร ระเหย พืช กระท่อ ม กาญจนดิษฐ์ 10100 เกาะพะงัน 00100 เกาะสมุย 07000 ไชยา 10000 ท่าฉาง 00100 บ้านนาสาร 20101 พุนพิน 10000 เมือง 50100 เวียงสระ 110110 รวม 217611 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

10 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดจำแนกตามอายุ รายอำเภอ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

11 อาชีพ

12 ราคายาเสพติด 3 อันดับแรก 1. ยาบ้า - ราคาซื้อ 320 – 400 บาท / เม็ด - ราคาจำหน่าย 400 – 450 บาท / เม็ด 2. กัญชา - ราคาซื้อ 130 – 180 บาท / ห่อ - ราคาจำหน่าย 200 – 250 บาท / ห่อ 3. สารระเหย - ราคาซื้อกระป๋องละ 45 – 60 บาท - ราคาจำหน่าย 60 – 80 บาท

13 1. ข้อมูลการจับกุมชี้ว่า พื้นที่ อ. เกาะพะงัน อ. เมือง และ อ. เกาะสมุย มีการจับกุมสูง 2. ข้อมูลด้านการบำบัดชี้ว่า พื้นที่ อ. เวียง สระ อ. เกาะสมุย และ อ. เมือง มีผู้เข้ารับการ บำบัดสูง 3. จากข้อมูล 1 และ 2 ชี้ให้เห็นว่า พื้นที พ ร่ระบาดของ ยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ 4 อำเภอ 4. ห้วงอายุ 15-24 ปี ควรเน้นการเฝ้าระวัง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในนี้เป็นพิเศษส่งผลให้มี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรุป

14 สวัสดี

15

16


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ยา เสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. เส้นทางการ ลำเลียง จ. ภูเก็ต ภาคใต้ ตอนล่าง ทางหลวงสาย 41 จากภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google